Recent Submissions

 • Inferència ecològica per taules 2x2 

  Romero Fernández, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Ecological inference is the process of using aggregate data to infer discrete individual-level relationships of interest when individual-level data are not available. In this project we carry out an study about ecological ...
 • Index cromàtic d’un multigraf i la conjectura de Goldberg-Seymour 

  Sarroca Soler, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L objectiu principal d aquest treball és comprendre i analitzar el problema de la coloració de les arestes d un multigraf i la conjectura de Goldberg-Seymour. Al llarg del treball s'analitzen diversos resultats que s'han ...
 • Combinatorial, geometric and probabilistic aspects of infinite sphere packings 

  Coderch Sendrós, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This thesis focuses on the Circle Packing Theorem for graphs representations and how to relate it with the combinatorial structure of this mathematical objects. We will study the Koebe-Andreev-Thurston Theorem, a very ...
 • Connections between kernel methods and deep neural networks 

  Mulet Arabí, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This thesis aims to study recent theoretical work in machine learning research that seeks to better understand neural networks by finding connections with kernels. The main goal is to describe the predictor s space of ...
 • Uso de MATLAB y UNITY como instrumentos pedagógicos en museos científicos: aplicación a QUANTUM MUSEUM 

  Cheung Chan, Jennifer Yanyee (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En este trabajo usaremos Unity para desarrollar simulaciones computacionales que modelan aspectos físicos de la mecánica cuántica aplicada a la física de partículas y la relatividad especial. Usaremos estas teorías para ...
 • Study of epidemic waves in a SEIR model 

  Feu Basilio, Teresa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Many infectious diseases like the Spanish flu (1918-1919) or currently SARS-CoV-2, also known as COVID19, exhibit a certain wave-like behaviour. An epidemic wave can be defined as the time-distance between two consecutive ...
 • Solució numèrica del model de camp de fase per al problema d'Stefan 

  Grimal Manero, Agnès (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El problema d'Stefan és un problema d'equacions en derivades parcials amb frontera mòbil. S'usa aquest problema per tractar el fenomen físic del canvi de fase d'un material, tenint la coexistència de dues fases en el mateix ...
 • Model de phase-field dinàmic per a fractura fràgil amb refinament adaptatiu 

  Farran Oliva, Jana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els models de phase-field poden reproduir la propagació de fractures en diferents materials. En aquest treball, es desenvolupa una eina computacional per trobar la solució del model de phase-field dinàmic usant el mètode ...
 • Reconstrucció de superfícies amb vora a partir de núvol de punts 

  Verdaguer López, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball desenvolupo un algoritme per a núvols de punts de varietats 2-dimensionals amb vora (superfícies) en R3 per tal de dividir-la en zones senzilles. Cada tros de la descomposició s anomena cel·la i serà ...
 • La geometria hiperbòlica en l'obra de M. C. Escher 

  Corrales Llagostera, Carlota (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu principal d'aquest projecte és aprofundir en l'estudi de la geometria hiperbòlica, en particular, en els models del disc i el semiplà de Poincaré, per tal de poder donar unes nocions bàsiques sobre tessel·lacions ...
 • Models i eines matemàtiques per simular la dinàmica de la Covid-19 

  Pérez Rodríguez, Mònica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'aparició de la Covid-19 afecta el nostre planeta. L objectiu principal d aquest projecte és entendre i utilitzar diverses eines matemàtiques per modelar i predir el nombre de persones infectades i mortes durant la pandèmia. ...
 • Optimal stopping problems as free boundary problems and applications to finance 

  Moreno Sells, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  In this project, we present a methodology to transform Optimal Stopping Problems into Free Boundary Problems. The theory of Optimal Stopping can be found in fields such as statistics, theory of probability and mathematical ...

View more