Enviaments recents

 • Integración de un ChatBot en un CMS 

  Monforte Ortiz, Eric (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-23)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • WildTraveling 

  Bergé Sánchez, Pere (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-22)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball de final de grau s’inicia amb la idea de millorar el món dels viatges, en concret, es treballa per millorar i innovar en el suport que pot necessitar l’usuari durant el transcurs d’un viatge. Durant un ...
 • Desarrollo de un sistema de comunicación en tiempo real con un servidor RTA y un cliente iOS 

  Quibus Marco, Alejandro (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Actualmente, las empresas se encuentran con el problema de que sus trabajadores se comunican entre ellos utilizando aplicaciones externas. Esto no solo provoca un riesgo en la seguridad, si no, que en muchas ocasiones ...
 • Implantación del Solman para resolver una migración de SAP 

  Tost Cabestany, Albert (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-27)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Actualmente estoy realizando prácticas en una empresa llamada Everis. Es una consultoría tecnológica y concretamente estoy en el departamento de SAP. Dentro de este departamento pertenezco en el equipo de trabajo de SAP ...
 • Exploring the protein-docking problem using convolutional neural networks 

  Venkitachalam, Jairam (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  This project aims at exploring the applicability of the Convolutional Neural Networks (CNN) for solving the Protein-Protein Docking Problem. Starting from fitting the Protein representations to the Convolutional ...
 • Sistema de control de una cámara frigorífica mediante Smartphone 

  Abella Gassol, Arnau (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-19)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Implantación de una infraestructura de red a una empresa portuaria 

  Harim Del Pino, Kais (Universitat Politécnica de Catalunya, 2018-01-24)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El proyecto se basa en la implantación de una infraestructura de red en una terminal portuaria de contenedores, para optimizar los procesos portuarios comunicando el software instalado con los operarios.
 • Aplicació per l'estudi de dinàmiques de grup en nens de parvulari. 

  Pérez Montaner, Lluís (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-10-23)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Es proposa la creació d'una aplicació Android que permeti crear sociogrames a partir d'un procés en que participi un grup d'alumnes. Dita solució mantindrà les dades dels menors de forma segura i guardarà un registre de ...
 • Self-driving networks: overlay routing optimization 

  Sampedro Garcia, Patricia (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-10-23)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Gesture recognition using histograms of optical flow 

  Wen, Ruochen (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  In the field of Computer Vision, Gesture Recognition is kind of crucial problem. What differ video classification from normal image classification is that the enormous amount number of video data can not be ignored, ...
 • Automatització d'algorismes de clustering i aplicació a dades mèdiques 

  Castro Sampol, Pau (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-10-23)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte tracta d'automatitzar l'anàlisi de clustering utilitzant diverses tècniques. Per a justificar el correcte funcionament del treball el probe amb diversos jocs de dades.
 • Millora en la gestió i el tractament de les incidències D'AQMETRIX 

  Casasnovas Planella, Auger (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-03-27)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat

Mostra'n més