Recent Submissions

 • Implementació de criteris d'utilització de l'energia elèctrica en un espai de pública concurrència, contemplant l'ús d'energia solar fotovoltaica 

  Martín Triguero, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball tindrà com a objectiu principal la implementació de criteris o estratègies de millora en la utilització de l'energia elèctrica en un Espai de Pública Concurrència, concretament a una escola situada al barri de ...
 • Implementación de criterios de uso de la energía eléctrica en vivienda, contemplando el uso de energía solar fotovoltaica 

  Almendros Martínez, Hèctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto tiene como objetivo la mejora energética de una vivienda aplicando medidas de autoconsumo y criterios de eficiencia en el uso energético. Mediante la implementación de una instalación solar fotovoltaica, se ...
 • Disseny i implementació de la instrumentalització i control d'un Motor Brushless 

  Cañellas Biel, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball consisteix en el disseny i implementació d'un control de velocitat per un motor de corrent continu sense escombretes (BLDC per les seves sigles en anglès Brushless Direct Current). El control en llaç tancat ...
 • Desarrollo de aplicaciones experimentales basadas en Arduino para la enseñanza de ingeniería de control 

  Collado Bueno, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El siguiente trabajo muestra un conjunto de soluciones y replanteos ya desplegados, cuya intención es la de mejorar dos de las maquetas que actualmente se utilizan en la asignatura de Implementación de sistemas de control ...
 • Disseny de la implantació d'una instal·lació fotovoltaica a una indústria per autoconsum 

  Gomà Villorbina, Anton (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte mostrat en aquesta memòria consisteix en el disseny de la implantació d’una instal·lació fotovoltaica per autoconsum connectada a xarxa, situada sobre d’una marquesina en el pàrquing del recinte industrial de ...
 • Instal·lació elèctrica destinada a habitatges i locals comercials 

  Oriol Egea, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és dur a terme el disseny complet del subministrament elèctric per a un bloc de 17 habitatges amb garatge, un local i una oficina des del punt d’abastiment d’energia de l’empresa subministradora ...
 • Disseny i simulació del control d'un motor "Brushless" DC 

  Moral Villodres, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Dintre del marc que engloba els diferents tipus de sistemes de control d'un motor brushless, tenim que els més utilitzats es basen en la utilització de sensors. Els tipus de controladors es classifiquen segons la commutació ...
 • Development of a ventilation analysis system 

  López Bonillo, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-27)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Implementació d'energies solars a un habitatge destinat a lloguer turístic 

  Guasch Torres, Llorenç (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El cavi climàtic i la conseqüent alteració dels ecosistemes és un assumpte de gran rellevància al segle XXI. Si, sumat a això, trobem uns preus de l’electricitat disparats, que alguns dies han arribat als 400€/MWh al ...
 • Gestión de una comunidad energética basada en energía fotovoltaica 

  Soujaa Ben Habbou, Yasmina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El camí cap a la transformació del sector energètic actual per aconseguir accelerar el progrés cap a un desenvolupament sostenible del sistema sense comprometre el medi ambient, l'economia global ni els ciutadans, és una ...
 • SMACS: Modelling Urban 3D Environment 

  Maroto i Abril, Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-31)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Høgskolen i Oslo
  La Universitat OsloMet té previst tancar el seu campus a Kjeller el 2023 per crear un nou campus a la regió de Romerike. Aquest canvi té per objectiu millorar i enfortir les sinergies entre la universitat i diferents ...
 • Disseny d’un motor elèctric per a un vehicle d’altes prestacions 

  Pérez Pubill, Dolça (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El vehicle elèctric cada vegada té més importància i rellevància en el sector de l’automoció per damunt dels vehicles impulsats amb motors de combustió per la gran contaminació que aquests generen i la preocupació que ...

View more