Enviaments recents

 • Proyecto de ejecución de conjunto residencial con edificios plurifamiliares sector 11 parcela 6 en Vilafortuny 

  Martí Risco, Joan Lluis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El Proyecto Final de Carrera desarrollado consiste en la redacción de un proyecto de ejecución de un conjunto de edificios plurifamiliares. El proyecto consta de memoria y especificaciones técnicas, mediciones, pliego de ...
 • PFC de un estudio de viabilitad de la rehabilitación de un edificio industrial para construir lofts de venta en el barrio de Gracia de Barcelona 

  Domínguez Fabregat, Teresa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El presente proyecto “Estudio de Viabilidad de la rehabilitación de un edificio industrial para hacer apartamentos loft de venta en el barrio de Gracia de Barcelona” tiene como objetivo estudiar si es viable o no la promoción ...
 • Manual per l'implementació d'un sistema de qualitat metologia Isoplà 

  Santiago Vega, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En els darrers anys, cada vegada son més nombroses les empreses que creuen en la necessitat d’implantar un Sistema de Qualitat que afavorirà les relacions amb els clients i donarà més capacitat per competir en el mercat. A ...
 • Estudi històric i gràfic de les places Mercadal i Prim de Reus 

  Codina Planes, Montse; Mas Gispert, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-07)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El tema que nosaltres varem proposar va ser un estudi sobre la Plaça Mercadal i la Plaça Prim de Reus, ja que són les més representatives i el centre neuràlgic de la ciutat, on d’altre banda, hem nascut i/o l’hem conegut, ...
 • Estudio comparativo de forjados actuales 

  Martín Rincon, Isabel; Mesa Deiros, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-07)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Un forjado es un elemento resistente, generalmente horizontal, que enlaza las diferentes partes de una estructura y, de esta manera, es también el elemento estructural que recibe directamente las cargas y las transmite a ...
 • Estudi i anàlisi del manteniment de l'edifici central de la Caixa 

  Sanmartin Caballero, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La recerca i recopilació de informació per poder fer el projecte ha estat costosa, és molt poca la informació que es conserva, tant escrita com gràfica i la que he pogut trobar, està devegades referenciada a altres escrits ...
 • Pràctica d'obra a la construcció d'un edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres 

  Casals Piera, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte comprèn la construcció d’un bloc plurifamiliar entre mitgeres. L’edifici consta d’una planta soterrània destinada a aparcaments i trasters; d'una planta baixa destinada a un local comercial; de tres ...
 • Diagnosi i proposta d'intervenció de la Masia "Can Solé" 

  Miralles Vela, Eva; Palarea Méndez, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest treball té com a finalitat la realització d’una diagnosi així com la redacció del diagnòstic de les lesions i deficiències observades en l’edifici objecte de l’estudi, a més de la realització d’una proposta d’intervenció ...
 • NavCTRL Control i gestió de flotes de vehicles 

  Saro Arroyo, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • Adecuación, rehabilitación y conversión de hostal a hotel de tres estrellas 

  Sánchez Arenas, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El presente proyecto describe las instalaciones para un edificio de uso como Hostal donde se pretenden realizar los trabajos necesarios para su conversión en “Hotel de Tres Estrellas”. El edificio está en la Plaza Palacio ...
 • Model tridimensional de la Parroquia de Sant Ramon Nonat 

  Tomillero García, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L’ objectiu principal d’aquest projecte, és obtenir el model tridimensional de la parròquia de Sant Ramon Nonat de Collblanc , emprant les tècniques clàssiques de topografia i de fotogrametria terrestre (rectificació i ...
 • Programa sobre mediciones de una obra lineal 

  Acosta Quintas, Jose Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El objetivo de este proyecto es hacer un programa que calcule las diferentes mediciones de una posible obra de carretera. Las mediciones pueden ser mediciones de proyecto y mediciones reales. La medición de proyecto se ...

Mostra'n més