Now showing items 1-12 of 840

 • Base náutica en Port Ginesta-El Garraf 

  García-Tuñón Mederos, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El proyecto tiene como objeto completar las intalaciones del Puerto deportivo de Ginesta. El puerto fué diseñado, inicialmente, con vistas a la prestación de servicios para embarcaciones de recreo, tanto de motor como de ...
 • Estudi de l'estat de conservació i manteniment de la via pública de Mataró 

  Puigdesens Soler, Jordi; García Crespo, Toni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Tal com diu el títol, el nostre projecte és un estudi de l’estat de conservació de la Via Pública de Mataró. Tot i que pugui semblar més un projecte de l’escola d’obres públiques, no hem de caure en l’error de pensar que ...
 • Diagnosi i proposta d'intervenció de Can Geli de l'era 

  Geli Caamaño, Sílvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Després d´haver cursat la línia B “ Edificació”, he cregut convenient que el meu treball de final de carrera sigui un estudi de diagnosi amb les seves conseqüents propostes d´intervenció d´un edifici, en el qual pugui ...
 • Trazado y trabajos topográficos necesarios para la colocación de vía férrea 

  Castillejo Salguero, Sergio; Soria García, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El siguiente trabajo pretende poner de manifiesto que sabemos aplicar los diferentes conocimientos adquiridos en la carrera y durante el periodo que estuvimos trabajando en la empresa COMSA Empresa Constructora, en la ...
 • Casa España museo de historia Hospitalet de Llobregat 

  Mata Martín, Arantxa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El levantamiento de planos lo he llevado a cabo después de varias visitas previas para conocer el entorno y lo he realizado con diferentes métodos (en cada momento he utilizado el que mejor se adaptaba) y aparatos de medida. ...
 • Estudis de les tècniques d'acabat a l'arquitectura de Barcelona de mitjans del segle XIX: Casa Antònia Peix i Traveria (any 1857) 

  Yagüe i Vega, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La finalitat d’aquest projecte no es altre que la de realitzar un estudi d’algunes de les tècniques més comuns utilitzades a finals del segle XIX per donar acabats als sostres, paviments i paraments verticals. Per tal de ...
 • Anàlisi de la coordinació de la seguretat i salut aplicada al seguiment de la construcció del centre lúdic i comercial de la nova plaça toros de les arenes 

  Escrig, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  A partir de les classes universitàries d’últim curs de la Eupb sobre Coordinació de la Seguretat em va sorgir la curiositat de comprovar a la pràctica com actuava el coordinador de SS dins el funcionament d’una obra. Davant ...
 • El Laboratori virtual: aplicació informàtica per a la realització de pràctiques de materials 

  Segués Aguasca, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  A continuació es desenvolupa el meu Projecte Final de Carrera. Aquest consisteix en la creació d’un laboratori virtual, al qual s’accedirà a través d’una pàgina web, en el que els alumnes de les assignatures de materials ...
 • Hipertextos d'arquitectura 

  Moros Neira, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Estudio del comportamiento higrotérmico de elementos constructuvos y desarrollo de una aplicación informática 

  Catalán Sanahuja, Enrique; Royo Guillem, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Con este proyecto se pretende realizar un estudio sobre el comportamiento higrotérmico de algunos cerramientos verticales mediante la creación de una aplicación informática consistente en una hoja de cálculo Excel. La ...
 • Aplicació de criteris ambientals en edificis de la UPC: edificis Campus de Castelldefels 

  Granés Puig, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest Projecte de Final de Carrera, tracta de l’Aplicació de criteris ambientals en edificis de la UPC. Aquest és un tema que, tot i la seva gran importància, es treballa poc durant els estudis universitaris. Crec que, ...
 • Reforma del mercat vell de Sant Cugat del Vallès 

  Pastor Costa, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Prèviament als enderrocs, s’haurà de tenir en compte el següent. Caldrà fer un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a les vies de circulació, instal·lacions o conduccions alienes a la demolició ...