Recent Submissions

 • Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu 

  Barrera Sánchez, Nerea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  L’autoconsum col·lectiu és una nova forma de promoure l’ús de les energies renovables. En aquest treball s’explica en que consisteix aquesta nova forma d’autoconsumir energia, així com les característiques i requisits ...
 • Disseny d'un sistema autosuficient de generació elèctrica a la població de Rocafort de Vallbona 

  Rovira Farré, Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte tracta sobre l’estudi de la viabilitat d’un sistema de generació elèctrica a partir de fonts renovables per a la població de Rocafort de Vallbona, situada a la comarca de l’Urgell. El treball consisteix ...
 • Análisis de las opciones de sustitución de combustibles por soluciones sostenibles en la flota de autobuses de TMB en Barcelona 

  Corpas Gómez, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de grau aborda un estudi de millora energètica d'un dels sectors més contaminants del món, el transport. Se centra concretament en analitzar energèticament el model actual de transport urbà d'autobusos ...
 • Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en una nave industrial 

  Canadell Rodriguez, Nestor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte de fi de grau està dividit en 2 parts clarament diferenciades. En primer lloc, trobem la introducció teòrica on s'expliquen els elements principals de la tecnologia elèctrica fotovoltaica, necessaris ...
 • Micrositing d'un parc eòlic marí flotant 

  Giró Aguilar, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aquest treball es realitza amb l’objectiu d’assolir un escenari viable en la col·locació de turbines en un parc eòlic marí flotant a Gran Canària (layout), emprant un algorisme d’optimització matemàtic i posteriorment ...
 • Anàlisi de l'eficiència d'una microxarxa 

  Garcia i Ferrer, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es presenta la modelització d'una microxarxa elèctrica amb l'objectiu d'analitzar la seva eficiència energètica. El model proposat realitza la simulació del comportament elèctric dels components i calcula ...
 • Proyecto de dimensionamiento e implementación de medidas energéticas sobre el Centro Cívico Es Llombards 

  Adrover Vidal, Toni Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present document, reflexa l’anàlisi, avaluació i proposta de mesures per a la millora de l’eficiència energètica, en aquest cas del Centre Cívic Es Llombards, en tots els àmbits d’aplicació que l’edifici permeti, sent ...
 • Optimal power flow for hybrid AC/DC grids 

  Espadalé Bonet, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Technische Universität Darmstadt
  En aquest projecte es desenvolupa un model de Flux de Potència Òptim (OPF - Optimal Power Flow) aplicat a xarxes híbrides AC/DC. Per fer-ho, primerament s'haurà de modelitzar la xarxa, distingint el sistema AC, el sistema ...
 • Estudi de la implantació de la mobilitat elèctrica a la població de Santa Coloma de Cervelló 

  Domingo Caballé, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En l’actualitat, l’activitat humana segueix agreujant la problemàtica del canvi climàtic. Tenint en compte que vivim en una societat molt avançada tecnològicament, s’ha de fer ús dels diversos avenços tecnològics per tal ...
 • Mantenimiento predictivo en transformadores de potencia y de distribución eléctrica 

  Jado Moreno, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte proposa una eina de càlcul amb la qual configurar el sistema de manteniment predictiu d'un transformador de potència definint els elements necessaris segons la criticitat de la màquina. L'eina està enfocada ...
 • Estudi de la viabilitat tècnicoeconomica d'un model de micro-xarxa híbrida basada en la gasificació de biomassa amb suport de fotovoltaica 

  Massana Valls, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-19)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest estudi es basa en veure les possibilitats que ofereix la solució d’hibridar la tecnologia fotovoltaica amb la generació d’energia elèctrica i tèrmica a partir de biomassa. En el marc de la transició energètica s’ha ...
 • Estudi de viabilitat de la substitució de camions de transport de mercaderies per vehicles elèctrics 

  March Torné, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La necessitat de reduir les emissions globals de CO₂ exigeix que sectors tan dependents de combustibles fòssils com el transport de mercaderies per carretera hagin d'introduir grans canvis en com es desenvolupa la seva ...

View more