Algunes informacions relacionades amb la creació i presentació d'un treball acadèmic (terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, etc.) es poden consultar a:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

També podeu consultar els projectes finals presentats als dobles Màsters Oficials oferts per l’ETSEIB:

Finalment, també podeu consultar els projectes finals presentats als programes de mobilitat oferts per l’ETSEIB:

Recent Submissions

 • Diseño del chasis y del sistema de dirección de un vehículo eléctrico ELECTROCAT 2019 

  Cullell Masso, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte de fi de grau té com a objectiu dissenyar un xassís per un vehicle elèctric que pugui competir per l’equip CREVE en la competició Electrocat 2019, i estudiar el seu comportament en pistamitjançant simulacions ...
 • Anàlisi de resultats d'una campanya experimental d'assaigs realitzada sobre provetes fabricades per impressió 3D-DLP 

  Coronado Martinez, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es valora una possible actualització a l’ANSYS Workbench d’aquelles assignatures impartides a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona on s’utilitza el mètode dels elements finits ...
 • El mètode dels elements finits en la docència: estat de la qüestió i revisió pedagògica 

  Martí De La Encarnación, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es valora una possible actualització a l’ANSYS Workbench d’aquelles assignatures impartides a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona on s’utilitza el mètode dels elements finits ...
 • Diseño básico de una instalación frigorífica para una industria de procesamiento de pescado 

  Fernandez Molina, Jose Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Diseño básico de una Instalación Frigorífica para una Industria de Procesamiento de Pescado El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño básico de una instalación frigorífica para una industria ...
 • Estudi de viabilitat energètica de l’empresa ADTEL 

  Serra Marrugat, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  El present projecteté com a objectiu principal modernitzar els sistemes actuals de climatització i d’il·luminació de l’empresa ADTEL. L’empresaconsta de diferents zones on es duen a termes diferents activitats , com per ...
 • Instalación de luminarias solares en el paseo del río Besós 

  Arias Vazquez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El vigente proyectotiene como objetivo iluminar un tramo del río Besós que actualmente se encuentra totalmente inmerso en la oscuridad. Para dotar de iluminación al paseo se ha elegido una instalación de tecnología avanzada ...
 • Refrigeration unit simulation for transport of perishable goods 

  Daniels Simon, Kevin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  ThermoKing
  This project has been developed at Thermo King –Ingersoll Rand. It consists in the implementation of a refrigeration system steady-state simulator named UP2 for truck refrigeration units with the objective of analyzing if ...
 • Desenvolupament d'un model tèrmic 1D per una columna de pols 

  Bruch Molist, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Hewlett-Packard Company
  L’empresa HP Inc. és líder i referent a nivell mundial en solucions d’impressió no només en paper, sinó que també sobre altres materials rígids o flexibles. Ja fa uns anys es va donar a conèixer un nou concepte d’impressió, ...
 • Disseny d’una bicicletad’enduro 

  Cirera Arasa, Agusti (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball consisteix en dissenyar el quadre d’una bicicletad’enduro que sigui competitiu al mercat actual. En primer lloccal explicar que l’enduro és una modalitat amb bicicletaque es practica a la muntanya i consisteix ...
 • Desenvolupament d'un dispositiu d'adquisició i transmissió a temps real de dades d'un vehicle. 

  Villamayor Abelló, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aquest treballté com a objectiu desenvolupar un dispositiu d’adquisició de dades d’un vehicle, tal com les velocitats, la localització i el pendent, i posteriorment enviar-les en temps real a un servidor. Gràcies a aquest ...
 • Millora de l'eficiència energètica d'una casa unifamiliar mitjançant una instal·lació solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària. 

  Molinas I Mora, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte té com a motivació estudiar l'eficiència energètica d'una casa unifamiliar existent per a, després, millorar-la. Per a aconseguir-ho, es dissenyarà una instal·lació solar tèrmica destinada a la producció ...
 • Disseny del sistema de direcció del CAT12e 

  Gonzalez Feliu, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision

View more