Recent Submissions

 • Diseño y construcción de un brazo robótico 

  Nassihi Nowari, Mohamed Amin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  El actual proyecto muestra el diseño y construcción de un brazo robótico. Se mostrarán las partes diseñadas de la estructura que posteriormente serán impresas mediante impresoras 3D, la simulación de la estructura, la ...
 • Sistema de monitorización de placas solares basado en Arduino 

  Sánchez González, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest document presenta el disseny i desenvolupament d’un sistema electrònic d'adquisició i comunicació de diversos paràmetres de funcionament de sistemes sensors aïllats, que fan servir plaques solars com a sistema de ...
 • Diseño e implementación de un sistema automático de inspección y control de calidad para tejidos mediante la utilización de equipos de visión artificial 

  Navarro Porrúa, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-27)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte s’exposa i es detalla el disseny i la implementació d’una solució industrial real mitjançant la utilització d’equips de visió artificial Keyence per un sistema automàtic d’inspecció i control de ...
 • Red social para dispositivos móviles orientada a la cultura 

  Baró Ortiz, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El uso de dispositivos móviles ha sufrido un crecimiento dramáticamente vertiginoso en los últimos años. Actualmente, la inmensa mayoría de la población mundial se ha adueñado de uno. Gran parte de ella lo necesita para ...
 • Caracterització i implementació de transductors acústics pel seguiment d'espècies marines 

  Majó Batlle, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball estudia les comunicacions subaquàtiques amb l’objectiu de fer un seguiment d’escamarlans dins d’una reserva marina, centrant-se en el sistema de seguiment mitjançant etiquetes acústiques. Primerament s’ha ...
 • Mejora de la eficiencia en un entorno de trabajo basado en tareas y proyectos y no en horas presenciales 

  Morales Cañas, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este proyecto nace con el objetvo de analizar la distribución temporal de la carga de trabajo en el mundo laboral actual desde una perspectva psicológica y a la vez funcional, es decir, sabiendo de antemano la gran ...
 • Posada en funcionament i bateria de tests per a un equipament emulador de bateries del laboratori E3PACS 

  Berrocal Maldonado, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-24)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball té la motivació d’incentivar l’evolució de la tecnologia cap a una progressiva retirada de la crema de combustibles fòssils i la substitució pels recursos elèctrics provinents de fonts ecològiques. En aquest ...
 • Análisis del diseño e instalación de un nuevo modelo de paletizadora industrial 

  Torrecilla Arroyo, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  El propòsit d’aquest projecte es la realització d’un anàlisi integral de l’estratègia i gestió de la empresa en un moment que passem de ser fabricants per una marca a ser venedors finals. A més coincideix amb el llançament ...
 • Diseño de una estación mediadora de contaminación atmosfèrica 

  Balotis Serradell, Nikolaos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aquest document presenta el disseny d’una estació autònoma que detecta components orgànics en la contaminació atmosfèrica. La estació és capaç de detectar pics i, de forma automàtica, prendre’n una mostra per el posterior ...
 • Disseny i implementació d'un sistema d'adquisició de dades d'una motocicleta elèctrica de competició 

  Guàrdia Suárez, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-15)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Una de les principals necessitats en el món de la competició, en aquest cas, en el de les motocicletes de competició elèctriques, és la de poder obtenir tota la informació possible dels diferents paràmetres de la ...
 • Desarrollo e implementación de una estación meteorológica basada en protocolos de IoT 

  Maura Rivero, Ferran Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es realitzarà el disseny, programación i implementación de una estació meteorológica, destinada a la mesura de variables ambientals. Les variables a mesurar siran irradiancia solar, temperatura, humitat, ...
 • Development of an application as a tool for arm rehabilitation 

  Boukir, Rachid (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’ha desenvolupat una aplicació multimèdia que s’aplicarà al sector mèdic a través de tractaments per a la rehabilitació. Els tractaments de rehabilitació seran aplicats als pacients que hagin patit ...

View more