Recent Submissions

 • Análisis de anomalías elécricas en instalaciones con cargas no lineales 

  Fajarí Aspano, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto tiene como objetivo llevar a cabo un estudio y análisis en instalaciones eléctricas donde haya presencia de cargas no lineales. En las instalaciones eléctricas actuales cada vez más se hace uso de:  Sistemas ...
 • Project of the electrical installation for an apart-hotel 

  Martínez Tarancón, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-18)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  This project aims to show the electrical installation of a building destined for apart-hotel. To do this, the methods used have been several, from the application of all the regulations related to this aspect, as well as ...
 • Residencia universitaria para estudiantes 

  Aguilera Ble, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el presente proyecto se establecen los criterios y requisitos mínimos, de acuerdo a la normativa vigente, para el diseño de una residencia universitaria. A lo largo este documento se detallan el dimensionado de la ...
 • Projecte executiu de les instal·lacions d'un ressort a la Cerdanya 

  Espert Co, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es defineixen les característiques generals per al disseny i dimensionat de les instal·lacions de protecció contra incendis, d’il·luminació, de ventilació i d’electricitat d’un ressort situat a ...
 • Analysis of different PV technologies and long-time monitoring with an embedded system 

  Romero Pérez, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The present thesis focuses on photovoltaic low-power generation and on the design, realization and test of an energetically autonomous measurement system. The conceptual phase aims to provide a better base for the study ...
 • Dimensionament d’un sistema energètic òptim, amb suport fotovoltaic, emmagatzematge i punts de recàrrega de vehicle elèctric 

  Puig Casteràs, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La forta dependència energètica, dels locals de pública concurrència amb el subministrament de la xarxa elèctrica de transport i distribució, provoca una sèrie de conseqüències tècniques i econòmiques. D’aquesta manera, ...
 • Instalaciones principales de una comisaría de Mossos d'Esquadra 

  Cejas Aguilera, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente documento es un Proyecto Final de Grado, con el título "Instalaciones principales de una comisaría de Mossos d'Esquadra". Este proyecto trata del diseño y cálculo de dos de las instalaciones más importantes que ...
 • Disseny i implementació del sistema elèctric i de control encarregat de la inserció d’urea en el procés de combustió de la central tèrmica convencional d’As Pontes 

  Infantes Rey, Ismael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest Treball de Final de Grau inclou part d’un projecte d’enginyeria real basat en les modificacions pertinents de la instal·lació elèctrica de la central tèrmica convencional d’As Pontes que permeten la reducció de ...
 • Disseny d'un sistema de gestió d'energia per a un habitatge unifamiliar 

  Andreu Julià, Caterina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En un present de creixement continu de la demanda energètica, d’esgotament de combustibles fòssils i de contaminació mediambiental; en una realitat d’efecte hivernacle i de canvi climàtic és necessari reconduir el model ...
 • Proyecto de instalación eléctrica de un ayuntamiento 

  Ruffo Noguera, Bernabé (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El objeto de este proyecto es el diseño y dimensionamiento de la instalación eléctrica de un edificio destinado a albergar el Ayuntamiento de un municipio de aproximadamente 10.000 habitantes. Se ha aplicado la normativa ...
 • Cambio de la iluminación a tecnología LED del túnel de la línea 11 del metro de Barcelona 

  Romero Jaimez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte, té per objecte, la implementació de la tecnologia LED als túnels de la xarxa de metro de Barcelona, prenent com a exemple d’aplicació la línia 11 de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona, per tal ...
 • Instalación eléctrica y contra incendios de un edificio destinado a hotel 

  Garcia Alcon, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente proyecto final de carrera de Ingeniería Industrial tiene como título “INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTRA INCENDIOS DE UN EDIFICIO DESTINADO A HOTEL”. Partiendo de la base de un hotel situado en L’Estartit, municipio ...

View more