Recent Submissions

 • Cercador d'edificacions construïdes el S.XXI amb estructura de fusta a Catalunya 

  Vilella Rota, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present Projecte de Final de Grau, a partir d’aquest moment TFG, és una descripció de com s’ha dissenyat i executat un cercador d’edificacions amb estructura de fusta dels últims 20anys a Catalunya i com s’ha creat ...
 • Seguimiento de obra de Arbreda nº 32 Castellar del Valles 

  Díaz Díaz, Martín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El Projecte Final de Grau presenta el seguiment de la nova construcció d’un edifici plurifamiliar de 18 habitatges al Carrer Arbreda nº 32 de Castellar del Vallès. El seguiment analitzarà les diferents fases de moviment ...
 • Instal·lació de plaques fotovoltàiques en edificis existents 

  Darbra Muñoz, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En els darrers anys el preu de la llum ha pujat, cada vegada és més cara i no sembla que aquesta tendència hagi de canviar. Segons la Comisión Nacional de los Mercados y la Competéncia en els darrers 10 anys el cost de ...
 • Practicum en la empresa Abolafio Construccions S.L. 

  Moreno Valero, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Al realizar esté proyecto de final de grado pretendo poner en práctica gran parte de los conocimientos adquiridos en el periodo universitario. El proyecto que voy a realizar se trata de una modalidad de Prácticas, concretamente ...
 • Rehabilitació en l'edificació 

  Gómez Lobo, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte, realitzat en la modalitat (A1), tracta de desenvolupar cinc casos pràctics que en un futur es preveu realitzar a l’empresa Finques Gómez Villamediana S.L. Aquesta empresa actualment es dedica a ...
 • propuesta de rehabilitación sostenible con cambio de uso, edificio plurifamiliar entre medianeras 

  Fernández Viteri, Telmo Richard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-11-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el presente proyecto final de grado trata sobre una rehabilitación con cambio de uso, un bloque de viviendas entre medianeras, que en su momento albergaba una residencia para personas mayores y pasa a ser de un bloque ...
 • Pràcticum en Ingeniería energética Classe A 

  Sánchez Guillén, Rubén Darío (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el transcurso del presente Trabajo Final de Grado explicaré el proceso de aprendizaje tras los diferentes proyectos desempeñados en la empresa Enginyeria Classe A SLP durante los últimos cuatro meses, comprendidos entre ...
 • Projecte pràcticum de reforma de les instal·lacions d'un edifici hospitalari a la avinguda Prat de la Riba 79-81, a la ciutat de Lleida 

  Costa Gómez, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-24)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este proyecto final de grado, realizado en la modalidad de Prácticum en la ingeniería AIA INSTAL∙LACIONS ARQUITECTÒNIQUES, trata de narrar las tareas y procesos que se han considerado más significativos durante la redacción ...
 • Adequació d'un edifici universitari a la llicència d'activitat 

  Jornet i Gironès, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball fi de grau detalla el procés de legalització de l’activitat d’un edifici universitari. Relata, amb l’experiència professional d’un titulat en arquitectura tècnica, estudiant del Grau en Ciències i Tecnologies ...
 • Estudi dels sistemes constructius tradicionals a la comarca de Verin-Monterrey 

  Segura i Ubieto, Jordi Agustí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La idea de la construcció tradicional és el resultat de les experiències viscudes i optimitzades generació a generació fins a l'actualitat. De manera que, aquesta construcció és el símbol dels costums de la societat ...
 • Reforma de autosuficiencia energética de una vivienda 

  Posada Ríos, Juan Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-11-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El proyecto consta de cuatro partes diferenciadas, en la primera se encuentran marcados los elementos que determinan el estado actual de la vivienda en estudio, especificando el tamaño de la parcela, su forma, su topografía ...
 • Diagnosi, rehabilitació, reforma i ampliació d'una edificació aïllada 

  Leychenko, Aleksandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present Treball Final de Grau (TFG) va sorgir a partir d’un encàrrec professional real del Projecte Bàsic de Reforma i Ampliació d’un edifici existent, realitzat per l’Arquitecte i tutor del present TFG, Sr. Marc ...

View more