Enviaments recents

 • Remote control devices using microcontrollers 

  Oller Graners, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Simatic automation of a cold press oil factory 

  Miró Gisbert, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Disseny d'una instal·lació integral per a un edifici (hotel) 

  Yang Wang, Antoni Ou (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball consisteix en la elaboració d’un projecte tècnic i pressupostari d’una instal·lació integral per a un edifici, situat a la ciutat de Barcelona, que consta de vuit plantes, planta baixa i un soterrani destinat ...
 • Simulation of the global overvoltage control strategy in a off-shore wind farm with HVDC/Series layout 

  Betoret Pallares, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  This project is oriented, first of all, to give a global theoretical vision of the technology used in the interconnection between the different wind turbines of a wind farm (mainly these are Radial, Star, Ring or Parallel ...
 • Estudio de viabilidad de la movilidad con bicicletas eléctricas 

  Veliz Delgadillo, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El estudio de la viabilidad de movilidad con bicicletas eléctricas se puede separar en 3 grandes bloques. En el primero, se analiza cómo ha ido evolucionando por una parte el mercado de las bicicletas eléctricas, y muy ...
 • Seguidor solar amb hardware de baix cost 

  Solà Vázquez, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Electricitat Integral
  El present treball de final de grau té per objecte la realització d’un primer prototip de seguidor solar amb hardware de baix cost, on es farà una sèrie de proves i assajos per tal de determinar la seva viabilitat. Aquest ...
 • Operación y control de sistemas de transmisión multiterminal para parques eólicos marinos 

  Gutiérrez Salazar, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El proyecto describe el análisis, la modelización, el control y la simulación de un sistema de transmisión multiterminal de alta tensión en corriente continua HVDC (High Voltage Direct Current) que conecta varios parques ...
 • Disseny d'un motor per a motocicleta elèctrica 

  Perelló Burguera, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Formació i Treball
  El present document tracta el tema del disseny d’un motor amb una aplicació definida, la de complir la funció de moure un vehicle elèctric, en aquest cas una motocicleta. Per tal de dur a terme el projecte en qüestió ...
 • Eficiència energètica en el disseny d'instal·lacions d'un edifici terciari 

  Farré Oriol, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Eticenergy
 • Anàlisis d’un dispositiu anti-electrocució en cablejat elèctric de mitja i baixa tensió 

  Navío Galera, Lucas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Sumcab Specialcable Group
  Les morts de l’avifauna per causa de l’electrocució al interactuar amb les línies de mitja tensió és l’impacte mediambiental més perjudicial d’aquestes. Per tal de disminuir la mortalitat de les aus, en el present projecte ...
 • Auditoria de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de la ciutat de Mataró 

  Larrosa Valderrama, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Electricitat Boquet
  L’objectiu d’aquest projecte és la realització d’una auditoria de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la ciutat de Mataró per tal de veure quin és l’estat actual del municipi en quant a eficiència, comparar ...
 • Instalación eléctrica nave almacén 

  Fabian Lopez, Carlos Augusto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En este proyecto objeto de estudio, se realizo el estudio luminotécnico, el dimensionado de la instalación eléctrica con la aplicación de la normativa vigente para que pase la inspección de los respectivos organismo ...

Mostra'n més