Recent Submissions

 • Estudi de models de neurociència amb eines de sistemes dinàmics 

  Amado Vicente, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  He estudiat el treball fet per uns investigadors dins del camp dels sistemes dinàmics aplicats a la neurociència. Explicant detalladament com van obtindre les equacions que descriuen el comportament de dos variables ...
 • Gènesi del concepte de compacitat (1895 – 1925) 

  Moreno Montes, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L objectiu principal d aquest treball és l estudi de l evolució i l assentament de la definició d espai compacte. Partirem de l anàlisi de les propietats dels intervals de la recta real, principalment del treball de Borel, ...
 • Stability of intracellular calcium in cardiac myocytes 

  Torres Garcia, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The relationship between alternations in cardiac contractions, known as alternans, and the dynamics of intracellular calcium has been proven in several studies. In this paper, we will study a simple model two-variable model ...
 • Anàlisi de models de camp mitjà per a poblacions de neurones amb dinàmica lent-ràpida 

  Assens Gibert, Patrícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu principal del treball és estudiar els episodis d'activitat que presenten les poblacions de neurones. Les xarxes de neurones es poden modelar a partir de sistemes dinàmics formats per equacions amb diferents ...
 • An algebraic fractal approach to Collatz Conjecture 

  Martín Chabrera, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The Collatz conjecture is one of the most easy-to-state unsolved problems in Mathematics today. It states that after a finite number of iterations of the Collatz function, defined by C(n) = n/2 if n is even, and by C(n) = ...
 • Shannon capacity and the Lovász Theta function 

  Salar Gavagnach, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This thesis focuses on the study of two graph parameters known as the Shannon capacity and the Lovász number. The first was introduced by Claude Elwood Shannon on \cite{shannon} and describes the maximum rate at which ...
 • Phylogenetic reconstruction based on algebra 

  Cilleruelo Calderón, Gustavo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  In this work we have aimed to discuss the theoretical foundations of quartet reconstruction with algebraic techniques and then implement some new quartet inference measures and test their performance on a subset of the ...
 • Models computacionals de fractura fràgil 

  Pons Puntí, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L estudi de la propagació de fractures en diferents materials és un camp en augment en els últims anys. Ja sigui per tal d estudiar el comportament d alguns materials davant de diferents esforços o per preveure com ...
 • Algebraic phylogenetic reconstruction based on proteins and its application to Persea americana 

  Pérez Gonzalo, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Phylogenetic reconstruction methods attempt to infer the evolutionary relationships among a group of species. Apart from classical reconstruction methods, new methods have been developed based on algebraic relationships ...
 • Arcs, linear sets and hermitian curves in the finite projective plane 

  Jofre Senciales, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The main object of the study of this thesis are arcs in PG(2,q2). An arc in PG(2,q2) is set of points with the property that every line intersects with the arc in at most 2 points. One can prove that an arc in PG(2,q2) has ...
 • L'operador maximal de Hardy-Littlewood 

  Doste Poy, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball donarem una introducció a la Teoria de la Diferenciació. Aquesta disciplina té el seu origen en el Teorema fonamental del Càlcul i engloba les seves generalitzacions a altres espais, com per exemple el ...
 • Introduction to natural language understanding and chatbots 

  Cristino Marcos, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The aim of this thesis is to give an introduction to Natural Language Understanding. Many tools and language models are described along this work in order to teach a machine the ability to analyze and understand human ...

View more