Recent Submissions

 • Projecte d'electrificació d'un polígon comercial 

  Duran Alemany, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales
  El present projecte és una solució per electrificar una nova urbanització de naus comercials a Vilafranca del Penedès, amb tota la infraestructura elèctrica necessària per proporcionar subministrament elèctric a totes les ...
 • Aportació als accionaments de reluctància autocommutada d’estator segmentat per a vehicles elèctric lleugers 

  Kobeaga Simó, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En l'actualitat, els motors de reluctància autocommutats (SRM) estan guanyant molt interès en el mercat com a motors per a utilitzar en massa en la tracció elèctrica. El principal avantatge d'aquest motor i el que ho fa ...
 • Estudi de viabilitat de tres sistemes d'estalvi energètic 

  Martí Abadal, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Optral
  El projecte mostra els resultats sobre la viabilitat tècnica, financera i ambiental de tres mesures d’estalvi energètic basades en les necessitats de la fàbrica d’Optral, situada a Sant Iscle. Aquestes mesures es prenen ...
 • Auditoria energètica de l'edifici les Bernardes 

  González Escuer, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte d’auditoria energètica de l’edifici les Bernardes de la ciutat de Salt (Girona) destinat als centres Hotel Entitats i Casal de la Gent Gran, es pretén desenvolupar l’anàlisi de l’eficiència energètica ...
 • Levitador neumático controlado por Arduino 

  Zorrilla Valencia, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Desde hace años, en el Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Información Industrial de la UPC en Vilanova y la Geltrú, se ha buscado que los alumnos aprendan a aplicar la teoría impartida en sus asignaturas. ...
 • Mètodes de detecció de descàrregues parcials i interpretació del patró resolt en fase segons el tipus de defecte 

  Rodríguez Pedraza, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte exposa el comportament de les descàrregues parcials (DP’s) en els cables de MT i els seus accessoris. S’estudia quin és el procés de formació, l’evolució, la classificació, i les conseqüències de les DP’s. A ...
 • Instalación fotovoltaica de 300 kW en la empresa Madersénia S.L. 

  Ferré Martínez, Frederic (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Madersenia
  Se detalla en el presente documento el proyecto trabajado por el ponente, así como el objetivo a seguir para obtener de la empresa mercantil, promotora de la obra, la mejor mecanización de su producto empleando la energía ...
 • Renovación de catenaria en vía general de la estación de Vilanova i la Geltrú 

  Romero Lamata, Javier Domingo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El propósito del proyecto es la de realizar una renovación integral de la línea aérea de contacto de unas vías generales y situar sobre la vía del ferrocarril un cable eléctrico desnudo que sea palpado desde abajo por el ...
 • Instal·lació solar fotovoltaica en el Museu del Ferrocarril de Vilanova i La Geltrú 

  Quesada Cañizares, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este proyecto consiste en la realización de un sistema de energía fotovoltaico para alimentar una de las naves del Museo Del Ferrocarril De Vilanova i La Geltru. Esta destinado a ahorrar energía al museo y convertirles en ...
 • Estudio de viabilidad para la implantación de una planta fotovoltaica en el municipio Arnes, en la Terra Alta (Tarragona) 

  Olmo Sánchez, Luis del (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Según estima la IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), la sociedad tiene 12 años para actuar antes de que las consecuencias medioambientales causadas por el cambio climático sean irreparables. En el momento en ...
 • Automatización del circuito directo e indirecto de agua para un tren de laminación 

  Suárez Correa, Raquel; suarez corre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   CELSA Group
  La idea de este proyecto nace a partir de la necesidad de refrigeración de un tren de laminación, donde partiendo de una materia prima, se fabrica siguiendo un proceso concreto a elevadas temperaturas, un producto final ...
 • Automatització banc de proves de equips neumàtics a Renfe 

  Amer Moyà, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Renfe Fabricación y Mantenimiento
  Com bé indica el títol d’aquest document, el projecte es basa en l’automatització d’un banc de proves de panells pneumàtics, ubicats en tots els trens de la plataforma CIVIA. Els panells esmentats anteriorment s’encarreguen ...

View more