Enviaments recents

 • Análisis, diseño e implementación del cableado eléctrico del NOVA4 

  Molina Perea, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-31)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] Este proyecto trata sobre la realización del cableado eléctrico del NOVA4, prototipo de monoplaza del Vilanova Formula Team (VFT) para participar en la competición internacional Formula Student Spain 2018 que tiene ...
 • Disseny i estudi de viabilitat d'una instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l'edifici de la piscina municipal de El Vendrell 

  Muñoz Romagosa, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] Amb aquest treball he volgut fer el dissenys d’una instal·lació solar fotovoltaica. L’energia solar fotovoltaica ha evolucionat molt en els darrers 15 anys convertint-se en una alternativa viable a d’altres fonts ...
 • Auditoria energètica d'un Centre d'Atenció Primària: CAP Verdaguer 

  Crusells Garriga, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] L’objectiu d’aquest projecte és el d’avaluar els consums energètics actuals d’un centre d’atenció primària i promoure l’eficiència energètica proposant i avaluant possibles millores al respecte. Aquestes millores ...
 • Verificació automàtica de màquines HVAC 

  Bonastre Sanz, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-22)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  HITECSA
  [CATALÀ] Aquest projecte es desenvolupa a l’empresa d’aires acondicionats industrials HITECSA. El projecte consisteix en el disseny i la implementació d’un sistema de control per verificar automàticament les màquines HVAC ...
 • Projecte de baixa tensió Centre d'Atenció Primària Rambla Sant Feliu 

  Balderas Uyá, Francisco José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] L'Objectiu és fer un disseny de les instal·lacions eficient, amb la recerca d'optimització de càrregues i dimensionament del conjunt de l'aparellatge que forma la instal·lació, seguint les pautes de les Normes i ...
 • Disseny d'instal·lació elèctrica de bombament d'aigües de Sant Adrià i mesuraments de l'estalvi energètic 

  Chtitah, Bachir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-31)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] El sistema de clavegueram i tractament d'aigües residuals es veurà afectat si no té instal·lades bones estacions de bombament, ja que aquestes proporcionen millor maneig quan sigui més ràpid el procés de tractament ...
 • Propostes per la creació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics a una ciutat mitjana 

  Castellví Piñol, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] Amb l’objectiu de promoure la mobilitat elèctrica sostenible, el present Treball Final de Grau pretén donar una sèrie de propostes d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics en una ciutat mitjana ...
 • Equipamiento logopédico para personas con discapacidades psíquicas severas 

  López Corral, Pedro Jesús; Rebollo Romera, Aroa; Sánchez Rodríguez, Norah; Vázquez Collado, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Instituto de Robótica para la Dependencia
  El proyecto ha sido realizado por diferentes estudiantes de ingeniería electrónica, eléctrica y de diseño, utilizando metodologías ágiles para la gestión del equipo. Este Trabajo Final de Grado presenta el diseño y la ...
 • Instalación fotovoltaica de autoconsumo conectada a red en zona industrial de Palma de Mallorca 

  Alemany Darder, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-24)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Gestió d'Energies Illes Balears
  Este proyecto se basa en la resolución de un problema, en este caso se trataría del elevado consumo por parte de dos empresas en un edificio de oficinas. A esta circunstancia se le daría la solución de una instalación de ...
 • Sistema de automatización aplicado a la industria 4.0 

  Peña Román, Juan; Girol Miracle, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-15)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CASTELLÀ] El proyecto se basa en realizar el montaje y estudio de un equipo con fines docentes encarado a la industria 4.0, con la finalidad de ser usado por los alumnos del máster en automática. Se ha diseñado desde cero ...
 • Estación de depuración de aguas residuales con un digestor de biogás para la producción de calor y electricidad mediante una cogeneración 

  Oliveras Sanz, Artur (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El propósito del presente documento es la descripción de una estación de depuración de aguas residuales situada en término municipal de Balaguer, en la provincia de Lleida. Uno de los tratamientos que intervienen en esta ...
 • Estudio luminotécnico y auditoria energética en el Instituto Miquel Martí i Pol de Cornellá de Llobregat 

  Alvarez Molina, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CASTELLÀ] En el presente documento se realiza el estudio sobre el Instituto Miquel Martí i Pol de Cornellá de Llobregat, analizando la instalación actual de iluminación y mediante la herramienta DIALux Evo se propone ...

Mostra'n més