Aquestes col·leccions ofereixen els treballs finals de grau presentats en l’àmbit de diversos programes de mobilitat internacional de la UPC, programes en què participa estudiantat 'incoming' i 'outgoing':


  • Estudiantat 'incoming': estudiantat estranger rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi.

  • Estudiantat 'outgoing': estudiantat propi que obté una titulació UPC participant en programes d'intercanvi a l'estranger.

Recent Submissions

  • Numerical investigation of the mixing and combustion in a partially premixed swirl-stabilized hydrogen flame 

    Forck, Jonathan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-14)
    Master thesis
    Restricted access - author's decision
    Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center / Technische Universität Berlin
    In this thesis the results of mixing and combustion simulations with the premixed famelet method are presented and discussed. They were obtained by large-eddy simulations of a technically premixed swirl-stabilized hydrogen ...
  • VR Rehab app 

    Mezzanotte, Matteo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-15)
    Bachelor thesis
    Open Access
    Covenantee:   UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
    I helped with the integration of different applications developed in Unity. These applications were for telerehabilitation purposes and developed by other Bachelor’s students.
  • Development of alginate hydrogels for bone regeneration 

    Mahalia, Marion (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-17)
    Master thesis
    Open Access
    El hueso es un tejido capaz de regenerarse por sí mismo después de una lesión. Sin embargo, cuando el defecto es demasiado grande, esto es imposible, y se debe utilizar un injerto de hueso. Las limitaciones asociadas a ...
  • Processing and optimization of pla/rubber blends based on waste tire rubber and natural rubber 

    Jeannot, Hector (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-15)
    Master thesis
    Open Access
    Per tal de fer front al problema dels residus de plàstic i participar al desenvolupament d'una economia circular en la indústria del cautxú, s’ha proposat la creació de materials amb residus de pneumàtics, anomenats ...
  • Biomezclas de materiales compuestos PLA/PA microfibrilados in situ 

    Santarini, Laetitia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-15)
    Master thesis
    Open Access
    El ácido poliláctico (PLA) es un material prometedor por su carácter biobasado y biodegradable, no obstante, sus bajas prestaciones en el estado fundido junto con su fragilidad impiden usarlo en aplicaciones de alto valor ...
  • Surface treatment of titanium with antibacterial properties for biomedical applications 

    Chihab, Nahel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-15)
    Master thesis
    Open Access
    Titanium, thanks to its good mechanical properties and an excellent biocompatibility and osseointegration, is used in the manufacture of dental implants. Nevertheless, after insertion into the human body, ...
  • Can surface modification enhance the mechanical properties through microstructural changes of magnesium alloys? 

    Todeschini, Lucas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-12)
    Master thesis
    Open Access
    El objectivo principal de este trabajo final de máster (TFM) consiste en estudiar el efecto de la modificación microestructural, así como la directa modificación de las propiedades mecánicas bajo diferentes campos de ...
  • Test and validation of a hybrid and multi-material 3D printer to mimic soft living tissues 

    Jorand, Léo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-12)
    Master thesis
    Open Access
    For the purposes of developing a multi material 3D printer, hybrid to the Fused Filament Fabrication (FFF) and Direct Ink Writing (DIW) technologies, to mimic living tissues, the 3D printing of soft Thermoplastic ...
  • Design of an induction systems for a 3d metallic printer 

    Muller, Mattis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-12)
    Master thesis
    Open Access
    Aquest Projecte és una continuació de la feina feta anteriorment sobre la creació d'una impressora metàl·lica 3D basada en una tecnologia d'extrusió utilitzant les proprietats tixotròpiques de l'estat semisòlid d'alguns ...
  • Influence of the microstructure on the contact damage behavior of polycrystalline cubic boron nitride 

    Armand, Jan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-11)
    Master thesis
    Restricted access - author's decision
    In this work the influence of microstructure on the contact damage of polycrystalline cubic boron nitride (Pc-BN) is studied. Pc-BN is a superhard composite material constituted by c-BN particles and a binder matrix of ...
  • Caracterización avanzada de muestras de aleación Al - Si - 10 Mg obtenidas por fabricación aditiva 

    Collot, Louise (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-09)
    Bachelor thesis
    Open Access
    En las ´ultimas tres d´ecadas, la fabricaci´on aditiva se ha desarrollado significativamente. Aunque inicialmente se centr´o s´olo en los pol´ımeros, r´apidamente se diversific´o a otras familias de materiales como los ...
  • Electric motor test bench for efficiency maps generation 

    Lanzara, Gianluca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-03)
    Master thesis
    Restricted access - author's decision
    Covenantee:   Politecnico di Torino
    The document proposes an algorithm for autonomous efficiency map generation which is intended to be of particular interest for the study of electric motors characteristics. A program has been developed in LabVIEW platform ...

View more