Recent Submissions

 • Disseny d'una infraestructura per la recàrrega de vehicles elèctrics amb energia solar 

  Fernández Sánchez, Désirée; Horta Aixalà, Joan Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-15)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CATALÀ] Amb l’objectiu principal de promoure la mobilitat ecològica sostenible, el present treball de final de grau, consisteix en el disseny, l’estudi i el desenvolupament d’una infraestructura per a recarregar dos ...
 • Repotenciación línea aerea de 110 Kv por medio de conductores ACCC 

  Serrano Díaz, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Endesa
  [CASTELLÀ] En este proyecto se muestra como repotenciar una línea aérea de alta tensión existente optimizando al máximo los recursos disponibles en la antigua instalación reduciendo de esta manera el impacto ambiental y ...
 • Estudi de la influència dels paràmetres del circuit equivalent en les corbes característiques del motor d'inducció trifàsic 

  Martínez Arco, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu principal d’aquest projecte és veure com influeixen els paràmetres del circuit equivalent del motor d’inducció trifàsic en les corbes característiques del propi motor. S’ha estudiat com afecten les variacions ...
 • Auditoría energética teleférico de Montjuïc 

  Sánchez Lorenzo, José María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La auditoría energética que se va a realizar en el teleférico de Montjuïc es un estudio integral, en el que vamos a analizar aspectos técnicos y económicos que afectan de manera directa o indirecta al consumo de energía ...
 • Diseño de un patín eléctrico 

  Carceler Lanaspa, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CASTELLÀ] El patinete autopropulsado no es un artilugio inventado en este siglo. Estos viejos patinetes autopropulsados por motores de combustión, fueron los antecesores de los scooteres y que ha su vez han evolucionado ...
 • Disseny d’un enllumenat públic amb mesures d’eficiència energètiques 

  Díaz Sánchez, Francisco José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte queda definit la instal·lació d’un enllumenat públic amb les necessitats mínimes en un barri residencial d’Alba-rossa, concretament en Viladecans. En la primera part, es fa una descripció dels possibles ...
 • Disseny d’una bateria de 96 VDC per una motocicleta de competició de propulsió elèctrica del campionat MotoStudent 

  Coderch Velasco, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CATALÀ] En aquest projecte es realitzarà el desenvolupament i disseny d’ una bateria d’alta tensió per un prototip de moto elèctrica de competició, concretament per la competició universitària MotoStudent. Així doncs es ...
 • Projecte d’instal·lacions d’un edifici plurifamiliar utilitzant la metodologia MEP 

  Peró Navarra, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Rogasa
  [CATALÀ] L’objectiu d’aquest treball ha estat realitzar les instal·lacions d’un edifici plurifamiliar de 15 habitatges amb aparcament soterrat i serveis comuns amb piscina. Consta de les instal·lacions: elèctriques, detecció ...
 • Estudio para realizar una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en la EPSEVG 

  Carrasco Morillas, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CASTELLA] El presente proyecto, trata sobre la realización de un estudio para la instalación de un generador fotovoltaico en la cubierta de la EPSEVG (Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú). ...
 • Estudio de viabilidad de un sistema de recarga para vehículos eléctricos mediante placas solares en la EPSEVG 

  Díaz Serrate, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CASTELLÀ] En la actualidad los vehículos eléctricos están tomando más protagonismo y las políticas estatales y locales cada vez impulsan más infraestructuras de recarga que den confianza a los usuarios. Las infraestructuras ...
 • Projecte d’instal·lacions elèctriques en un edifici d’habitatges amb pàrquing 

  Gil Treig, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CATALÀ] Aquest projecte tracta sobre l’estudi, el dimensionament i la realització de les instal·lacions elèctriques, d’enllumenat, de parallamps i de protecció contra incendis d’un edifici plurifamiliar aïllat, de 18 ...
 • Nueva extensión de red subterránea de media tensión, instalación de dos nuevos centros de distribución y nuevas líneas subterráneas de baja tensión para nuevos subministros 

  Pérez Saiz, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CASTELLÀ] La idea de este proyecto está separada en varios tramos, y en todo momento se trabajará en sistema trifásico. En primer lugar, se tiene que hacer una extensión de una Línea Subterránea de Media Tensión (LSMT), ...

View more