Recent Submissions

 • Estudi de la hibridació d'una planta de cicle combinat 

  Serena I Blanchart, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquesta memòria conté l’estudi i simulació de la central de cicle combinat del Besòs IV, així com, l’estudi i les simulacions de 3 alternatives d’hibridació solar. La memòria s’estructura en diverses seccions. Primer de ...
 • Implementación de un plan de Mantenimiento Autónomo a una sección de perfilados 

  Morcego Fijo, Nicolàs (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   RIVISA ICM
  En esta memoria el autor documenta el procesó de creación e implementación de un proyecto que tiene como objetivo la implementación de un plan de mantenimiento autónomo.
 • Disseny i construcció d’un rellotge multifuncional basat en un microcontrolador amb connexió Wi-Fi 

  Maestro Dobón, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en el disseny i construcció d’un dispositiu similar a un rellotge de sobretaula però capaç d’accedir a diferents servidors web, per a facilitar certa informació d’aquests a l’usuari. Aquest aparell ...
 • Disseny i dimensionament d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica 

  Mendoza García, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present treball busca dimensionar i dissenyar una instal·lació fotovoltaica localitzada en la coberta d'una nau industrial a Gavà per tal de reduir la demanda energètica de la xarxa d'aquesta empresa. En una primera ...
 • Optimització del layout en una fàbrica d'injecció de plàstics 

  Godó Estany, Iola (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Manufacturas y Transformados Ab SLU
  En aquest projecte s’ha fet l’estudi per la millora del layout de la planta d’injecció de plàstics de l’empresa Manufacturas y Transformados AB. Es busca un nou disseny per tal de tenir una distribució més organitzada i ...
 • Economical study of electric power transmission with superconducting lines for integration of large-scale renewable generation 

  Prats Campmany, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  With the continuous increase in electricity demand, the ever-growing production of renewable energy and the necessity to connect distant areas to consolidate a more interconnected grid, necessity for more efficient and ...
 • Creación y desarrollo del plan de negocio de una plataforma de coliving 

  Escrigas Romagosa, Narciso (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar el plan de negocio de una plataforma que permita tanto a nómadas digitales como a estudiantes de grado/máster alquilar habitaciones en pisos compartidos con perfiles ...
 • Análisis del cambio en el sistema de iluminación en diferentes espacios de la ETSEIB y la BRGF 

  Ros Gómez, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este trabajo de fin de grado consiste en cuantificar medidas de eficiencia energética y mejoras lumínicas aplicadas en el edificio del Campus Sud de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) ...
 • Viabilidad implantación hidrogeno verde en Cementos Molins 

  Puig Molins, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Cementos Molins Industrial S.A.
  El objetivo de este proyecto es hacer un estudio sobre la viabilidad de implantar hidrógeno verde en una fábrica de cemento. Buscando reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero. En primer lugar, se ...
 • Estudi comparatiu de tècniques de mostreig aplicades a la predicció de resultats acadèmics 

  Alcalde Olivares, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present document tracta sobre l’estudi comparatiu del rendiment de diverses tècniques de mineria de dades per a predir si un estudiant aprovarà o suspendrà una determinada assignatura del tercer quadrimestre ...
 • Procés de classificació de peces mecanitzat amb robots UR3 mitjançant visió per computador 

  Oliva Ripoll, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball s’explica en què consisteix la robòtica col·laborativa i s’introdueix la visió per computador. L’aplicació final d’aquest projecte combina les dues disciplines connectant, mitjançant una comunicació per ...
 • Estudio de mercado para la construcción de instalaciones hidropónicas 

  Pich-aguilera Bejar, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En este proyecto se espera poder desarrollar un estudio de mercado lo suficientemente sólido para poder complementar en un futuro un plan de negocio. La idea del proyecto es dar una solución al cultivo de hortalizas en ...

View more