Recent Submissions

 • Análisis de la resolución de un equipo de radar de subsuelo y valoración de su utilización para determinar diámetros de tubos enterrados 

  Alfimof Morettini, Iván; Pérez García, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball fi d’estudis té dos objectius principals. El primer es valorar la possibilitat de determinar el diàmetre de tubs soterrats mitjançant el assaig experimental amb un equip de prospecció no invasiu GPR (Ground ...
 • Design and optimization of the cooling system for an electrical Formula Student car’s battery pack 

  Vilà Cuñado, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En un vehicle elèctric de Fórmula Student, la gestió correcta de les temperatures de les cel·les del pack de bateries és fonamental tant per a la seva seguretat com per al seu rendiment. Mitjançant un estudi numèric i amb ...
 • Estudi mecànic i optimització d'un paquet aerodinàmic de Formula Student 

  Achak Ouriaghli Ajbar, Ramzi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La Formula Student és una competició universitària en que equips d´estudiants tenen l´objectiu de crear un vehicle monoplaça, amb rodes destapades, elèctric i amb la potencia màxima de 80 Kw. El vehicle esta dissenyat per ...
 • Análisis de fractura de costilla humana mediante datos de emisión acústica 

  Pérez Serrano, Víctor Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte final de grau s'estudia i analitza el trencament de la costella humana a partir de la implementació de la tècnica d'emissió acústica; un assaig no destructiu que detecta l'energia elàstica alliberada en ...
 • Transmisión adaptada al conjunto rueda para un vehículo formula student 

  Sergio Castellón, Alessandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball es durà a terme l'estudi d’un sistema de transmissió mecànica adaptat al conjunt roda posterior per a un vehicle elèctric de l'equip e-Tech Racing de Formula Student, dissenyat i fabricat per alumnes ...
 • Control de les emissions emeses pels vehicles mitjançant els canisters 

  Saumell Montanera, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball de final de grau s’estudia la formació dels gasos contaminants en els vehicles. Per poder entendre la problemàtica que causen les emissions vehiculars en la salut humana i en el medi ambient, s’ha d’analitzar ...
 • Análisis mediante simulación en virtual crash 3.0 de la interacción neumático-asfalto y evaluación del impacto sobre accidentes de tráfico 

  Zacarías Vales, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest estudi hem volgut reflexionar i escenificar el comportament del pneumàtic relatiu a l'esforç longitudinal, transversal o de tots dos, en diferents condicions de pressió, càrrega, paviment, ús, estructurals o ...
 • Proyecto de minicentral hidroeléctrica en el PK 90+400 del canal de Aragón y Cataluña 

  Vizuete Ponce, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte es basa en el disseny i la construcció d’una minicentral hidroelèctrica situada al punt quilomètric 90+400 del canal de reg d’Aragó i Catalunya, concretament a Lleida. Per a la seva iniciació, s’avalua ...
 • Estudio, simulación y optimización de un perfil alar 

  De La Cruz Mayorga, Galo Jahir; Sharif Rafique, Mohammad Talha (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Los perfiles alares son los perfiles aerodinámicos con forma de ala implementados en el mundo de la aeronáutica. Éstos son capaces de atravesar el aire de manera más eficiente, reduciendo la fuerza de arrastre y aumentando ...
 • Diseño de una bicicleta plegable 

  Rodríguez Moro, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este trabajo trata de conocer la historia de la bicicleta a través de sus orígenes y sus ventajas como invento de época, pero que sigue siendo de gran servicio al no dejar de evolucionar y adaptarse a las personas modernas. ...
 • Estudio Aerodinámico de un Perfil NACA 

  López Moles, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte de fi de grau tracte sobre l’estudi aerodinàmic del perfil NACA 4412, el qual el seu objectiu consisteix en realitzar un anàlisis de les actuacions aerodinàmiques sobre el perfil amb diverses condicions ...
 • Optimización de la geometría de la zona posterior de un vehículo 

  Herrera Fernández, Joaquín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball es troba un resum de l'evolució que ha tingut l'aerodinàmica de l'automòbil al llarg de la seva història. També es realitzarà una explicació sobre els principis aerodinàmics dels automòbils i les forces ...

View more