Ara es mostren els items 13-24 de 249

 • Visual affectation in patients with glycogen storage disease (Glycogenosis) 

  Travé Huarte, Sònia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-15)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  In this project we wanted to comprise the visual affectations of a rare/minority disease. Based on the little research there is in this field and the large effect that this may actually have in the visual sistem. We have ...
 • Venta de productos de óptica per internet 

  Zapata Montes, Liz Julieth (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-03)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Este trabajo de fin de grado se realiza para llevar a cabo la creación de un e-Commerce de venta de productos de óptica. El nombre de esta empresa será click-visión, S.L y se registrará con el dominio www.c ...
 • Variacions en l'atenció visual en relació a l'estat refractiu 

  Bermejo Torrecilla, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-28)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  S’han realitzat diversos estudis que relacionen l’error refractiu amb paràmetres com la personalitat, la intel·ligència, la genètica, però, en canvi, no s’han fet estudis que relacionin l’error refractiu i l’atenció ...
 • Valoració d'aplicacions "app" per a la captura i gestió d'imatges de fons d'ull 

  Ballesta Sierra, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-27)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La tecnologia en el món de la oftalmologia i la optometria, avança molt ràpidament. Dispositius de petites dimensions i que ofereixen la funcionalitat de grans equipaments clínics, estan disponibles per a la pràcti ...
 • Tractament de dades antropomètriques adreçades al disseny de muntures 

  Juancomartí Descarrega, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-18)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Objectiu: Aconseguir unes mides antropomètriques, del cap i la cara d’un nombre prou significatiu d’individus, adients per poder avaluar de forma correcta tant la morfologia cranial com les tipologies facials centrant-nos ...
 • Técnicas de entrenamiento visual aplicadas al contexto deportivo 

  Carchena Llorente, Edurne (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-27)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La visión deportiva es una especialidad relativamente joven, pero que está teniendo un considerable desarrollo. Se están observando los beneficios que pueden tener en un atleta una buena neutralización óptica y unas óptimas ...
 • Revisió de la potencia estadística i mida de la mostra en estudis de concordança d'equips de diagnòstic ocular 

  Homs Espinal, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-30)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball s’ha realitzat una revisió de la potència estadística i mida de la mostra en estudis de concordança d'equips de diagnòstic ocular utilitzats en els camps de l’oftalmologia i l’optometria. Amb aquesta ...
 • Revisió de la potencia estadística i mida de la mostra en estudis de precisió d'equips de diagnòstic ocular 

  Soler Valls, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-30)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball s’ha realitzat una revisió de la potència estadística i mida de la mostra en estudis de precisió d'equips de diagnòstic utilitzats en els camps de l’oftalmologia i l’optometria. Amb aquesta finalitat, ...
 • Solucions humectants per a lents de contacte: característiques, composició i propietats. 

  Alcoverro Santamargarita, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el present treball s’ha realitzat un estudi sobre les característiques, la composició i les propietats de les solucions humectants per a varis tipus de lents de contacte, com poden ser les lents d’hidrogel silicona o ...
 • Simulació fotomètrica de sistemes òptics complexes 

  Roig de Bustos, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu principal d’aquest treball és entendre que és un sistema LADAR i explicar com funciona. Prestarem molta atenció a la caracterització radiomètrica dels sistemes LADAR, que validarem i simularem amb un sistema ...
 • Estudi de la prevalença dels defectes refractius en dues poblacions universitàries 

  López Blesa, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-26)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  OBJECTIU: Determinar la prevalença dels diferents estats refractius en les poblacions de joves universitaris de Catalunya i de Nicaragua, així com, analtzaf la dependència de l’estat refractiu amb diferents característiques ...
 • Respuesta del fotopigmento rodopsina a diferentes intensidades lumínicas 

  Vélez Vera, Mario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-30)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La rodopsina es un fotopigmento, concretamente una glicoproteína integral de membrana que pertenece a la familia de los receptores acoplados a proteínas G (GPCR). Tiene la función de detectar los fotones y responder a un ...