Enviaments recents

 • Phylogenetic reconstruction based on algebra 

  Cilleruelo Calderón, Gustavo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  In this work we have aimed to discuss the theoretical foundations of quartet reconstruction with algebraic techniques and then implement some new quartet inference measures and test their performance on a subset of the ...
 • Algebraic phylogenetic reconstruction based on proteins and its application to Persea americana 

  Pérez Gonzalo, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Phylogenetic reconstruction methods attempt to infer the evolutionary relationships among a group of species. Apart from classical reconstruction methods, new methods have been developed based on algebraic relationships ...
 • Arcs, linear sets and hermitian curves in the finite projective plane 

  Jofre Senciales, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The main object of the study of this thesis are arcs in PG(2,q2). An arc in PG(2,q2) is set of points with the property that every line intersects with the arc in at most 2 points. One can prove that an arc in PG(2,q2) has ...
 • L'operador maximal de Hardy-Littlewood 

  Doste Poy, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball donarem una introducció a la Teoria de la Diferenciació. Aquesta disciplina té el seu origen en el Teorema fonamental del Càlcul i engloba les seves generalitzacions a altres espais, com per exemple el ...
 • Introduction to natural language understanding and chatbots 

  Cristino Marcos, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The aim of this thesis is to give an introduction to Natural Language Understanding. Many tools and language models are described along this work in order to teach a machine the ability to analyze and understand human ...
 • Estudi numèric de la complexitat de les equacions variacionals d'un sistema diferencial 

  García Gutierrez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte comparem l'actuació de diferents mètodes a l'hora de calcular la matriu de derivades respecte condicions inicials d'una solució d'un sistema diferencial. Primer, es fa un anàlisi numèrica teòrica del ...
 • Mètodes de control discrets per alternants cardíacs 

  Wieczorek I Masdeu, Nora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Els alternans són variacions periòdiques en el potencial d'acció de les cèl·lules cardíaques. Aquests poden provocar el pas del ritme normal del cor a la taquicàrdia e inclòs a la fibril·lació, amb la pèrdua de la capacitat ...
 • Interference of defective particles in the replication of RNA viruses with satellites 

  Albó Delgado, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  In this project we have investigated a dynamical system describing the dynamics of a standard virus together with its defective interfering particles (DIPs) and a virus satellite. Our model is inspired in the hepatitis B ...
 • La col·lisió total en el problema col·lineal de quatre cossos 

  López Badell, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest treball estudiarem un cas particular del problema de 4 cossos, el problema colineal i simètric dos a dos respecte l'origen. Ens centrarem en el cas que les quatre masses col·lisionen a l'origen i analitzarem, ...
 • ECG heartbeat classification using deep neural networks 

  Riera Solà, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball es proposa l'anàlisi de senyals d'electrocardiogrames (ECG) mitjançant xarxes neuronals profundes. Inicialment es revisarà l'estat de l'art d'algorismes per la classificació de ECG i la identificació de ...
 • Daphne: A tool for anomaly detection 

  García Ling, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En este trabajo se presenta una nueva herramienta dirigida a la deteccion y análisis de anomalias. Ésta permite el estudio de cualquier serie temporal, tanto de una variable, como de múltiples variables. La herramienta se ...
 • Theoretical study of artificial neural networks 

  Cano Córdoba, Felipe (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  The basic structure and definitions of artificial neural networks are exposed, as an introduction to Machine Learning algorithms. The theoretical description is emphasized and representation power of both shallow and deep ...

Mostra'n més