Algunes informacions relacionades amb la creació i presentació d'un treball acadèmic (terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, etc.) es poden consultar a:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Enviaments recents

 • Diseño de un sistema de preparación de líquido polimérico 

  Valencia Lozada, Fanor Arvey (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El objetivo de este proyecto de fin de grado es el diseño de una máquina capacitada para la preparación de un líquido polimérico obtenido a partir de dos componentes, así como sus sistemas auxiliares. El trabajo incluye ...
 • Disseny màquina envasadora de flams 

  Jiménez Florensa, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest treball de fi de grau està completament orientat en el disseny i construcció d'una màquina envasadora de flams. Els meus pares van fundar fa més de 25 anys Cal Vicenç, una petita fàbrica d'elaboració de productes ...
 • Disseny d'una matriu progressiva 

  Iglesias Rovira, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el següent projecte es descriu el procés de disseny d’una matriu progressiva per a la fabricació del bastidor metàl·lic d’un endoll. Abans de començar a dissenyar la matriu es dissenyarà la peça a fabricar, i es tindrà ...
 • Aprovechamiento de los recursos energéticos a partir de un sistema de baja entalpía 

  Martín Rodríguez, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La introducción de energías renovables en el abastecimiento de sistemas de climatización cobra cada vez más importancia, por lo que se hace especialmente relevante la utilización de sistemas de generación de calefacción y ...
 • Estudi mitjançant CFD de la implantació de millores aerodinàmiques en vehicles de competició 

  Vallès Carvajal, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte es centra en l’aerodinàmica aplicada als vehicles i, en especial, als vehicles de competició. A grans trets el treball es divideix en 3 parts destacades dedicades a l’estudi i comprensió de l’aerodinàmica, ...
 • Estudi i millora de tubs d’escapament 

  Parareda Oriol, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Tal com indica el títol d’aquest treball, primer de tot es vol fer un estudi del món dels tubs d’escapament dels vehicles convencionals de combustió interna profunditzant una mica en el segon tram de tractament acústic ...
 • Càlcul i disseny d'una instal·lació elèctrica de baixa tensió en indústria 

  Flores Lledó, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte té per objectiu el càlcul I disseny d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió en indústria d’acord amb la normativa vigent. La industria en qüestió estarà dedicada a la manufacturació de productes ...
 • Estudi de la millora de l’eficiència en una línia d’inspecció de components electrònics 

  Pelado Flores, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present treball de final de grau correspon a l’àmbit de l’organització industrial, competència comuna de les enginyeries de la branca industrial i es basa en un projecte real desenvolupat a les línies d’inspecció de ...
 • Estudi de l'aplicabilitat d'eines Lean manufacturing en una empresa de components d'automoció 

  Dols de la Portilla, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball s’estudien detalladament les principals eines que engloben el Lean manufacturing. Aquesta forma de treball, que en català es coneix com a producció ajustada, és una filosofia de gestió que es basa en la ...
 • Estudi per a la conversió a continu del procés de biolixiviació a escala pilot 

  Galera del Moral, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El constant desenvolupament de les tecnologies TIC així com el creixement de la població mundial fan que cada vegada es comprin més telèfons mòbils, tauletes, ordinadors i tot tipus d’aparells electrònics. Aquest augment ...
 • Integració d’un braç robot en un magatzem intel·ligent 

  Arias Morales, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’ús de robots és cada vegada més gran i es troben presents en àmbits industrials i de serveis. En aquest projecte, es presenta la implementació d’un braç robotitzat en una estació de treball, el qual mitjançant una càmera ...
 • Plataforma robòtica iSense: transferència de dades sense cables 

  Solís Pujol, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball és una adaptació d'un altre projecte posterior anomenat Plataforma robòtica iSense. Aquest projecte es va centrar en el control d'aquesta plataforma, que es troba dins d'un altre projecte complert, desenvolupat ...

Mostra'n més