Recent Submissions

 • Instalación eléctrica y de protección contra incendios de una residencia geriátrica 

  Pérez Domínguez, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té com a objecte l'estudi, disseny i càlcul de la instal·lació elèctrica, d'il·luminació i protecció contra incendis d'un edifici de pública concurrència destinat a residència geriàtrica. Es realitzarà ...
 • Projecte tècnic de les instal·lacions d’un recinte històric per a l’adaptació a complex rural 

  Vilardell Segués, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte es realitza la projecció de les diferents instal·lacions que es preveuran en un emplaçament d’unes característiques molt peculiars pel que fa a la seva rellevància històrica. L’emplaçament seleccionat, ...
 • Proyecto de instalación eléctrica de un edificio de viviendas, con garaje y estudio de instalación fotovoltaica en la azotea 

  Céspedes Coimbra, Jorge Mauricio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-19)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte es pretén descriure i justificar la instal·lació elèctrica d'un edifici de 16 habitatges, 4 oficines i un garatge subterrani, amb un total de 5 plantes. A més, a aquest estudi se li afegeix la ...
 • Simulación, control y supervisión de un proceso energético 

  Wang, Zeping (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Durante este siglo, y sobre todo en los últimos años se le está dando cada vez más importancia a la eficiencia energética, y para entrar en este campo se podría acceder desde diferentes perspectivas, tanto la generación, ...
 • Disseny d'un protocol experimental per a l'anàlisi d'incendis de vehicles amb bateries d'Ió-Li 

  Escola Viura, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els cotxes elèctrics al llarg dels últims anys han pres importància respecte als de propulsió amb motor de combustió. Les bateries d’ió-Li són el vector energètic més usat actualment i amb més projecció de futur per ser ...
 • Análisis modal rápido de resonancias en redes eléctricas 

  Noriega La Torre, Kevin Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest TFG és proposar un mètode numèric per reduir el temps invertit per l'ordinador en l'aplicació de l'anàlisi modal de ressonàncies a xarxes elèctriques. Per a això se seguirà el procediment descrit a ...
 • App MATLAB para el estudio de la calidad de ondas eléctricas 

  Sauqué Gázquez, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Es pretén estudiar els fenòmens relacionats amb la qualitat de l’ona a les xarxes elèctriques. S'abordaran les possibilitats que ofereix MATLAB per a l'estudi d'aquests fenòmens. Finalment es tractarà de crear una aplicació ...
 • Estudio del flujo de cargas trifásico en redes eléctricas 

  Chavesta Santisteban, Nelson Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest Treball de Final d'Estudis és l'estudi de la formulació i resolució del flux de càrregues trifàsic per a la seva posterior aplicació a xarxes elèctriques. La metodologia emprada per a la resolució es ...
 • Electrónica de potencia y control de un motor conectado a una célula de combustible 

  González Zardoya, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte explica el funcionament dels principals components elèctrics i electrònics d'un vehicle elèctric. Es posa l'accent en l'esquema d'alimentació el qual està composat per una cèl·lula de combustible ...
 • Instalación eléctrica de un edificio de viviendas 

  Camps i Calpe, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest Treball de Fi de Grau es realitza l'estudi, disseny i càlcul de la instal·lació elèctrica d'un edifici d'habitatges, situat a l'altura del Masnou (Maresme) a primera línia de mar. Es tracta d'un edifici format ...
 • Desarrollo de un módulo de vuelo en realidad virtual 

  Santiago Sánchez, Adrián; Rodríguez Núñez, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'ús de la Realitat Virtual dins del camp de la medicina cada vegada està cobrant més importància. Diverses pràctiques mèdiques ja estan començant a aplicar aquesta tecnologia i, en concret, aquest treball es centra en el ...
 • Instal·lació elèctrica i implementació de plaques solars per a un conjunt d'habitatges 

  Pinza Serra, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La demanda d’una energia més neta i renovable creix any rere any en diferents aspectes del nostre dia a dia, en concret en aquest Treball de Final de Grau es descriu el disseny d’una instal·lació elèctrica per a un conjunt ...

View more