Aquestes col·leccions ofereixen els treballs finals de grau presentats en l’àmbit de diversos programes de mobilitat internacional de la UPC, programes en què participa estudiantat “incoming” i “outcoming”:

  • Estudiantat “incoming”: estudiantat estranger rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi.

  • Estudiantat “outcoming”: estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi a l'estranger.

Recent Submissions

View more