Recent Submissions

 • Smoothing and untangling triangular meshes on surfaces 

  Gargallo Peiró, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  In this work it has been developed the basis of shape quality metrics for triangular meshes on surfaces. It has also been worked out a simultaneous smoothing-untangling procedure based on the ideas introduced by Escobar. ...
 • Integración en términos de funciones elementales 

  Mañá Ricón, Samuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El objetivo de este trabajo es demostrar que hay funciones elementales que no admiten primitiva elemental. Para ello, en la primera parte presentamos una introducción al álgebra diferencial, en la que definimos qué son los ...
 • Estructures matemàtiques equivalents: els espais recobridors i els G-conjunts 

  Barrios Jurado, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball, a través de la Teoria de Categories, ens preguntem en què consisteix que dues estructures matemàtiques siguin equivalents i per quins motius aquesta definició és més encertada que la definició d'isomorfisme. ...
 • Introducció a l’àlgebra commutativa i estudi dels ideals primers de Moh 

  Codern Cortada, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest és un treball sobre àlgebra commutativa. Consta de dues parts. En la primera es fa una introducció al tema, i es tracten diversos temes de l'àlgebra commutativa intentant no perdre de vista un objectiu final: la ...
 • Control de sistemes no holònoms mitjançant la forma normal de Goursat 

  Manzanera Garrido, Ana; Valero Martínez, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La principal contribució d'aquest treball és donar les eines i les pautes necessàries per a la linealització per realimentació dels sistemes no holònoms de dues entrades a través del disseny de la forma normal de Goursat. ...
 • Intersecció en homologia i teorema del punt fix de Lefschetz 

  Torres Moral, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Estudiem el nombre d'intersecció de subvarietats diferenciables, aplicant-lo a demostrar els teoremes del punt fix de Lefschetz i de Poincaré-Hopf. Extenem el nombre d'intersecció a cadenes singulars i classes ...
 • Un Model de formació de preus 

  Giralt Miron, Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Estudi d'un model de formació de preus mitjançant una equació de difusió amb una frontera lliure desconeguda.. Farem un estudi d'un model proposat per estudiar l'evolució d'un preu en el mercat. És una ecuació de reacció-difusió ...
 • Estudi d’alternatives per a la resolució de problemes no lineals discretitzats amb HDG 

  Deumal Abizanda, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El treball Estudi d'alternatives per a la resolució de problemes no lineals discretitzats amb HDG, escrit per Josep Deumal A. tracta sobre la búsqueda i anàlisi de diferents metodologies de resolució del problema no lineal ...
 • Geometria de la Grassmanniana de rectes de l'espai i aplicacions a robòtica 

  Elizalde Masiá, Borja (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Mesurar la proximitat a les configuracions singulars dels manipuladors paral·lels pot ser útil per evitar el mal comportament que es dóna quan el manipulador es mou en un entorn d'una singularitat. Alguns dels índexos que ...
 • Isomorphisms between graph products of groups 

  Garreta Fontelles, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Es donen condicions suficients per tal que la descomposició en producte gràfic d'un grup sigui única.. Un resultat clàssic sobre PC-groups diu que el PC-grup (el grup parcialment commutatiu) G(X) associat a un graf X, ...
 • Anàlisi multivariant de sèries temporals 

  Mazaira Font, Ferran-Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu d'aquest projecte és analitzar tant des d'un punt teòric com aplicat el models de sèries temporals multivariants VARMA. la identificació i diagnosis d'aquests models no és trivial donada la seva complexitat, ...