Now showing items 1-12 of 2041

  • Millora de l'eficiència d'una màquina d’estotjar mitjançant l'estandardització de processos de treball i ajustos mecànics 

   Solana Cuadras, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte s'identifiquen situacions problemàtiques d'una màquina i es confecciona una solució. Concretament, el projecte es basa en la millora de l'eficiència de la màquina d’estotjar d'una línia de producció ...
  • Millora en la distribució elèctrica a partir d'un parc fotovoltaic. 

   Pino Ruiz, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest estudi es detalla a continuació l’anàlisi on es comparen diferents configuracions de connexió a la xarxa d’una planta fotovoltaica (FV) des de diferents aspectes. Concretament, la finalitat del projecte es basa ...
  • Implementation and Economic Analysis of an Electric Micro-Grid with a Photovoltaic Source and a Wind Source 

   Pulido Rodríguez, Jan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project evaluates and compares the viability of four different microgrid installation options in the location of Portbou, Girona. The options are two entirely eolic installations (a single turbine and two turbines), ...
  • Disseny i anàlisi d'uns esquís de fons 

   Ciurana Sales, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball consisteix en dissenyar, analitzar i fabricar uns esquís de fons. S’utilitzaran els conceptes adquirits a les assignatures de Expressió Gràfica, Selecció de materials i Resistència de materials. Primerament ...
  • Termoestables duals amb propietats millorades imprimibles en 3D 

   Sola Blasco, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-08-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els materials termoestables produïts mitjançant fabricació additiva per impressió 3D acostumen a presentar un seguit de limitacions, de les quals cal destacar la falta d’homogeneïtat al llarg de la peça, les baixes propietats ...
  • Definicion de los componentes y del funcionamiento de un captador de luz solar 

   Cases Alcover, Marta; Cervera Barrado, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Un captador de luz solar guiado por un sensor, u otro sistema de la posicion de la fuente de luz, direcciona una cúpula compuesta por un casquete esférico, un espejo y una lente fresnel con el objetivo de concentrar la luz ...
  • Anàlisi del rendiment d'estudiants segons procedència geogràfica 

   Gallego Cuadrada, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha tractat tot el desenvolupament que existeix darrere de la creació d’una aplicació web amb l’objectiu de poder visualitzar les diferències que existeixen en el rendiment acadèmic dels alumnes de ...
  • Study of the fluid effects on a submerged circular plate 

   Duran Hervás, Ainara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In this study, numerical analyses were performed to determine the effects of water loading and fluid-structure interactions on the axisymmetric modes of vibration of a free circular Chladni plate. A coupled structural-acoustic ...
  • Predicció de producció de les plaques solars amb inteligència artificial 

   Sanz Alasà, Mariano (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es mostrar de una forma clara y didáctica cómo se resuelve un problema de predicción de datos mediante las herramientas que nos proporciona el machine learning. El ...
  • Elaboració d’un projecte constructiu de les instal•lacions d’una vivenda plurifamiliar 

   Navarro Serrano, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball que es presenta en les següents pàgines tracta de la elaboració d’un projecte d’instal·lacions d’un habitatge plurifamiliar, tenint en compte i aplicant les diferents metodologies i conceptes de la gestió de ...
  • Anàlisi, Comparativa i Evolució de 3 Fons d’Inversió de diferents estils de Gestió 

   Cantero Sanchez, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és analitzar 3 fons d’inversió de diferents categories de gestió prèviament definides (un fons ètic, un agressiu i un diversificat), detallant les principals posicions de la cartera d’inversions ...
  • Simulació de la unió puntal llarguer d’una estructura per a palets mitjançant el mètode dels elements finits. 

   Riera García, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest treball de fi de grau consisteix en la creació d’un model numèric mitjançant el mètode dels elements finits amb la finalitat de poder simular el comportament estructural de la unió entre el ...