Recent Submissions

 • Lattice-based threshold cryptography 

  Alborch Escobar, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Ever since the appearance of quantum computers, prime factoring and discrete logarithm based cryptography has been put in question, giving birth to the so called post-quantum cryptography. The goal of this bachelor's degree ...
 • Solució pel mètode dels elements finits de materials electroactius 

  González Esteve, Mariona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els materials electroactius són materials que generen un camp elèctric quan se'ls hi aplica una tensió que els deforma, i viceversa. En aquest treball es fa un anàlisi matemàtic d'aquest fenomen en els materials piezoelèctrics ...
 • Irresolubilitat d’un problema d’àlgebra lineal 

  Valls Dellavalle, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest treball és trobar explícitament un subgrup de les matrius 4x4 al que, 2 vectors u i v qualsevols, no es pot decidir l'existència o no d'una matriu A del subgrup tal que Au = v, un problema que podria ...
 • Estudis sobre la reflexió: el problema d'Al-Haytham al segle XVII 

  Peña Queralta, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball s'estudiarà un problema d'òptica enunciat per Ptolomeu i resolt per primer cop per Ibn Al-Haytham al segle XI: trobar el punt de reflexió d'un mirall donats els punts de l'objecte i l'observador. Aquest ...
 • L'embolcall vectorial: del món afí al món lineal 

  Navarro Forns, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball tracta el concepte d'embolcall vectorial: una construcció que permet inserir de forma canònica un espai afí com a hiperplà en un espai vectorial. Seguint diversos tractats de geometria, i utilitzant les eines ...
 • Quasirandomness in discrete mathematics, additive combinatorics and group theory 

  Hernández Ramos, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The main objective of this bachelor's thesis will be to present the concept of quasirandomness in various mathematical contexts while proving all the pertinent results. We will introduce the results of Fan Chung and Ronald ...
 • Enumeració de mapes planaris 

  Casals Valldeoriola, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Al llarg d'aquest treball s'estudiarà l'enumeració dels mapes planaris arrelats i mapes planaris arrelats bipartits amb n arestes a partir del mètode simbòlic i mètode quadràtic introduït per Tutte. A més, aquests dos ...
 • Parrondo’s Paradox 

  Mégnien, Camille (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The following thesis study in depth the Parrondo's paradox. It is a paradox in game theory where we can combine two losing games into a winning one. In this thesis we presented different examples of Parrondo's paradox. ...
 • Anells commutatius i Teoria de la divisibilitat 

  Tapia Pérez, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest treball és l'estudi dels anells commutatius i, especialment, la teoria de la divisibilitat en els dominis íntegres.
 • Analysis of state-of-the-art deep generative models for images 

  Salvia Punsoda, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  In this work we will try to break down the fundamentals of deep generative models for image generation. For the sake of simplicity and understanding we will be using the MNIST dataset, which can be easily trained and ...
 • Anàlisi del rendiment dels estudiants del Grau de Matemàtiques de la UPC, amb perspectiva de gènere 

  Estévez Inglada, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  It is known that in the last years, the number of women enrolled in the Mathematics Degree at UPC has decreased considerably. Based on that, and on the importance to show to society that both men and women are equally able ...
 • Application of reinforcement learning for the control of packet routers 

  López Martínez, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  With increasing importance, Internet-based applications need of a more and more complex mesh of networking infrastructure to address the stringent connectivity requirements that they require. 5G networking is being developed ...

View more