Aquestes col·leccions ofereixen els treballs finals de grau presentats en l’àmbit de diversos programes de mobilitat internacional de la UPC, programes en què participa estudiantat 'incoming' i 'outgoing':


  • Estudiantat 'incoming': estudiantat estranger rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi i que obté la titulació a la seva universitat d'origen.

  • Estudiantat 'outgoing': estudiantat propi que obté una titulació UPC participant en programes d'intercanvi a l'estranger.

Recent Submissions

View more