Enviaments recents

 • Micorxarxa d’alimentació híbrida, amb suport fotovoltaic i generació dièsel, per a instal·lacions d’ús públic amb xarxa elèctrica feble 

  Lacleta Barrera, Angel; Ramisa Vázquez, Serni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Degut als problemes presents en la producció elèctrica centralitzada de les centrals convencionals, on la font de producció utilitzada són combustibles fòssils, i degut als problemes d’estabilitat elèctrica que ocasionen, ...
 • Análisis de necesidades y mejoras en términos de operatividad y eficacia para la construcción de sistemas rurales sostenibles de obtención de energía 

  Rodríguez Mateos, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis de los recursos energéticos utilizados en la zona rural del Chitwan, Nepal. Se estudian las ventajas e inconvenientes que presentan los combustibles más comunes en ...
 • Gestió de recursos distribuïts a la xarxa de baixa tensió 

  Pons Fiol, Josep Bartomeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En els últims anys la generació distribuïda en forma de generadors renovables s’ha anat incorporant en el sistema elèctric de forma important. Conseqüentment han sorgit nous reptes a solucionar on els sistemes d’emmagatzematge ...
 • Anàlisi i optimització de la gestió energètica d'una finca mitjançant energies renovables al Pirineu 

  Martín Mitjana, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Avui en dia les energies renovables són el punt clau de cara al futur del món globalitzat en el que vivim, i per tant està en les nostres mans com a futurs enginyers dirigir les polítiques energètiques actuals, al nivell ...
 • Cargador de batería para vehículos 

  Logroño Diéguez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto describe el proceso de diseño y simulación de un cargador de batería para vehículos eléctricos. Los primeros capítulos realizan un breve repaso a la historia del vehículo eléctrico. A continuación, se muestra ...
 • Instalación eléctrica de un instituto 

  Diaz Löffelbein, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El objetivo del presente Proyecto de Final de Carrera es diseñar la instalación eléctrica de baja tensión de un centro de enseñanza ubicado en la localidad de Premià de Mar. Esto no es un proyecto real, por lo que el ...
 • Monitorización de un sistema fotovoltaico mediante un microcontrolador 

  Camí Barranco, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El siguiente proyecto tiene como intención realizar la monitorización de un sistema eléctrico. Concretamente se quiere aplicar el proyecto de monitorización al futuro sistema fotovoltaico que se instalará en la UPC, ...
 • Diseño de una serie de transformadores de tensión para medida 

  Maestre Santamaría, Rosa M. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El presente estudio, establece un modelo de diseño de un transformador monofásico de tensión para medida. Este modelo se desarrollará dependiendo de las características del transformador, como número de espiras de los ...
 • Viabilitat econòmica de millores d'eficiència energètica, aplicades a edificis de serveis 

  Aubach Altés, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L'eficiència energètica pretén reduir el consum d'energia d’un bé, d’un servei o d’un procés productiu mantenint el confort i la qualitat. Té altres beneficis com la reducció de la contaminació, l’allargament de la vida ...
 • Disseny d'una microxarxa amb generació renovable 

  Durich Serra, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte pretén abordar l’estudi dels costs de generació d’energia elèctrica renovable de la tecnologia solar-fotovoltaica per tal de formar part del disseny d’una microxarxa de generació d’energia elèctrica. Durant ...
 • Aportación al estudio de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica 

  Segura Dávila, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El passat mes d'octubre del 2015 es va aprovar, sense consens tècnic ni polític, el Reial Decret 900/2015, el qual regula per primera vegada les condicions tècniques i econòmiques de les modalitats de subministre d'energia ...
 • Disseny d’una sèrie de motors de baixa velocitat i parell elevat 

  Arranz Bernal, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte té com a principal objectiu el disseny d’una sèrie formada per nou motors de baixa velocitat i elevat parell, coneguts com Direct Drive o Motors Torque. Aquests motors seran d’una tipologia de màquina ...

Mostra'n més