Enviaments recents

 • Planning with arithmetic and geometric attributes 

  Folqué Garcia, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-20)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  New York University
  Often agents have to learn to act in environments with a mathematical structure. We propose to exploit such structure by augmenting the environment with user-specified attributes equipped with the appropriate geometric and ...
 • Intranet corporativa per arquitectes 

  Pérez Huertas, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-18)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  El projecte consisteix en construir un sistema d'informació per una empresa d'arquitectura, el sistema gestiona la comunicació interna dels treballadors i l'administració d les dades del model de negoci de l'empresa. A ...
 • Desenvolupament d'un sistema de recomanacions basat en contexts 

  Garcia Blanco, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  inLab
  En aquest projecte hem treballat per a millorar el sistema de MailToTicket de l'inLab mitjançant el desenvolupament d'un sistema de recomanació basat en tiquets resolts. Amb aquest sistema pretenem estalviar temps i cost ...
 • Entorno de soporte a equipos de respuesta de ciberseguridad 

  Riera Pons, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The main purporse is to be able to know the monitored infrastructure state, more easily and comfortable, being able to identify cybersecurity threads occuring in a lapse of time, or that will happen in an inmmediate future.
 • Desenvolupament d'una eina de planificació col·laborativa de releases orientada a comunitats àgils 

  Campaña Soler, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-19)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte de final de carrera s'ha millorat una eina ja existent anomenada Replan. Replan és una aplicació web que ajuda en la planificació i gestió d'entregues de software, principalment pensada per projectes que ...
 • Redisseny de l'arquitectura i del sistema d'autentificació d'un WebService REST 

  Maestro Martinez, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Realitzat a/amb:  Everis
  The project consists on redesigning the architecture of the client's API so that everything continues to work once some tables in the databases migrate to an external environment. In addition, new services are created and ...
 • Blockchain-based authentication of IP addresses 

  Julià Reifs, Ismael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-19)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s'escolleix i estableix un sistema software capaç d'assignar adreces IP amb una seguretat acceptable, comprovant quins problemes sorgeixen en la seguretat i quins són evitables partint d'eines actuals ...
 • Evolución de un componente para la reutilización de patrones de requisitos 

  Iqbal Begum, Awais (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En este proyecto se trabaja sobre los servicios web REST de acceso a los patrones de requisitos del sistema PABRE-WS (framework PABRE de GESSI y TUDOR). Se ha mejorado la calidad del código, se han realizado cambio en la ...
 • Implementación de la autenticación y autorización de usuarios en un sistema multitenant 

  Saldaña Cercós, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  En este proyecto se ha desarrollado la parte de autenticación y autorización de una aplicación de tenencia múltiple y modular destinada a la gestión de la prevención de riesgos laborales dentro de la empresa Easy Tech Global.
 • Printing datapath optimisation of HP Large Format printers 

  Guirado Forment, Emma Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Hewlett Packard Española
  Aquest projecte presenta un sistema alternatiu al que s'utilitza actualment al camí de dades de les impressores de gran format d'HP. Compara el sistema actual (Intel Atom) amb una nova alternativa (Xilinx Zynq UltraScale+) ...
 • LubnDub Conversión de web a aplicación Android 

  Fos Serdà, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Conversión a aplicación móvil de una web dedicada a la organización de quedadas deportivas: LubnDub
 • Estimation of the relative distance between a rollator and their user 

  Salfati Calleja, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-19)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Este documento está dirigido a mostrar la creación de un sistema encastado para mejorar la vida de las personas de la tercera, creando un sistema que estima la distancia entre un caminador y sus usuarios y les ayuda en sus ...

Mostra'n més