Recent Submissions

 • Integrated system of advanced nuclear reactor for electricity and hydrogen 

  Collado Hervàs, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El canvi climàtic és un problema mundial que està afectant al medi ambient del nostre planeta i el principal causant és l’ús de fonts energètiques amb emissions de contaminants associades. En aquest treball, s'ha realitzat ...
 • Configuració d’una central nuclear de generació IV per fer el seguiment adaptatiu a la demanda elèctrica 

  Mora Nicolau, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest document es presenta el disseny d’una central nuclear de generació IV, associada amb una central termosolar, que té la capacitat d’apartar-se a la demanda elèctrica espanyola gràcies la possibilitat d’emmagatzematge ...
 • Projecte d'instal·lació fotovoltaica al Pavelló de l'Avellaneda 

  Santandreu Viñas, Esteve (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest Treball Final de Grau explora la implementació d'un sistema d'energia fotovoltaica al Centre de Tecnificació Esportiva l'Avellaneda, ubicat a Ripoll, Girona. Amb l'objectiu d'incrementar la sostenibilitat i la ...
 • Instalación fotovoltaica de 50 kw para autoconsumo con almacenamiento en bodega 

  Fernández Baroja, Andoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   IREC Fundació Institut de recerca de l'energia / Aalborg universitet
  Aquest projecte descriu la solució ideada per a la implementació d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb una potència de 50 kW i emmagatzematge en bateries a la coberta d'un celler vitivinícola. La finalitat ...
 • Fault detection in wind turbine's doubly fed induction generators 

  Moreno Sánchez, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El següent treball final de grau té com a objectiu proporcionar una manera d'identificar fallades en aerogeneradors basats en generadors d'inducció doblement alimentats (DFIG, per les seves sigles en anglès), un dels tipus ...
 • Implementació de criteris d'utilització de l'energia elèctrica en habitatge unifamiliar, contemplant l’ús d’energia solar fotovoltaica 

  Bagur Moll, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest document fa referència al treball de fi de grau universitari en la modalitat d’enginyeria de l’energia, el seu objectiu principal és el desenvolupament d’un procediment algorísmic capaç de millorar els aspectes més ...
 • Comunitats energètiques a Catalunya: constitució d'una comunitat d'energies renovables a Puig-Reig 

  Román Palomares, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   EFI MONITORIZACIÓN GT
  El present document mostra l’estudi d’un cas pràctic d’implementació de comunitat energètica, precedit per un anàlisi teòric del sector en qüestió. Inicialment, es parla de manera introductòria de fenòmens mediambientals ...
 • Estudio de alternativas para la climatización de un distrito 

  El-Asri Chriyaa, Youssef (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte, s'ha trobat un client que desitja la climatització de 3 cases unifamiliars, les quals estan en procés de construcció. Aquest client està indecís, referint-se al conjunt del sistema que desitja realitzar ...
 • Climatización de un gimnasio 

  Gil Rodríguez, Mario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present document comprèn l'estudi tècnic i econòmic d'un sistema de climatització d'un gimnàs, ubicat dins del recinte d'un col·legi públic del municipi de Siete Aguas, a la província de València. Es tracta d'un edifici ...
 • Potencial de generació renovable a l'Eixample de Barcelona 

  Castillo Barrieras, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball és un estudi sobre el potencial de generació d'energia renovable als terrats de les illes de cases de l'Eixample de Barcelona, concretament energia eòlica i solar. Amb el programa MATLAB es fan càlculs per ...
 • Disseny d'un sistema de recuperació energètica per a una caldera industrial de vapor 

  Requesens Martin, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Indutherm
  Aquest treball està basat en un projecte dirigit pel seu autor en el marc de les pràctiques extracurriculars dutes a terme en l’empresa Indutherm, S.L. Indutherm és una enginyeria i instal·ladora que proporciona solucions ...
 • Estudi d'implementació d'energia fotovoltaica a l'empresa Llansa S.A. 

  Ribas Bonaterra, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  L’objectiu del present treball de fi d’estudis és estudiar la implementació d’una instal·lació solar fotovoltaica a l’empresa Llansa S.A per tal de reduir la despesa i dependència energètica de la xarxa. Aquest estudi ...

View more