Now showing items 1-12 of 421

  • Estudio sobre dolor de cabeza en niños 

   Jaskutelyte, Karolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   OBJETIVO: el objetivo de este trabajo es hacer una revisión bibliográfica sobre las características y el origen del dolor de cabeza visual en niños. Con este objetivo se investigarán las características de los dolores de ...
  • Error refractiu en nens prematurs 

   Serra Serrabasa, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectiu: realitzar una cerca bibliogràfica per tal de recopilar la literatura més actualitzada dels efectes de la prematuritat i valorar la relació que té aquesta en diferents aspectes visuals. Mètode: es va efectuar una ...
  • Els exercicis de matemàtiques d'educació primària i daltonisme 

   Rodríguez Fernández, Nuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest treball és administrar una col·lecció d'exercicis inclosos a diversos llibres adreçats a infants del cicle inicial a tres subjectes daltònics, per esbrinar si els poden fer sense cap problema o si, com ...
  • Eficacia de los diferentes métodos utilizados para el control de la miopía. Evidencia científica 

   Cos León, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La miopia és una de les patologies més comunes en aquest món, és la causa número 1 de ceguesa a Espanya segons l'ONCE. Aquest treball reuneix informació i estudis sobre la miopia i les seves patologies més relacionades ...
  • El binomio arte/óptica en la obra de Da Vinci (1452-1519) 

   Hasta Bruned, Elisa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball pretén recuperar i valorar les humitats en el camp de la ciencia. La voluntat artística de millorar la qualitat de les seves obres i la inquietud de coneixement obstinat de Leonardo da Vinci el va obligar a ...
  • Eficàcia d'un programa d'entrenament visual amb plataforma BrainVT per nens amb problemes d'aprenentatge 

   Girona Martinez, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest estudi té diversos objectius: per una banda, obtenir la descripció de les característiques visuals i percepto-cognitives d’ infants amb diversos problemes d’aprenentatge. Addicionalment, ens hem plantejat el disseny, ...
  • Eficacia del tratamiento de la ambliopía. Análisis de artículos 

   Barranco Baños, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La lectura crítica d’articles és una competència important per la formació d’un professional al llarg de la seva carrera. Es tracta de saber llegir, entendre i ser crític amb allò que estem llegint i que ens serveix per ...
  • DMAE i qualitat de vida. Anàlisi d'articles publicats 

   Borràs i Blasco, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Actualment l’anàlisi d’articles publicats és una eina que s’utilitza en moltes ocasions tant per investigació com per cercar implicacions per trobar un buit de investigació. Les seves finalitats són descobrir la idea ...
  • Disseny, adaptació i aplicació preliminar d’un programa d’entrenament visual amb la plataforma Brain VT aplicat a una mostra d’escolars amb problemes d’aprenentatge 

   Falgueras Navarro, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest estudi té diversos objectius: per una banda, la descripció de les característiques visuals i percepto-cognitives de dues mostres: Una d’infants sense necessitats acadèmiques especials i l’altre, amb problemes ...
  • Diseño de folletos divulgativos / informativos sobre condiciones visuales / oculares comunes en la población pediátrica 

   Ramírez Quiroz, Diana Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Les persones moltes vegades estan desinformades respecte als problemes visuals que pateixen ja sigui perquè no entenen bé les explicacions dels professionals que els atenen o perquè no entenen la importància de complir amb ...
  • Disseny de fulletons divulgatius / informatius sobre condicions visuals / oculars comuns en població geriàtrica 

   Mesa Bueno, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball consisteix en el disseny i elaboració de fulletons informatius sobre condicions visuals / oculars comuns en la gent gran amb el propòsit de divulgar i poder repercutir en un diagnòstic primerenc, reforçar ...
  • Perquè la miopia és l'únic error refractiu que progressa? 

   Coll Márquez, Alícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El control de la progressió de la miopia és un tema al qual cada cop se li dóna més importància, ja que en els últims anys la seva prevalença ha augmentat molt, sobretot en les zones més urbanitzades. Comparant la miopia ...