Recent Submissions

 • L'invariant BNS 

  Quilez Méndez, Enaitz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El tema central d'aquest treball és l'invariant Bieri-Neuman-Streble (BNS) per grups finitament generats. Es tracta d'un concepte que relaciona l'àlgebra abstracta amb la geometria, ja que és un subconjunt obert de l'esfera ...
 • Mathematical programming applied to cost to serve optimization 

  Llaquet Vélez, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Accenture
  The Cost to Serve problem is a logistics problem, mainly in the Supply Chain field, which uses advanced analytics and often has a strategic point of view. Its main goal is to minimize logistic costs and, at times, its focus ...
 • Jocs posicionals en combinatòria i teoria de Ramsey 

  Font Mercadié, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This thesis focuses on positional games. Positional games is a branch of mathematics that studies two- player games of perfect information. Maker-Breaker positional games will be of special interest, and more precisely, ...
 • Image segmentation on wind turbine blades using generative adversarial networks 

  Ortega Rodríguez, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Image segmentation is a method in computer vision consisting in labeling different objects in an image. For this purpose, numerous algorithms have been developed, and, in the last years, especially based in convolutional ...
 • Optimisation problems with ODE/PDE constraints 

  Armengou Riera, Neus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Optimisation problems are used to find the best solution from all the possible ones, usually with some constraints. If this constraints are related with physics, it is very common to use differential equations to describe ...
 • Sistemes dinàmics de contacte 

  Muñoz Checa, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de grau presenta la geometria de contacte, una branca de la geometria diferencial que permet descriure geomètricament certs sistemes dinàmics com ara sistemes amb dissipació. Aquesta formulació permet ...
 • Geometria hiperbòlica i teorema de Hurwitz 

  Felip Badia, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball consisteix en donar i demostrar tots els resultats previs necessaris per acabar demostrant el Teorema de Hurwitz que diu que el nombre d'automorfismes d'una superfície de Riemann compacta de gènere g més ...
 • Interpretabilitat de models d'aprenentatge profund en problemes de classificació d'imatges 

  Condom Tibau, Jordi Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s'ha desenvolupat un model d'aprenentatge profund per a la predicció d'uns fenòmens biofísics que es duen a terme a mes membranes de les cèl·lules cardíaques anomenats espícules de Calci. Depenent de com ...
 • Modelització matemàtica del creixement d'Alexandrium minutum en aigües litorals 

  Colas Navarro, Martina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project aims to find out the goodness of Agent-Based Models for modeling ecological microbial systems. For doing it, first, it is done a study of the methodology, and then, it is modeled a microbial example system to ...
 • A machine learning approach to the optimal estimation of portfolio weights 

  Cusiné Jiménez, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   École polytechnique fédérale de Lausanne
  The purpose of this thesis is to review and expand the main result in the paper by Daniel Kinn, "Reducing Estimation Risk in Mean-Variance Portfolios with Machine Learning (preprint arXiv:1804.01764 (2018)). This result ...
 • Extensions monògenes 

  Pedret Martínez, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball tracta de relacionar les extensions monògenes amb la teoria de corbes el·líptiques. Determinar si una extensió K/Q de grau n és monògena o no és equivalent a resoldre l'equació diofantina |I(X_1, \dots, X_{n ...
 • Mesura d'àrees a l'aula 

  Gracia Escarrabill, Carlota (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Malgrat ser un concepte intuïtiu, com mesurar àrees no és evident. En aquest treball proposem una manera d'introduir aquest problema a alumnes de secundària i una solució versàtil: el planímetre. A tal efecte, presentem ...

View more