Recent Submissions

 • Disseny de la instal·lació elèctrica i contraincendis d'un hotel situat a Tordera 

  González Bueno, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-05-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’enfocament d’aquest treball de final de grau es crear una situació real de feina d’enginyer projectista on es sol·licita un enginyer elèctric per a realitzar la definició de les instal·lacions elèctriques i de contra ...
 • Disseny d'un control vectorial per a un motor d'inducció 

  Reverter Segura, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-05-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball proposat es centra en el disseny d’un sistema de control DTC (Direct Torque Control) per a un motor d’inducció tipus "Gàbia d’Esquirol". Comença amb la selecció d’un equipament/motor com a referència on es ...
 • Diagnostico ambiental de la ciudad del Hospitalet del Llobregat y propuesta de mejoría 

  Holguera Díaz, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball ofereix una avaluació exhaustiva de la situació ambiental en l'actualitat a la zona de L’Hospitalet de Llobregat seguint les directrius de l'Agenda 21. Es destaca la importància de considerar l'Agenda 21 ...
 • Análisis técnico económico sobre la repotenciación del parque eólico de Rubió, Anoia 

  Piñera Sánchez, Eloy Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-05-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Treball de Fi de Grau gira al voltant de la generació elèctrica d'un parc eòlic i com podria ajudar el país a aconseguir l'objectiu de descarbonitzar-se durant les properes dècades. La pujada dels preus a la ...
 • Microxarxa aïllada d'energia solar fotovoltaica i el seu modelat 

  Gómez Andorrà, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-05-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball de fi de grau, s'ha realitzat una recerca i estudi de les microxarxes i les seves modalitats, donant èmfasis en els diferents tipus de sistemes d'emmagatzematge i les diverses fonts d'energia, per tal ...
 • Análisis del estado actual, problemáticas y desafíos de las microrredes 

  Calduch Berral, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-05-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball es divideix principalment en dues parts. En la primera s'explica el concepte de microxarxes, detallant la seva definició, les formes principals de classificació i desafiaments que comporten, així mateix, les ...
 • Influencia de los componentes de las redes eléctricas en las resonancias 

  Ruiz Velazquez, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-05-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball de fi de grau " Influencia de los componentes de las redes eléctricas en las resonancias", es posa èmfasi en investigar mitjançant l'anàlisi numèric com els paràmetres dels elements constituents de les ...
 • Descripció i anàlisi de plantes fotovoltaiques 

  García Varela, Mercè Xiaojing (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-05-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest Treball Final de Grau presenta una descripció completa i una anàlisi detallada de plantes fotovoltaiques, centrant-se en la comprensió dels seus tipus, elements constituents i funcionament. Primerament, es detallen ...
 • Creating a cognitive training app for elderly 

  Masip Figueras, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-03-31)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Høgskolen i Oslo
 • Evaluación de la viabilidad para obtener los rostros más similares usando técnicas de clustering clásico y una red neuronal siamesa 

  González Párraga, Mónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este proyecto se ha estudiado la viabilidad de la creación de un modelo usando clustering clásico y una red neuronal siamesa para aproximar la función de distancia entre dos caras. El objetivo principal es introducir ...
 • Remodelación de los cuadros eléctricos del edificio de oficinas centrales de TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona) 

  Ibidi Oumarir, Saad (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Active Engineering Solutions
  El objetivo del presente proyecto es el de determinar las actuaciones necesarias a nivel de instalaciones eléctricas para realizar la sustitución de los cuadros eléctricos del edificio de oficinas centrales de TMB ...
 • Control econòmic predictiu basat en model d’una xarxa elèctrica intel·ligent 

  Galián Casòliva, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-31)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aquest projecte es focalitza en el desenvolupament d'estratègies eficients de gestió energètica, així com, el model de control predictiu i el control predictiu econòmic basat en model (MPC i EMPC) per a la xarxa elèctrica ...

View more