Enviaments recents

 • Instalación eléctrica nave almacén 

  Fabian Lopez, Carlos Augusto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En este proyecto objeto de estudio, se realizo el estudio luminotécnico, el dimensionado de la instalación eléctrica con la aplicación de la normativa vigente para que pase la inspección de los respectivos organismo ...
 • Aplicación informática para teléfono móvil para completar un blog 

  Díaz Zárate, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La revolución digital está inmersa en nuestra existencia. Son tantos los avances sociales, científicos y tecnológicos en las vidas de las personas que el mundo necesita adaptarse a sus nuevas necesidades, gustos y ...
 • Load forecasting using Singular Spectrum analysis 

  Robert Carbonell, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Nowadays, the energy market has become more relevant and the electricity demand is more active, this means that it is less predictable. This has caused an increase in the development of a prediction with greater certainty ...
 • Disseny d'una sèrie de motors d'eficiència IE5 

  Coma Coll, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Durant el transcurs d’aquest projecte es realitza el disseny d’una màquina síncrona de reluctància amb una elevada eficiència energètica, de manera que obtingui la qualificació de IE5 de la IEC (International Electrotechnical ...
 • Proyecto de las instalaciones de un instituto de secundaria 

  Acevedo Parlón, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El objeto de este trabajo de final de grado es el desarrollo de un proyecto de instalaciones para el instituto de enseñanza secundaria Salesianos de Cerdanyola del Valles. Para el ámbito de aplicación se justificarán los ...
 • Design and optimization of a permanent magnet synchronous machine 

  Richter, Matias Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The purpose of the present project is the design and optimization of a fifth teen-slot ten pole permanent magnets synchronous machine with interior magnets and concentrated windings. Stator and rotor armatures are taken ...
 • Load forecasting using holt-winters method 

  Cunill Cols, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-23)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The global demand for energy is increasing daily due to the constant growing of the civilization with the expansion of energy infrastructure and the addition of new needs. This load increments added to fossil fuels crisis ...
 • Microxarxa d'alimentació híbrida, amb suport fotovoltaic i generació dièsel, per a instal·lacions d'ús públic amb xarxa elèctrica feble 

  García Martínez, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball de fi de grau té la finalitat de dur a terme el desenvolupament d'una microxarxa híbrida, en primer lloc, es descriu el que s'entén que és una microxarxa díbrida intel·ligent així com el funcionament i els ...
 • Optimization of the small-scale off-grid PV systems using HOMER 

  Piquer Garcia, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The object of this project is to optimize a PV power system for a domestic application by using the software HOMER. First, we have analyzed the different types of PV systems in reference to the relationship with the grid. ...
 • Estudi d'implantació d'una planta de biogàs 

  Huguet Solé, Joan Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El següent document projecta una planta de biogàs a les terres de Lleida per poder donar una possible solució al tractament de diversos residus agroindustrials, a la vegada que és generarà electricitat. Primerament, ...
 • Instalación eléctrica e iluminación de un complejo deportivo 

  Justicia Bolivar, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El objetivo del presente proyecto es el de diseñar el sistema de iluminación y las instalaciones eléctricas de un complejo deportivo ubicado en Badalona. Se ha diseñado la instalación eléctica para iluminación, fuerza y ...
 • Disseny d’una bancada d’assaig de motors elèctrics amb acoblament elèctric i mecànic d’un generador amb la finalitat de reduir el consum energètic de la xarxa 

  Vayreda Calbó, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte descriu els elements i paràmetres necessaris per tal de dimensionar el disseny d’una bancada de proves de motors elèctrics capaç d’assajar màquines elèctriques amb les pautes establertes i tot d’acord ...

Mostra'n més