Enviaments recents

 • Diseño y calculo de un Dolly de Cine 

  Majoral Clols, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este trabajo se centrará en el estudio de uno de los equipos de Cine más empleados en el mundo del Cine, Dolly de Cine. El estudio del Dolly y grúa de Cine comprenderá de conocer las estructuras que la conforman, así como ...
 • Disseny i validació d'una sivella de cinturó de seguretat il·luminada 

  Monràs, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objecte d’aquest treball tracta de la millora de l’estat de l’art dels cinturons de seguretat actuals, introduint-hi un sistema lluminós. Aquest treball s’enfocarà principalment en l’estudi i desenvolupament de la sivella ...
 • Estudio de texturas superficiales en una probeta convexa de aluminio A92017 

  Lozano Fernández, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto presenta un estudio comparativo entre los valores de rugosidad superficial medidos con un perfilómetro de contacto y un perfilómetro óptico. Las superficies a medir han sido creadas mediante un proceso de ...
 • Control d’un AGV per desplaçaments a l’aire lliure 

  Palomar Alarcón, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte tracta sobre l’estudi d’un procés logístic que es vol automatitzar. En aquest cas, es pretén substituir el component humà, que actualment s’encarrega de realitzar el subministrament de peces entre una sèrie ...
 • Estudio tensional de una sección delgada e implementación en un software de cálculo 

  Gilbert Pino, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto se basa en el desarrollo de un programa informático de cálculo tensional de una sección delgada cualquiera. Para la realización de este programa se ha partido de un detallado estudio en el cuál se han ...
 • Designing a bio-climatic passiv’ haus 

  Guijarro Monforte, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-23)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The aim of the final report is to present the methods and show the results of the work done by the team during the EPS (European Project Semester) which consists of four months of work. The project consisted of designing ...
 • Optimization of a SEGWAY adapted for handicapped people 

  Amaya Bayo, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  The current project is elaborated with the target of obtain a mechanical solution for the possible problems could be appearing in a SEGWAY device when adapted for being ridden in a sitting position. This said analysis, ...
 • Fabrication, characterization, and surface modification by photografting of electrospun polycaprolactone nanofibers 

  Solé Martí, Xavi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-08-22)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  During the past decades, synthetic polymers have been increasingly used in the fabrication of medical devices that make direct contact with human blood [1]. When blood is exposed to artificial surfaces, several defense ...
 • Comprobación de diseños en maquinaria industrial 

  Méndez Rivero, William A (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto consiste en la comprobación de los mecanismos de una máquina de fabricación industrial que está sometida a esfuerzos variados y cuyo diseño no tiene una justificación mecánica. Con este trabajo se pretende ...
 • Estudi i disseny del conjunt roda i del sistema de frenat d'un Formula Student 

  Martí Ballester, Virgili (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball s’ha dut a terme com a part del projecte universitari Formula Student, que consisteix en el disseny i la construcció d’un monoplaça de competició per part d’estudiants universitaris. En aquest cas concret ...
 • Efecte del tractament de brunyit en els acers inoxidables austenítics metaestables 

  Gonzalez Acevedo, Roger Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Els acers inoxidables austenítics metastables formen part de la família d’acers d’alta resistència, els quals presenten unes excel·lents propietats com són: la seva conformabilitat, soldabilitat conjuntament amb una ...
 • Estudi i disseny de la caixa de pedals per un monoplaça de Formula Student 

  Garcia Bascoy, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb: 
  El present projecte es centra en totes les etapes per al desenvolupament, l’estudi i disseny del sistema de pedals d'un monoplaça de Formula Student. Concretament, al quart monoplaça pertanyent a l'equip e-Tech Racing de ...

Mostra'n més