Envíos recientes

 • Análisis topológico de los efectos del bruñido con bola asistido por vibraciones ultrasónicas 

  López Miralles, Josep Vicent (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-19)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Caracterización de la integridad superficial de diferentes piezas en materiales metálicos sometidos al proceso de bruñido acustoplástico. Adquisición de datos con equipos de perfilometría óptica, cálculo de parámetros ...
 • Dispositiu mecànic per a l'aterratge automatitzat d'un dron 

  Alvarez Rodriguez, Rodrigo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-22)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  En aquest projecte es dissenyarà un sistema automàtic que permetrà obrir i recollir el tren d'aterratge per a drons. El projecte es basarà en l'estudi mecànic del sistema i s'estudiaran les possibilitats de l'implementació ...
 • Estudio del comportamiento mecánico de vigas metálicas mediante técnicas de reducción dimensional 

  Sala Piqué, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-24)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  El objetivo del proyecto sería estudiar cómo se comporta la simulación de estructuras, ''tipo Stent'' ante diferentes estados de carga, compresión, torsión, etc, de dos maneras diferentes. La forma clásica utilizando un ...
 • Estudi ergonòmic d’un Formula Student 

  Moreno Hernández, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-23)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  L’estudi ergonòmic d’un monoplaça de Formula Student emergeix de la necessitat de formalitzar una metodologia per poder avaluar quan còmode és la postura de conducció en un Formula Student i, així doncs, poder dissenyar i ...
 • 21 dies per a la sostenibilitat. Cas d'estudi: Olesa de Montserrat 

  Jiménez Muñoz, Daniel Moises (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Aquest treball es basarà en fer l'Agenda 21 del poble d'Olesa deMontserrat. Serà un estudi global del poble amb tot lo que comporta i enfocat sempre cap a un camí cap a la sostenibilitat. A part del que comporta aquesta ...
 • Cálculo de envolventes y lucernarios 

  Gómez Costa, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-29)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Cálculo y diseño de muros cortina y cubiertas de cristal según CTE, para distintas zonas y cálculo de sus respectivos anclajes.
 • Simulación de onda guiada torsional en tuberías metálicas sometidas a esfuerzo uniaxial 

  Gómez Pitarch, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-26)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  En este trabajo final de grado se pretende realizar un estudio de las ondas guiadas torsionales y sus aplicaciones para la detección de defectos y tensiones anómalas en tuberías metálicas. Este método se está empezando a ...
 • Plan estratégico para el diseño de panel luminoso 

  Pulido Plaza, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-29)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  Realizado en/con:  Plexiled Lighting
  El present projecte té com a objectiu presentar una proposta de millora per a una empresa dedicada a la fabricació de panells lluminosos partint d’una situació crítica, a la vora del tancament. Es tracte doncs d’un cas ...
 • Estudi de propietats mecàniques de peces fabricades per impressió 3D 

  Adrover Monserrat, Bàrbara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-03)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  L’objectiu d’aquest projecte és l’estudi de la influència dels paràmetres de fabricació sobre l’estudi mecànic d’esforços a fatiga per a mostres impreses a partir de la tècnica FDM (Fused Deposition Material), també ...
 • Estudi d'una turbina eòlica d'eix basculant 

  Alsina Merelo, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Aquest projecte preten desenvolupar i fer un estudi de viabilitat d'un nou tipus de turbina eòlica d'eix vertical específicament disenyada per a ser instalada sobre aigues profundes (offshore), per a la producció ...
 • Cálculo de parámetros hemodinámicos para el estudio de patologías cardiovasculares 

  Alemany Bartomeu, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Cálculo de parámetros hemodinámicos para el estudio de patologías cardiovasculares
 • Estudio de un sistema aerodinámico activo en automóviles. Elementos aerodinámicos. 

  López i Brugarolas, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Diseño y estudio de un elemento aerodinámico móvil para optimizar la dinámica del vehículo. Se distinguen 3 partes diferenciadas: un estudio aerodinámico, un análisis estructural y mecánico, y por último el diseño de un ...

Muestra más