Alguns recursos relacionats en l'àmbit d'aquestes titulacions són:

Normativa i metodologia:

Treballs de fi de màster oficial:

Treballs de fi de dobles màsters oficials:

Recent Submissions

 • The problem of peak loads in web applications and its solutions 

  Prat Garcés, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquesta tesi analitzarem els problemes que els pics de demanda causen en les aplicacions Web i quines possibles solucions podem trobar. Les sobrecàrregues s’han convertit en un problema recurrent en different àrees a ...
 • L'alternativa de l'hidrogen en el món de l'automoció 

  Ojeda Mirapeix, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El següent treball té com objectiu veure si els vehicles elèctrics de pila de combustible d’hidrogen té una viabilitat a curt/mig termini. Per això es farà una descripció breu de les diverses alternatives actuals existents ...
 • Piano digital: MIDI a S/PDIF 

  Ibáñez Masanés, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és crear un piano funcional fent ús d’una FPGA i un teclat MIDI. Per norma general un teclat MIDI no emet música per si sol; és dependent d’un ordinador i d’un programari específic. En aquest ...
 • Cartografia d'espais mitjançant un robot mòbil construït amb Arduino 

  Ibáñez Masanés, Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en el disseny i la programació d’un robot mòbil, d’ara en endavant anomenat Carpher, així com un entorn capaç de representar en tres dimensions l’espai on aquest es troba. Pel control a baix ...
 • Millora aerodinàmica d'un automòbil esportiu 

  Grasso Sánchez, Alfredo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte es basa en l’estudi aerodinàmic aplicat als vehicles, mitjançant la implantació de varis elements aerodinàmics, s’ha volgut veure, d’una manera més numèrica, com l’aire afecta als cotxes. El vehicle triat ...
 • The Design of an experimental programming language and its translator 

  Campobadal Forés, Èrik (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquesta tesi introdueix els conceptes principals de teoria de compiladors i intèrprets per poder dissenyar un llenguatge de programació juntament amb un compilador i un intèrpret per poder executar programes escrits en ...
 • Desenvolupament d'un panell d'instruments digitl d'automoció 

  Cañizares Bastidas, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els panells d’instruments són eines per la visualització, anàlisi i monitoratge d’informació. D’altra banda, també permeten la interacció de l’usuari amb qualsevol dispositiu electrònic. Aquest projecte pretén aportar una ...
 • Robot car kit: adaptació a IoT 

  Baldelomar Garcia, Abel Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El Robot Car Kit és un automòbil robòtic intel·ligent de la casa Elegoo amb quatre rodes motrius, un mòdul de seguiment de línia, un sensor d’ultrasons dirigible, un mòdul Bluetooth i un mòdul de control remot per infrarojos. ...
 • Control digital per a la levitació magnètica d'un eix, amb parametrització i anàlisi de dades mitjançant IoT 

  Badia Claret, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest projecte és el de proporcionar una plataforma experimental, que permeti l’avaluació de les afectacions sorgides al mantenir un eix rotatori levitant mitjançant el control magnètic. Aquest control es ...
 • Monitorització d'una planta distribuïda de dipòsits interconnectats: programació i disseny d'un SCADA 

  Anglada Pagespetit, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte de final de grau tracte d’aplicar alguns dels coneixements adquirits al llarg del Grau en Electrónica Industrial i Automàtica, més concretament els adquirits en l’assignatura de Automatització avançada. ...
 • Homologación de un Land Rover Defender 

  Abrutsky Peralta, Eric Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este trabajo se describen las modificaciones realizadas en el vehículo y los requisitos necesarios para su homologación. Se define homologación como una comprobación y testificación, por un organismo estatal, que unos ...
 • Implementation and verification of a hardware-basedcontroller for a three-phase induction motor on an FPGA 

  Cases Freixenet, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquesta tesi és estudiar diverses tècniques de control motor per tal d’implementar i verificar un controlador basat en hardware per a un motor d’inducció trifàsic desenvolupat en llenguatge VHDL i ...

View more