Recent Submissions

 • Caracterización y estudio de parques eólicos on-shore 

  Gordillo Torres, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest projecte és l'anàlisi de plantes de generació eòlica terrestres. Per a això se seguirà el procediment descrit en els següents paràgrafs. En primer lloc, es procedeix a realitzar una descripció dels ...
 • Proyecto de instalación eléctrica en baja tensión de un hotel 

  Perelló Andreu, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Instal·lació solar fotovoltaica híbrida aïllada 

  Martín Pérez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L'energia renovable és un dels models de futur més propers a la nostra societat a causa dels diferents canvis que ha patit el nostre planeta les últimes dues dècades. La necessitat d'utilitzar millor els recursos per a ...
 • Instal·lació elèctrica d'un habitatge unifamiliar incorporant sistemes d'energies renovables 

  Fuentes Bosch, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball de fi de grau proposa el disseny de la instal·lació elèctrica d’un habitatge unifamiliar, situat al terme municipal de Viladecans, que incorpora sistemes de generació d’energies renovables per l’autoconsum ...
 • Anàlisi i aplicació del marc legal espanyol de l'autoconsum d'energia elèctrica en instal·lacions fotovoltaiques 

  Cuello Díaz-Mariblanca, Lluís Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present treball es realitza una anàlisi sobre la normativa estatal vigent relativa a l’autoconsum d’energia elèctrica en instal·lacions fotovoltaiques. Es durà a terme mitjançant un estudi ...
 • Proyecto de implementación de energías renovables en zona rural 

  Ferreira Da Silva, Yannick (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte de fi de grau s'estudia la incorporació i viabilitat d'una instal·lació solar tèrmica de baixa entalpia amb aportació energètica per a aigua calenta sanitària (ACS) i calefacció d'una casa rural a les ...
 • Automatización y control de un CT de cliente 

  Marqués Pascual, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present treball es documenta el procés d'automatització del Centre de Transformació de client didàctic del laboratori d'instal·lacions elèctriques de la EEBE. Per a això, s'estudia i documenta el funcionament i la ...
 • Estudi i anàlisi del consum elèctric d'edificis d'ús universitari 

  Pereira Martínez, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball es centra en l’estudi de senyals de consum elèctric d’un edifici universitari mitjançant unes funcions anomenades wavelets. Es presentaran diverses d’elles, encara que s’utilitzarà en tot moment la ...
 • Diseño e implementación de una aplicación como hoja de ruta para la reducción de emisiones de GEI de un individuo 

  Bergnes De Las Casas Estrada, Sònia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte es desenvolupa un prototip d'aplicació mòbil per a dispositius Android utilitzant l'entorn de programació App Inventor com a eina educativa per a la distribució de la metodologia desenvolupada en ...
 • Disseny i desenvolupament d'un videojoc multijugador en 3D amb Unity3D 

  Sanfelix Morera, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La indústria del videojoc es troba en un constant creixement, fins al punt de convertir-se en un dels sectors que ofereix majors oportunitats de treball i millors salaris. L’ocupació que genera el sector dels videojocs ...
 • Sustitución de los equipos de refrigeración que operan con refrigerante R22 en el centro logístico CLASA del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas 

  Sánchez Jiménez, Sonia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente proyecto tiene como finalidad la adecuación de las instalaciones de climatización y eléctrica del edificio CLASA del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, acorde a la normativa europea adoptada sobre las ...
 • Desenvolupament d'una aplicació mòbil per gestionar el consum de la llar 

  Alonso Cascales, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Treball Final de Grau pretén dissenyar un sistema IoT controlat mitjançant una aplicació mòbil per la gestió del consum energètic a una llar, principalment elèctric. Es dotarà al sistema de connectivitat WiFi ...

View more