Recent Submissions

 • Share4Rare: data security, protection, rights and privacy 

  López Carrión, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Share4Rare (S4R) is a platform for research on the topic of rare diseases. This TFM define the design and implementation of the platform regarding the fulfillment of security, data privacy, legislation and user rights requirement
 • Herramienta de visualización de datos para aplicaciones de IoT 

  Rodriguez Gutierrez, Osmar Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-18)
  Master thesis
  Open Access
  Desarrollar una herramienta en la que al recolectar datos de sensores desplegados en un área, estos sean almacenados en una base de datos de series temporales. La recolección de los datos estará basada en MQTT. Se representarán ...
 • Disseny i desenvolupament d'una eina de suport a la presa de decisió a la realització de rescats de muntanya 

  De Puig Guixé, Francesc De Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest projecte té com a objectiu el disseny i desenvolupament d'una eina de suport per a la presa de decisions en rescats de muntanya (ARM assistència de rescat de muntanya). ARM consta de tres parts: un backend, un ...
 • Applying computer vision techniques for offline handwritten signatures validation 

  Ceballo Iñigo, Amanda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
  Master thesis
  Open Access
  Estudi de les tècniques de visió per computador actuals que ens poden ajudar per la validació de firmes manuscrites. Ús de tècniques de pre-processat d'imatges, aprenentatge automàtic i xarxes neuronals convolucionals per ...
 • Gestion de fechas en KLASS 

  Vasquez Posso, Javier Andres (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Inyección integrada de conocimiento al proceso de clustering 

  Bermúdez Cobo, José Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Implementar una nueva funcionalidad de KLASS, que se pueda realizar clasificación donde simultáneamente exista ontología de referencia para interpretaciones semánticas de los vocabularios de las variables cualitativas y ...
 • Event-driven architecture application for an innovative low-power IoT sensor 

  Samus, Nicolas Ilich (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Tracktio Group
 • Disseny i implementació d'una arquitectura i sistema distribuït mòbil/web: Cas de e-commerce per imatges 

  Tula Guardiola, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest Treball Final de Màster té com a objectiu realitzar una comparativa entre les diverses tecnologies actuals que existeixen per a la realització d'un projecte distribuït amb aplicació web i aplicació mòbil connectades ...
 • Towards fast hybrid deep kernel learning methods 

  Lara Miquel, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04-15)
  Master thesis
  Open Access
  El treball estudia la millor manera de crear xarxes neuronals híbrides amb mètodes kernel mitjançant dues aproximacions de kernel diferents, random Fourier features i el mètode Nystrom, i la millor manera d'entrenar-les, ...
 • Implementación de un módulo avanzado de imputación de datos faltantes para KLASS 

  Reyes Piedra, Juan de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04-25)
  Master thesis
  Open Access
  El presente trabajo describe la implementación del método de imputación de datos faltantes MIMMI en el sistema Java-KLASS. Este software comprende un compendio de herramientas para la realización de Minería de Datos, que ...
 • Implementation of ALM Application Lifecycle Management 

  Zarama Ochoa, Jonathan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Following the online trail of veterans and improving clinical PTSD therapy 

  López Carrón, Irene Michelle (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:  Georgia Institute of Technology
  En la primera parte de esta memoria analizamos r/veterans de Reddit usando LDA para extraer los temas discutidos y analizar el contenido de las publicaciones. En la segunda parte exploramos los problemas con la terapia ...

View more