Enviaments recents

 • Estudio y diseño de las instalaciones eléctricas para alimentar un polígono industrial de 5,5 MVA 

  López Vega, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El presente proyecto consiste en la electrificación de un polígono industrial de nueva construcción situado al término municipal de Terrassa (Barcelona), el cual está previsto que contenga naves industriales, creando así, ...
 • Projecte i estudi de viabilitat d’una instal·lació fotovoltaica compartida 

  Altimiras Pujadas, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s‟estudia la implantació d‟una instal·lació solar fotovoltaica de 162 kWp per a autoconsum compartit en una urbanització de 84 habitatges. En el projecte es dimensiona totalment la instal·lació. A més a ...
 • Catalunya sostenible amb energies d’emissió zero 

  Puigneró Pujol, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present projecte te l’objectiu de realitzar un estudi per determinar la viabilitat de Catalunya dins un sistema de producció d’energia elèctrica amb emissió zero, és a dir, en un sistema d’obtenció d’energia 100% ...
 • Construcció d'un variador de freqüència per al control de motors de petita potència 

  Domingo Bernat, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte consisteix en el disseny d’un variador de freqüència des d’un punt de vista modular, en el qual separem en tres etapes diferents el seu desenvolupament. Aquestes consisteixen en una primera etapa per a la ...
 • Disseny d'un quadre elèctric 

  Precup, Sebastian-Florin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte realitzat consisteix en el disseny d’un quadre general de distribució d’energia elèctrica d’una nau industrial, concretament una edificació que tindrà la seva funció de magatzem. El treball engloba una previsió ...
 • Diseño de las instalaciones eléctricas y de climatización de un conjunto de quirófanos 

  López Diaz, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El objetivo de este proyecto es diseñar desde cero el edificio del bloque quirúrgico donde se ubicará el conjunto de quirófanos. Para así exponer de la forma más real posible las condiciones técnicas y económicas, efectuando ...
 • Instal·lació de panells fotovoltaics a la zona esportiva municipal de Montmajor per autoconsum i injecció zero 

  Riba Gil, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El treball de fi de grau que es mostra a continuació, té per objectiu proporcionar un estalvi energètic a l'ajuntament de Montmajor. Aquest estalvi es durà a terme per mitjà de l'ús d'una font energia renovable, com és el ...
 • Electrificación y estudio térmico de un refugio aislado de alta montaña autosuficiente y sostenible 

  Rigat Garcia, Armand (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Las energías renovables, son fuentes de energías limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en que no producen gases de efecto invernadero –causantes del ...
 • Disseny d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica al sector primari 

  Solé Ruiz, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Gallmens
  El treball de final de grau que es presenta a continuació, té com a finalitat proporcionar un estalvi energètic a una empresa del sector primari, en concret es tracta de l’explotació avícola ubicada al terme municipal de ...
 • Commissioning of a telemetry system for data acquisition at the rotor of a turbine rig 

  Chicaiza Cajamarca, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Technische Universität Darmstadt
 • Projecte tècnic per a legalitzar la instal·lació elèctrica d’un centre educatiu 

  Canyadell Miquel, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest projecte volem dur a terme la instal·lació elèctrica complerta d’un centre educatiu, dotat apart de les aules i habitacions més habituals d’un centre; de gimnàs, tallers i una sala d’espectacles (teatre). I ens ...
 • Disseny i càlcul de la instal·lació elèctrica en BT d'un habitatge i l'aplicació d'energies renovables 

  Obiols Hernández, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L’objectiu del projecte és aconseguir una instal·lació elèctrica adient a la normativa i necessitats actuals per un cantó, i un habitatge sostenible basat en la utilització de sistemes renovables:Energia solar tèrmica, ...

Mostra'n més