Enviaments recents

 • Estudio cuantitativo de la calidad sonora de una guitarra española 

  Bustins Molina, Denis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto, tiene como objetivo principal hacer un estudio, mediante ensayos experimentales, de la calidad sonora de una guitarra española. El proyecto consta de dos partes, una descriptiva y otra experimental. En la ...
 • Anàlisi de mètodes híbrids de vèrtexs/centrats 

  Artigas Oliveras, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball de final de grau presenta l’anàlisi d’un model híbrid de vèrtexs/centrats utilitzats per simular les reaccions en teixits tous i plans. L’objectiu del treball és analitzar els resultats, les tensions, ...
 • Transició cap a la descarbonització a la UE: cas d'estudi Alemanya 

  Argelich Hernàndez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La Unió Europea s’ha marcat uns objectius estratègics per al 2020 relacionats amb els àmbits de treball, investigació i desenvolupament, clima i energia, educació, inclusió social i reducció de la pobresa. Dins el clima i ...
 • Estudio de la influencia de la estrategia de bruñido con bola asistido por vibraciones sobre la integridad superficial del acero AISI 1038 

  Moreno García, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-03)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En este trabajo se van a estudiar los efectos del proceso de bruñido con bola sobre el acabado superficial en una probeta de acero AISI 1038, con una geometría rectangular de superficie totalmente plana. Se definirán ...
 • Mechanical system to collect and confine solid samples with a drone 

  Bautista Cortiella, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  This project is about making a mechanism application for the drone to collect and confine different solid samples such as little rocks, loose stone, grass and soil. The most important target on this project consists of ...
 • Estudi per a la conversió d'un cotxe de carrer a una categoria oficial de competició 

  Ayllón Cervera, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El treball de fi de grau és una bona oportunitat de posar en pràctica una part dels coneixements adquirits durant el grau i iniciar-me en una àrea de la enginyeria mecànica d'interès personal. La competició és la part ...
 • Adaptació / Creació d'una impressora 3D capaç d'imprimir materials ceràmics tècnics 

  Alou Bauzà, Pere Joan; Conesa Guerrero, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L' impressió 3D és una tècnica de fabricació que ha adquirit molt de valor afegit durant els darrers anys. El seu ús ja no esta limitat solament al disseny de prototipus, sinó que es troba també present en aplicacions ...
 • Diseño y construcción de un sistema de suspensiones para Formula Student 

  Rengel Jiménez, Ángel; Rodríguez Martínez, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El objetivo de este proyecto es el estudio, diseño y construcción de un sistema de suspensiones de un monoplaza de Formula Student. Stev-e es el tercer vehículo de competición diseñado y construido por el equipo e-Tech ...
 • Posta a punt d'un banc d'assaig per a la detecció de fuites en circuits d'aire comprimit 

  Saiz Sau, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Per realitzar la posta a punt del banc d’assaigs, el concepte bàsic és tractar la instal·lació com un tub acústic, és a dir, com un instrument musical de vent, on els orificis són fuites. En funció de la posició de la fuita ...
 • Anàlisi, disseny i construcció d'una turbina eòlica d'eix vertical en una zona rural 

  Agerskov, Frederik Stauning (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Actualment, el consum d’energia elèctrica augmenta diàriament i provoca que cada vegada s’hagi de generar més energia. Com que les fonts de recursos com el petroli, carbó, gas natural... s’esgotaran, entren en joc noves ...
 • Estudi de les causes de no conformitat d’un component d’automoció i proposta de possibles solucions 

  Senmartí Arcarons, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Avui en dia qualsevol empresa va col·lapsat de nous reptes, nous projectes, problemes del dia a dia i qualsevol altre debat que els impedeix ser ràpid en la resolució d’imprevistos. En aquest projecte, s’encara un problema ...
 • Máquina para diagnóstico de rodamientos con fines docentes basada en Arduino 

  Segovia Artímez, Amadeo José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Rescatando una vieja máquina de equilibrado del laboratorio de EEBE, se pretende analizar las vibraciones que generan los rodamientos para diagnosticar el estado de los mismos. Para ello se utilizará un microcontrolador ...

Mostra'n més