Enviaments recents

 • Estación de depuración de aguas residuales con un digestor de biogás para la producción de calor y electricidad mediante una cogeneración 

  Oliveras Sanz, Artur (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El propósito del presente documento es la descripción de una estación de depuración de aguas residuales situada en término municipal de Balaguer, en la provincia de Lleida. Uno de los tratamientos que intervienen en esta ...
 • Estudio luminotécnico y auditoria energética en el Instituto Miquel Martí i Pol de Cornellá de Llobregat 

  Alvarez Molina, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CASTELLÀ] En el presente documento se realiza el estudio sobre el Instituto Miquel Martí i Pol de Cornellá de Llobregat, analizando la instalación actual de iluminación y mediante la herramienta DIALux Evo se propone ...
 • Estudi d'una fresadora de 5 eixos amb 2 eixos rotacionals 

  Guasque Ferreri, Aaron (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] En aquest treball es realitzarà un estudi de viabilitat d’una fresadora de 5 eixos. Primerament es realitzarà un estudi de l’evolució de les fresadores, així es podran localitzar les necessitats actuals del mercat. ...
 • Sistema d’Emmagatzematge d’Energia Modular (SEEM) 

  Ballesteros Soto, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] A continuació es presenta un estudi sobre un sistema d’acumulació d’energia elèctrica. Vol ser un sistema viu i capaç de gestionar millor el consum d’energia per tal de fer la nostra instal·lació més eficient i ...
 • Auditoria energètica i gestió d'energia en instal·lació de fàbrica de PetFoods 

  Jiménez Rupérez, Juan Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest projecte es realitzarà una auditoria energètica per una part del procés que es realitza a una planta de fabricació de PetFoods (menjar per gossos i gats) basada en una fàbrica real. La part de la fàbrica que ...
 • Central solar fotovoltaica a Els Monegres 

  Bosacoma Sesma, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Un dels aspectes que influeixen en la emissió de CO2 i per tant en el canvi climàtic es la generació d’energia elèctrica, on en l’actualitat la majoria del mix es generat per energies no renovables a Espanya. Les energies ...
 • Impacte de la càrrega de VE (Vehicles elèctrics) en la xarxa de distribució de B.T. 

  Cuscó Isern, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Realitzat a/amb:  Simon
  La tecnologia del vehicle elèctric està en constant creixement i cada cop hi ha més necessitat d’estudiar els possibles problemes o els reptes que ocasionaria la càrrega de vehicles elèctrics en un futur més o menys ...
 • Electrificació i automatització d’una planta minera 

  Andreu Sans, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest treball final de grau té com a objectiu l’elaboració d’un projecte per a una planta minera de carbonat de calci situada a les rodalies de Belchite, Aragó. El projecte consta de tres parts, cadascuna de les quals ...
 • Diseño de un motor síncrono con imanes permanentes para un ascensor 

  Pistonit Pumareta, Josué (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-30)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Este proyecto se basa en la realización del diseño de un motor síncrono con imanes permanentes de rotor interior para propulsar un sistema de elevación (de unas determinadas especificaciones) mediante transmisión directa. El ...
 • Diseño de un motor de reluctancia autoconmutado (SRM) trifásico con 12 polos en el estator y 10 polos en el rotor para una motocicleta eléctrica 

  Lara Secas, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el presente proyecto se realiza el diseño de un motor de reluctancia autoconmutado no convencional con 12 polos en el estator y 10 polos en el rotor para una aplicación en concreto. En este caso la aplicación será ...
 • Instalación fotovoltaica conectada a red 

  Moya Pérez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Realitzat a/amb:  Nordecat Ingeniería / Taller Ona Energies
  El presente proyecto se tiene por objetivo dimensionar una instalación fotovoltaica de 49,8 MW conectada a red, situada en una parcela cercana a Ciutadella (Menorca). Consta de una memoria, un estudio de viabilidad y otro ...
 • Definir accions de millora en base a l'estudi de No Conformitats Internes del procés productiu d'una empresa del sector industrial 

  García Lozano, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Realitzat a/amb:  Prysmian Cables & Systems
  Aquest treball final de Grau es centra en definir accions de millora en base a l’estudi de No Conformitats Internes del procés productiu d’una empresa del sector industrial. L’empresa d’on s’extrauran les dades per aquest ...

Mostra'n més