Recent Submissions

 • Comparació de l'eficiència energètica de mitjans de transport 

  Santos Lopez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Davant la creixent preocupació mundial pel canvi climàtic, cada cop hi ha més investigacions que vinculen l'impacte del sector energètic amb la contaminació global. Per aquest motiu, s'ha suggerit que un canvi de paradigma ...
 • Diseño de la instalación eléctrica de un centro deportivo 

  Arrayás Puig, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present Treball Final de Grau, es duu a terme el disseny de la instal·lació elèctrica d'un centre esportiu dedicat a la pràctica de pàdel. El centre compta amb un edifici de 766 m², 14 pistes de pàdel a l'exterior i ...
 • Monitorización de estructuras aeronáuticas utilizando una red de sensores distribuidos de fibra óptica 

  Mascaró Janer, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball se centra en el desenvolupament d'una metodologia enfocada al monitoratge d'estructures aeronàutiques utilitzant una xarxa de sensors de fibra òptica OBR. Aquest treball prendrà com a punt de partida els ...
 • Implementació de criteris d'utilització de l'energia elèctrica en habitatge unifamiliar, contemplant l’ús d’energia solar fotovoltaica 

  Pérez Oliver, Marc Esteve (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El Treball de Final de Grau que es mostra a continuació, té com a principal objectiu aconseguir fer un ús eficient de l’energia elèctrica en un habitatge unifamiliar a partir d’una font renovable de generació d’energia ...
 • Supervisión, control y simulación de un proceso de refinado de crudo 

  Gil Cepeda, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'evolució de la tecnologia ha fet que a mitjans del segle XXI, sigui inimaginable treballar com es treballava fa trenta anys. Aquest fenomen s'agreuja quan ens situem a la indústria puntera i de gran valor afegit, ...
 • Disseny d’una estació de càrrega d’alta potència per a camions elèctrics 

  March Torné, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La necessitat de reduir les emissions globals de CO₂ exigeix que el sector del transport de mercaderies per carretera hagi de començar a plantejar un canvi en el mitjà de transport utilitzat actualment (camions de combustió ...
 • Disseny d'un sistema d'emmagatzematge i connexió de les bateries procedents de vehicles fora d'ús per aplicacions energètiques alimentades amb renovables 

  Longás López, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-27)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball de final de grau s’ha dut a terme una recerca bibliogràfica sobre l’energia renovable. S’ha realitzat una investigació teòrica sobre la seva classificació i les seves diferents tipologies, depenent de ...
 • Potencial fotovoltaic del municipi de Sant Adrià de Besòs 

  Cañamaque Hidalgo, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Es considera l'equipament municipal de la ciutat de Sant Adrià de Besòs per analitzar el recurs solar disponible. D'aquesta forma, s'estudien les ubicacions òptimes per instal·lar mòduls fotovoltaics, que aniran connectats ...
 • Instalación de puntos de recarga eléctrico para una nave industrial 

  Gavino Alejandro, David Adrian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El projecte tracta de determinar les prestacions econòmiques, tècniques i d'execució per a una instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en una nau industrial situada en *Sant *Felíu de Llobregat. Els ...
 • Punto de recarga de vehículos eléctricos con paneles fotovoltaicos 

  Horta Vargas, Verónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-19)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el presente proyecto se pretende diseñar un punto de recarga para vehículo eléctrico alimentado por unas baterías, que se cargaran mediante la energía fotovoltaica generada por paneles solares. Cuando las baterías ...
 • Description and study of UHV transmissions 

  Yang, Haozheng; (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-18)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  UHV transmission technology generally includes AC transmission over ±1000kV voltage level and DC transmission over ±800kV voltage level. It has the advantages of large transmission capacity, long distance, low loss, and ...
 • Auditoria de l’energia hidroelèctrica al Parc Natural Reserva de la Biosfera del Montseny, i propostes de futur 

  Cornejo Paredes, Jheison Rodrigo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Es realitza l’estudi teòric de les infraestructures hidràuliques al Parc Natural Reserva de la Biosfera del Montseny en el passat, present i futur. L’aprofitament d’energia hidràulica en el massís del Montseny ha estat ...

View more