Recent Submissions

 • Detection of malware traffic with NetFlow 

  Codina Poquet, Joël (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-10-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Traffic classification has always been a fundamental aspect regarding the identification of applications on the network that has allowed to apply different actions or services depending on their type, such as best-effort ...
 • Sistema d’extracció, emmagatzematge i visualització de dades d’un portal web 

  Orbea Sotil, Mikel (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La necessitat de recollir i tenir un registre, sobre la informació dels membres de diferents òrgans polítics, s’ha tornat una prioritat per als treballadors de l’ONG Amnistia Internacional de Catalunya, tenint en compte ...
 • Eina web per a la definició d'indicadors visuals d'un ERP 

  Alkhatib Wang, Omar (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-02-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Estimation of urban traffic density from street camera images 

  Chandrakaladharan, Shreyas (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Traffic is a very real problem in today’s world. Elon Musk, CEO of SpaceX and Tesla, has created a start-up which aims to bore tunnels to better manage traffic. While we do not dare to challenge him, we propose to better ...
 • Acceleració d'algoritmes de clustering mitjançant targetes gràfiques 

  Orrit Palau, Joan (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s'ha estudiat com es comporten diferents algoritmes de clustering amb diferents opotimitzacions de CUDA. Concretament s'han estudiat com funcionen l'algoritme k-means i k-centers amb les optimitzacions ...
 • Collaborative Community Health Care App 

  Farré Romera, Daniel (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-10-19)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  The objective of the project is to create a tool, to complement the existing platform of the Linkcare company. Which is developing some web services that will be publicly offered. The application has as purpose the interaction ...
 • Desarrollo y mejora de servicios web de acceso a patrones de requisitos 

  Rambal Méndez, Adrián (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-10-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este proyecto se ha realizado el desarrollo y mejora de servicios web REST de acceso a patrones de requisitos del sistema PABRE-WS (framework PABRE de GESSI y TUDOR). El resultado, PABRE-WS2, añade servicios web de ...
 • Trains energy meter system using Blockchain technology 

  Duch Jonama, Gerard (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-10-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Every day, there are more people who start to be interested in Blockchain technology and their applications, in consequence, it has gained a lot of importance. In this paper, I will present a solution to a problem that the ...
 • Web platform for auditing as a service 

  Llobet Pons, Carles (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte Web Platform for Auditing as a Service (WPAaaS) de l’inLabFIB - esCERT s’encarrega de la instal·lació, configuració, i desenvolupament d’un servidor que serveixi una plataforma web a través de la qual usuaris ...
 • Disseny i realització d'un sistema de control i monitoratge remot per a una xarxa distribuïda de sensors mediambientals 

  Soler Gàlvez, Aina (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte son 3 tasques diferenciades: Detectar, analitzar i solucionar problemes en els nodes del projecte Europeu CAPTOR; Dissenyar un sistema d’eines, i una interfície senzilla d’usar per l’equip ...
 • Estudi sobre l'impacte de l'estratègia de preu de la competència de Mango en el sector retail de moda. 

  Baldà Masmiquel, Oriol (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Disentangling motion, foreground and background features in videos 

  Lin, Xunyu (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This paper instroduces an unsupervised framework to extract semantically rich features for video representation. Inspired by how the human visual system groups objects based on motion cues, we propose a deep ...

View more