Recent Submissions

 • Cerebral arteries automatic segmentation for ischemic stroke treatment 

  Molina Van Den Bosch, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Vall d'Hebron Institut de Recerca
  La tortuositat de les artèries cerebrals es considera una de les principals causes del fracàs en el tractament del ictus isquèmic agut amb trombectomia mecànica de les oclusions situades en grans vasos sanguinis. Actualment, ...
 • Optimización del inventario funcional de equipos médicos de un hospital comarcal 

  García Alarcón, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Hospital de Viladecans
  La gestió de l'equipament electromèdic resulta un aspecte decisiu en la qualitat dels processos assistencials dins de l'àmbit hospitalari. Aquestes tecnologies són crucials a l'hora de diagnosticar, atendre, monitoritzar ...
 • Optimización de un proceso de esterilización para cargas especiales en entornos sostenibles 

  Bin Zubair, Abdullah (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Antonio Matachana
  Se dispone de una esterilizadora cuyo perfil para esterilizarsólidos está diseñado para ser universal, es decir, para poder esterilizar cualquier tipo de producto por complejo que sea. Este proceso tiene unos consumos ...
 • Implementación y análisis de filtros para la detección de la frecuencia respiratoria mediante un acelerómetro 

  Beltran Prades, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Core-Safe Medical
  El monitoratge de la freqüència respiratòria és una eina vital per al control de la salut d'un pacient, per detectar, prevenir i corregir patologies pulmonars o complicacions derivades de la ventilació mecànica pulmonar. ...
 • Estudi sobre l’aplicació de tècniques d’explicabilitat en algorismes d’intel·ligència artificial basats en imatge mèdica 

  Quintana i Morales, Mariona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Fundació TicSalut
  El diagnòstic per imatge és una de les àrees de la medicina que està avançant més gràcies a l’ús de les xarxes neuronals convolucionals. Permeten la detecció d’anomalies amb una major precisió. El problema està en el fet ...
 • Analysis of radiation dose using DICOM metadata 

  Sorrell Meriño, Ana Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Universal Projects and Tools
  La informació és el recurs més valuós mundialment [1], i és possible trobar-la a tot arreu. En el cas de les imatges mèdiques, la informació significa no només imatges de giga píxels, sinó que també inclou metadades i ...
 • Estudio y fabricación de un órgano afectado normalmente por el cáncer a partir de la técnica de MEX 

  Girones Poza, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La tecnologia d'impressió 3D va adquirint popularitat amb el pas dels anys. En l'àmbit de la medicina s'està tenint molt en compte aquesta tècnica, en aquest cas la tècnica de fabricació per filament fos (FFF). El major ...
 • Estudio de las propiedades óseas en pacientes que sufren Síndrome de Cushing mediante el uso de métodos numéricos 

  Lopez Guerrero, Yerson Arley (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Introducció: La síndrome de Cushing és un trastorn hormonal causat per l'exposició d'altes concentracions de cortisol al cos del pacient, tenint una incidència d'origen endogen de 2 a 4 casos per milió d'habitants/any ...
 • Definición e implementación de un protocolo para la aplicación de la normativa y regulación de un software como producto sanitario 

  Guzmán Alá, Adalid (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-31)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   BE HEALTHCARE IT S.L.
  Els avanços en la tecnologia, informàtica i medicina contribueixen en gran manera a la innovació en els productes sanitaris. Els productes sanitaris, que convencionalment eren instruments físics o dispositius electrònics, ...
 • Inference of cell contractility from traction force microscopy 

  Arias Camama, Marcelo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  S'ha elaborat un algorisme que a partir d'un conjunt de forces obtingudes d'un procés experimental anomenat microscòpia de la força de tracció, pugui inferir l'estat contràctil de la cèl·lula i la topologia del ...
 • Estudio del flujo sanguíneo en coronarias: influencia de la geometría 

  Serfaty Ponce, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Un dels mètodes clínics més comuns en cardiologia per avaluar la caiguda de pressió d'una artèria coronària amb estenosi ésla reserva fraccional de flux (FFR). Per a la sevamesura és necessari introduir un microcatèter ...
 • Diseño y construcción de prótesis de mano robótica de bajo coste mediante el uso de impresión 3D 

  Sirvent Añez, Josep Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  A día de hoy se desarrollan y se comercializan todo tipo de prótesis de mano que usan dife‐ rentes tecnologías con el objetivo de permitir a las personas amputadas recuperar parte de las funciones perdidas. Estas soluciones ...

View more