Enviaments recents

 • Control d’un AGV per desplaçaments a l’aire lliure 

  Palomar Alarcón, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte tracta sobre l’estudi d’un procés logístic que es vol automatitzar. En aquest cas, es pretén substituir el component humà, que actualment s’encarrega de realitzar el subministrament de peces entre una sèrie ...
 • Estudio tensional de una sección delgada e implementación en un software de cálculo 

  Gilbert Pino, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto se basa en el desarrollo de un programa informático de cálculo tensional de una sección delgada cualquiera. Para la realización de este programa se ha partido de un detallado estudio en el cuál se han ...
 • Designing a bio-climatic passiv’ haus 

  Guijarro Monforte, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-23)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The aim of the final report is to present the methods and show the results of the work done by the team during the EPS (European Project Semester) which consists of four months of work. The project consisted of designing ...
 • Optimization of a SEGWAY adapted for handicapped people 

  Amaya Bayo, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  The current project is elaborated with the target of obtain a mechanical solution for the possible problems could be appearing in a SEGWAY device when adapted for being ridden in a sitting position. This said analysis, ...
 • Fabrication, characterization, and surface modification by photografting of electrospun polycaprolactone nanofibers 

  Solé Martí, Xavi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-08-22)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  During the past decades, synthetic polymers have been increasingly used in the fabrication of medical devices that make direct contact with human blood [1]. When blood is exposed to artificial surfaces, several defense ...
 • Comprobación de diseños en maquinaria industrial 

  Méndez Rivero, William A (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto consiste en la comprobación de los mecanismos de una máquina de fabricación industrial que está sometida a esfuerzos variados y cuyo diseño no tiene una justificación mecánica. Con este trabajo se pretende ...
 • Estudi i disseny del conjunt roda i del sistema de frenat d'un Formula Student 

  Martí Ballester, Virgili (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball s’ha dut a terme com a part del projecte universitari Formula Student, que consisteix en el disseny i la construcció d’un monoplaça de competició per part d’estudiants universitaris. En aquest cas concret ...
 • Efecte del tractament de brunyit en els acers inoxidables austenítics metaestables 

  Gonzalez Acevedo, Roger Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Els acers inoxidables austenítics metastables formen part de la família d’acers d’alta resistència, els quals presenten unes excel·lents propietats com són: la seva conformabilitat, soldabilitat conjuntament amb una ...
 • Estudi i disseny de la caixa de pedals per un monoplaça de Formula Student 

  Garcia Bascoy, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte es centra en totes les etapes per al desenvolupament, l’estudi i disseny del sistema de pedals d'un monoplaça de Formula Student. Concretament, al quart monoplaça pertanyent a l'equip e-Tech Racing de ...
 • Optimització de la rigidesa d'un xassís d'una motocicleta elèctrica de competició 

  Ferrao Genescà, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  En el present projecte, l’autor presenta un procés de càlcul i validació del disseny del xassís d’una motocicleta elèctrica de competició. El principal objectiu és obtenir un xassís amb una rigidesa el més òptima possible ...
 • Desarrollo y verificación de un software para el análisis de vigas continuas a torsión 

  Figuera Pérez, Neus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el presente trabajo de fin de grado se desarrolla un software para calcular las torsiones a las que se ve sometida una viga continua. Es decir, se resuelve el problema de una viga continua sometida a torsión en su caso ...
 • Experimental investigation of different chemical and physical aging phenomena in Nitrile Butadiene Rubber 

  Ferreres Pons, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
  Treball Final de Grau
  Accés obert

Mostra'n més