Aquestes col·leccions ofereixen els treballs finals de grau presentats en l’àmbit de diversos programes de mobilitat internacional de la UPC, programes en què participa estudiantat “incoming” i “outgoing”:


  • Estudiantat “incoming”: estudiantat estranger rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi.

  • Estudiantat “outgoing”: estudiantat propi que obté una titulació UPC participant en programes d'intercanvi a l'estranger.

Recent Submissions

View more