Now showing items 1-12 of 303

  • Anàlisi de la dinàmica epidemiològica d'escarlatina a Catalunya 

   Vila Vidal, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   BIOCOM-SC - Biologia Computacional i Sistemes Complexos / Grup de recerca Infecció i Immunitat al Pacient Pediàtric, Vall d’Hebron Institut de Recerca
   Streptococcus pyogenes, also known as Group A ß-hemolytic streptococcus (EGA), is a bacterium that affects the skin and the oropharynx. It is transmitted through droplets and direct contact, mainly affecting children and ...
  • Development of an Antibacterial Coating for Endotracheal Tubes 

   Tamang, Pratima (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering Research Group (BBT-UPC)
   Endotracheal tubes are designed to ensure the patency of the ventilation on the patients, preserving and protecting the respiratory tract. Working as an instrument which facilitates respiratory exchange, they come into ...
  • Anàlisi de la dinàmica epidemiològica de la grip als països europeus 

   Samuelson Gonzalez, Lidia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The flu is an infectious and contagious disease that affects the respiratory system, caused by influenza viruses. In our environment, the flu behaves like a seasonal epidemic. In the northern hemisphere there is an annual ...
  • Desarrollo y análisis comparativo de un microscopio Open Flexure 

   Farrés García, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-09-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Microscopes have been an essential tool for scientific research for many years, although the high cost of microscopes and the difficult access to spare parts or accessories make them unavailable to a large part of the ...
  • Generació de vectors de clonació i transformació transitòria de Nicotiana benthamiana per a l’estudi d’interaccions proteïna-proteïna mitjançant la tècnica TurboID 

   Benaiges Cros, Biel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In high plant density conditions, plants detect changes in the quality of the light they receive and activate a system called the "shade avoidance syndrome", which involves a series of changes in their development to compete ...
  • Utilització del model de Gompertz per avaluar la dinàmica epidemiològica del Monkeypox 

   Alvarez Bernal, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La epidemiología matemática es una disciplina que utiliza las matemáticas para comprender y predecir la dinámica de las epidemias, ayudando en la toma de decisiones de la salud pública. Este trabajo se centra en el uso del ...
  • Efecte de la inoculació de fongs micorízics sobre el rendiment de varietats de tomàquet en fase planter 

   Cisneros García, Alejandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Fundació Miquel Agustí
   The tomato (Solanum lycopersicum L.) is one of the species with the most commercial interest in the world. Specifically, the traditional varieties of this plant are of great importance and popularity in Catalonia, where ...
  • Estudi de la reactivitat de les cendres de clofolla d'arròs com a material putzolànic per a la fabricació de ciments més sostenibles. 

   Medina I Masclans, Gala Dorotea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Construction is one of the industries with the highest environmental impact. Only in the preparation of Portland cement up to 8% of global CO2 emissions are emitted. To reduce this impact, part of the Portland cement can ...
  • Reconstrucció filogenètica de les Asteràcies dels Països Catalans 

   Atienza Jiménez, Claudia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Botànic de Barcelona
   Aquest treball es centra en la reconstrucció de l’arbre filogenètic a nivell de gènere de les asteràcies als Països Catalans. Un dels primers objectius, ha sigut completar la llista de gèneres, pel que ha calgut dur a terme ...
  • Estat de l'art de la millora genètica de la vinya 

   Mestre Pluvinet, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In this work, a review is conducted on the state of the art of genetic improvement in grapevine (Vitis vinifera), a species belonging to the Vitaceae family. It is part of the botanical genus Vitis, which includes about ...
  • Maneig d’instal·lacions per tortugues nounades. Construcció i posada en marxa d’una instal·lació de quarantena per a tortugues 

   Bazoco Reoyo, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins
   Sea turtles Caretta Caretta have been the object of study and protection on our Mediterranean coasts. The CRAM Foundation is a key care and research center for the protection and recovery of this species. It is within this ...
  • Paper del factor de transcripció PIF7 en la remodelació de cromatina 

   Lara Martínez, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Quan hi ha canvis ambientals, aquests són percebuts per les plantes, les quals poden respondre modificant el seu desenvolupament per adaptar-se a la nova situació. Les senyals ambientals són captades per receptors, que ...