Show simple item record

dc.contributorGil Espert, Lluís
dc.contributor.authorDeiros Llinàs del Torrent, Marc
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria
dc.date.accessioned2013-10-30T14:53:58Z
dc.date.available2013-10-30T14:53:58Z
dc.date.issued2013-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099.1/19488
dc.description.abstractCATALÀ: El present projecte neix amb la idea del responsable del Laboratori per la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials (LITEM) de crear una empresa relacionada amb el reforç d’estructures de formigó amb materials compostos, específicament amb fibra de carboni. L’elaboració del estudi de viabilitat de l’empresa ha estat dut a terme com a projecte final de carrera d’enginyeria en organització industrial. La rehabilitació ha estat un dels subsectors del sector de la construcció que menys s’ha vist afectat per la crisis actual i un dels que es pretén fomentar per reactivar el sector. En l’anàlisi de mercat, es veurà en quin punt es troba el subsector, quines són les oportunitats d’aquest de cara al futur així com els factors de l’empresa, tan interns com externs, que permetran elaborar un anàlisi DAFO i veure la situació de l’empresa respecte el mercat. Fet l’anàlisi de mercat, s’avaluaran diferents propostes de serveis que l’empresa podria oferir i es determinarà quins d’aquests poden aportar el màxim d’avantatges als clients de l’empresa a l’hora que satisfan les necessitats actuals del mercat. Definits aquests serveis, es farà una descripció del negoci de l’empresa, s’explicarà com es gestionarà la qualitat i l’impacte mediambiental, es seleccionarà la forma jurídica i es seleccionarà un nom per l’empresa. Posteriorment, es definirà una estratègia de màrqueting que permetrà promocionar els serveis de l’empresa seguint unes directrius bàsiques i a partir de la qual es farà una previsió de vendes. Seguidament, es definirà l’estructura de recursos humans necessària per oferir els serveis seleccionats i cobrir les previsions calculades i es realitzarà un estudi econòmic i financer que permetrà veure la viabilitat econòmica del projecte i els beneficis que obtindrà derivats de la seva activitat. El pla de contingències especificarà els procediments a seguir en cas que es donés algun factor que alteres el previst i s’acabarà amb unes conclusions sobre la viabilitat de l’empresa proposada.
dc.description.abstractCASTELLÀ: El presente proyecto nace con la idea del responsable del Laboratorio para la Innovación Tecnológica de Estructuras y Materiales (LITEM) de crear una empresa relacionada con el refuerzo de estructuras de hormigón con materiales compuestos, específicamente con fibra de carbono. La elaboración del estudio de viabilidad de la empresa ha sido llevada a cabo como proyecto final de carrera de ingeniería en organización industrial. La rehabilitación ha sido uno de los subsectores del sector de la construcción que menos se ha visto afectado por la crisis actual y uno de los que se pretende fomentar para reactivar el sector. En el análisis de mercado, se verá en qué punto se encuentra el subsector, cuáles son las oportunidades de este de cara al futuro así como los factores de la empresa, tanto internos como externos, que permitirán elaborar un análisis DAFO y ver la situación de la empresa respecto al mercado. Hecho el análisis de mercado, se evaluarán diferentes propuestas de servicios que la empresa podría ofrecer y se determinará cuáles de estos pueden aportar el máximo de ventajas a los clientes de la empresa a la vez que satisfacen las necesidades actuales del mercado. Definidos estos servicios, se hará una descripción del negocio de la empresa, se explicará cómo se gestionará la calidad y el impacto medioambiental, se seleccionará la forma jurídica y se seleccionará un nombre para la empresa. Posteriormente, se definirá una estrategia de marketing que permitirá dar a conocer los servicios de la empresa siguiendo unas directrices básicas y a partir de la cual se hará una previsión de ventas. Seguidamente, se definirá la estructura de recursos humanos necesaria para ofrecer los servicios seleccionados y cubrir las previsiones calculadas y se realizará un estudio económico y financiero que permitirá ver la viabilidad económica del proyecto y los beneficios que obtendrá derivados de su actividad. El plan de contingencias especificará los procedimientos a seguir en caso de que se diera algún factor que alterase lo previsto y se acabará con unas conclusiones sobre la viabilidad de la empresa propuesta.
dc.description.abstractANGLÈS: The present project was created above the idea of the responsible of the Laboratory for the Technological Innovation of Structures and Materials (LITEM) of creating a company related to the reinforcement of concrete structures with composite materials, specifically carbon fiber. The preparation of the feasibility study of the company has been carried out as the final degree project for Management Engineering. Rehabilitation has been one of the subsectors of the construction sector that has been less affected by the current crisis and the key one to revive the sector. In the market analysis, the subsector situation will be seen, it will show what are the market opportunities and it will also show the factors of the company, internal and external, which will help to create a SWOT analysis and see the situation of the company with respect to the market. Once the market analysis has been done, there will be an assessment of various services that the company could offer and it will be determined which of these may have the maximum benefits to enterprise customers while they meet the current needs of market. Defined these services, there will be a description of the business of the company, an explanation on how to manage the quality and environmental impact will be done, the legal form of the company will be decided and the selection of the name of the company will be arranged. Afterwards, a marketing strategy will be defined with the intention of promoting the company's services following some basic guidelines and from which there will be a sales forecast. Later on, the structure of human resources required to deliver the selected services and meet the expectations calculated will be defined and there will be an economic and financial viability study which will show the benefits of the project and the company activity. The contingency plan will specify the procedures to follow if there were given any factors that altered the schedule and it will finish with some conclusions about the feasibility of the proposed company.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses
dc.subject.lcshConstruction industry -- Management
dc.titleEstudi de viabilitat d'una empresa de reforços de formigó amb materials compostos
dc.typeMaster thesis (pre-Bologna period)
dc.subject.lemacFormigó -- Indústria i comerç
dc.subject.lemacIndústria de la construcció -- Direcció i administració
dc.rights.accessOpen Access
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain