Alguns recursos relacionats en l'àmbit d'aquestes titulacions són:

Normativa i metodologia:

Treballs de fi de màster oficial:

Treballs de fi de dobles màsters oficials:

Treballs finals de programes de mobilitat:

Dobles titulacions del CFIS:

Recent Submissions

 • Analysis of measures to increment the share of renewable energy in distribution grids 

  Plana Ollé, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The actual power system is undergoing a period of transformation. The introduction of renewable energy power parks in the grid started the transition from a high voltage connected generation model towards a model where ...
 • Creación de una empresa de distribución de arte original 

  Aciman Blanch, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La finalidad del siguiente documento es la realización de un plan de negocio que describe la creación de una empresa de distribución de arte original a través de internet y el canal de venta tradicional, la empresa se ...
 • Diseño de un triciclo eléctrico para el reparto de mercancías 

  Cárdenas Fernández, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El proyecto consiste en el desarrollo conceptual y detallado de una bicicleta eléctrica, preferentmente con baterias. El proyecto partirá de la investigación y desarrollo del sistema completo, y posteriormente intensificará ...
 • Maximum energy generated from a wind turbine 

  Morera Alloza, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  The aim of this project is to understand better what is the wind energy production and how it works and to carry out the development and the implementation of a tool, using MATLAB as the programming software. The developed ...
 • Cryptography, IoT and how to secure a node 

  Sanz Angrill, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Application of data mining technology to analyze and predict academic performance 

  Armengol Escolà, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project attempts to predict the performance of students in their third semester (the first semester of their second year) of the bachelor’s degree in Industrial Technology Engineering based on their marks on their ...
 • Optimització en termes econòmics del procés de recàrrega d’un vehicle elèctric 

  Aymat Fortuny, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte és una proposta de tot un seguit de metodologies potencialment aplicables en el procés de recàrrega d’un vehicle elèctric amb el principal objectiu de reduir-ne el seu cost econòmic, tractant de no incidir ...
 • Desarrollo de un circuito de acondicionamiento para la operación del dosímetro de neutrones LINrem en modo corriente 

  Mercadé De Luna, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto se ha realizado dentro del grupo ANT (Advanced Nuclear Technologies) de investigación de la UPC, en la línea de la instrumentación nuclear. Particularmente, el proyecto se engloba dentro de la aplicación de ...
 • Determinació experimental de freqüències pròpies acústiques en flux compressible 

  Ballester Vázquez, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest document s’hi troba la memòria del treball de final de grau amb títol “Determinació experimental de freqüències pròpies acústiques en flux compressible”. Es tracta d’un projecte per l’Escola Tècnica Superior ...
 • Propuesta de mejora de la gestión de residuos aplicando tecnología RFID 

  Gómez Segura, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El objeto del presente trabajo es el análisis del desarrollo de un prototipo de contenedor doméstico inteligente que recomienda la fracción donde depositar el residuo que el usuario quiera introducir mediante la tecnología ...
 • Desenvolupament d'un sistema alternatiu per al recompte de vehicles 

  Puig Sallés, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest document s’explica l’elaboració d’un programa amb el llenguatge de programació MATLAB que és capaç de fer el recompte de vehicles que passen per una via de trànsit rodat i a la vegada fa el càlcul de les seves ...
 • Improvement of a Forecasting Algorithm 

  Oliveras Figueres, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-15)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  In order to improve Accenture’s TSSCV algorithm this project introduces basic forecasting theory and forecasting heuristics. Additionally, it explains the TSSCV algorithm in detail. Furthermore, it proposes several algorithm ...

View more