Recent Submissions

 • Diseño y legalización de la renovación a alumbrado LED de una zona de l'Eixample 

  Santos Baranco, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   EDISON NEXT GOVERNMENT SRL
  El presente proyecto se centra en el diseño y legalización de la renovación a alumbrado LED de dos tramos de la Calle Mallorca, situados entre las calles de Aribau y Balmes, en Barcelona. El objetivo principal es mejorar ...
 • Diagnòstic ambiental municipal de Teià 

  Olivares Rabella, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball de fi de grau té com a objectiu l’elaboració d’un diagnòstic ambiental de Teià, un dels trenta municipis que es troben a la comarca del Maresme. Entès com un pas previ a l’elaboració de l’Agenda 21, ...
 • Projecte fotovoltaic 2,45 MW amb injecció zero i estudi d'emmagatzematge industrial aplicat de 2 MWh 

  Puigdesens Casals, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Servicio Integral a Infraestructuras Energéticas
  Cada cop més, les instal·lacions fotovoltaiques són una iniciativa innovadora que contribueix amb la transició energètica cap a una economia més neta i sostenible. Aquest projecte es desenvolupa en una zona industrial ...
 • Implementació de criteris d'utilització de l'energia elèctrica en un habitatge d'edifici multifamiliar, contemplant l'ús d'energia solar fotovoltaica 

  Al Mard Ouadi, Bilal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte es desenvolupa una metodologia genèrica a partir de la qual s'implementen criteris d'utilització de l'energia elèctrica en un habitatge multifamiliar. Es realitza primer una descripció general, i ...
 • Proyecto ejecutivo con metodología BIM 

  Seguí Pons, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  L'objectiu d'aquest TFG consisteix principalment a presentar els avantatges de qualsevol projecte d'instal·lacions amb la metodologia BIM (Building Information Modeling), que permeti la preconfiguració digital de totes les ...
 • Instal·lacions d'electricitat, climatització i fontaneria en edificis de pública concurrència 

  Colmenares Martínez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Instal.lacions Arquitectoniques
  El present treball de fi de grau es basarà en el disseny, càlcul i estimació econòmica de les principals instal•lacions necessàries en un edifici, enfocant-se a l'estudi de l'eficiència energètica i possibles millores ...
 • Configuración y montaje del banco experimental para la detección de puntos calientes térmicos en estructuras metálicas mediante el uso de ondas guiadas 

  Lin, Yinbo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Los daños en estructuras han causado innumerables desastres en el transcurso de la historia, por lo cual han llamado la atención de la comunidad relacionada con las técnicas de construcción y mantenimiento de estructuras. ...
 • Diagnòstic mediambiental, social i econòmic del municipi de Súria 

  Jané Izquierdo, Adam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest Treball de Final de Grau es desenvolupa un diagnÚstic mediambiental del Municipi de S˙ria, situat al Bages al centre de Catalunya. El diagnÚstic es dur‡ a terme amb l'ajut del programa Agenda Local 21, que tÈ ...
 • Estudio del cálculo del valor medio de la tensión de salida en el enlace DC de rectificadores en puente no controlados multifásicos 

  Intuscca Gutiérrez, Niels Willenton (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu del present Treball Final de Grau és examinar diferents metodologies que permeten el càlcul del valor mitjà de la tensió de sortida en enllaç DC de rectificadors en pont no controlats multifàsics quan aquests ...
 • Realización de la mejora sostenible de una vivienda mediante el uso de nuevas tecnologías 

  Rojas Martínez, Andrei Nicolás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball es centra en la implementació de noves tecnologies en un habitatge per a millorar l'eficiència energètica i el confort de la llar. Per això s'han tractat diferents opcions com han estat, com l'ús de panells ...
 • Auditoria energètica d'un camp municipal de futbol 

  Muñoz Puchol, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-02)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Avui en dia, les emissions de gasos d’efecte hivernacle són un dels principals problemes en l’àmbit mundial, afectant així al canvi climàtic global que estem vivint, el sistema energètic actual és insostenible. Per això ...
 • Estudi energètic per ajuntament autosuficient 

  Nafria Soler, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-31)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball final de grau s’estudia el cas de l’ajuntament de Collbató, analitzant els seus consums elèctrics i les possibilitats de reduir aquest consum utilitzant instal·lacions fotovoltaiques. Per fer-ho s’analitzaran ...

View more