Recent Submissions

 • A new aproach to electrocardiography : patient specific spatio-temporal ECG 

  Barja Romero, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball hem desenvolupat un nou sistema de visualització per electrocardiogrames, per tal de millorar els sistemes que s'utilitzaven fins ara. Amb l'objectiu de millorar el diagnòstics mèdics, hem desenvolupat ...
 • Learning based regrasp policy from tactile feedback 

  Canal Anton, Oleguer (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  In the context of robotic object manipulation, this work presents a simple regrasp policy based on the tactile feedback captured by the "fingers" of the robot gripper. To do so, there is a learning based function that ...
 • Analytical solution of the electromagnetic field of a current carrying conductor in multi-layer media 

  Esteban De La Iglesia, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Se trata de hallar el campo magnético producido por un hilo infinitesimal de corriente cuando hay placas, paralelas entre ellas, de distintos materiales. Para ello con las ecuaciones de Maxwell se obtiene una EDP que se ...
 • Cardiopulmonary responses to exercise in altered gravity environments 

  Navarro Tichell, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Bioastronautics and human performance, Cornell University
  As the limits of human exploration expand farther into space, there becomes an increasing need to condition and maintain the human body for life beyond our planet. Astronauts on space missions experience various detrimental ...
 • Using heterogeneity for obtaining the Medial Axis Transform of natural images 

  Canet Tarrés, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  From Blum's Medial Axis Transform, that obtains the skeleton of binary images by joining the centers of all maximal inscribed disks in the shape, the AMAT was developed. The Appearance-MAT is a method that aims to compute ...
 • El teorema dels menors per grafs i matroides 

  Sánchez Bruguera, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball s'investigarà sobre el teorema dels menors de Robertson i Seyomur, considerat un dels resultats més importants de la combinatòria. Aquest teorema afirma que qualsevol conjunt infinit de grafs està quasi ...
 • Mètodes per determinar màxims i mínims anteriors a Newton i Leibniz 

  Jarque García, Nora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La determinació de màxims i mínims va ser un problema clau en el desenvolupament històric del que, a partir de Newton i Leibniz, es coneix com a càlcul infinitesimal. Fins als inicis del càlcul infinitesimal, però, no hi ...
 • L'algebrització de les matemàtiques : Procediments algebraics per resoldre problemes geomètrics 

  Armengol Mascarell, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El procés d algebrització de les matemàtiques es va desenvolupar des de meitats del segle XVI fins al començament del segle XVIII, amb la difusió de les obres de Viète i Descartes,quan l àlgebra comença a ser considerada ...
 • Anàlisi i desenvolupament de models matemàtics per a ritmes del son 

  Díaz Sánchez, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El camp de la neurociència estudia el comportament i l'activitat del sistema nerviós, en particular les regions del cervell implicades en la regulació del son. En aquest projecte es considera un model matemàtic per al cicle ...
 • Binary quadratic forms 

  Felipe i Alsina, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  In this degree thesis, we present some of the theory of integer binary quadratic forms, namely the classification by discriminant, proper equivalence relation, the composition laws and their connection to the ideal class ...
 • Generative adversarial networks for anomaly detection in images 

  Batiste Ros, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Anomaly detection is used to identify abnormal observations that don t follow a normal pattern. Inthis work, we use the power of Generative Adversarial Networks in sampling from image distributionsto perform anomaly detection ...
 • The cover polynomial of a digraph 

  Solà Martinell, Salvi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objecte d'estudi d'aquest treball és el polinomi de recobriments d'un graf dirigit, i en particular la seva potència com a invariant. La informació d'un graf dirigit que es pot obtenir d'aquest polinomi és recollida i ...

View more