Recent Submissions

 • Casa España museo de historia Hospitalet de Llobregat 

  Mata Martín, Arantxa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El levantamiento de planos lo he llevado a cabo después de varias visitas previas para conocer el entorno y lo he realizado con diferentes métodos (en cada momento he utilizado el que mejor se adaptaba) y aparatos de medida. ...
 • Estudis de les tècniques d'acabat a l'arquitectura de Barcelona de mitjans del segle XIX: Casa Antònia Peix i Traveria (any 1857) 

  Yagüe i Vega, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La finalitat d’aquest projecte no es altre que la de realitzar un estudi d’algunes de les tècniques més comuns utilitzades a finals del segle XIX per donar acabats als sostres, paviments i paraments verticals. Per tal de ...
 • Anàlisi de la coordinació de la seguretat i salut aplicada al seguiment de la construcció del centre lúdic i comercial de la nova plaça toros de les arenes 

  Escrig, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  A partir de les classes universitàries d’últim curs de la Eupb sobre Coordinació de la Seguretat em va sorgir la curiositat de comprovar a la pràctica com actuava el coordinador de SS dins el funcionament d’una obra. Davant ...
 • El Laboratori virtual: aplicació informàtica per a la realització de pràctiques de materials 

  Segués Aguasca, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  A continuació es desenvolupa el meu Projecte Final de Carrera. Aquest consisteix en la creació d’un laboratori virtual, al qual s’accedirà a través d’una pàgina web, en el que els alumnes de les assignatures de materials ...
 • Hipertextos d'arquitectura 

  Moros Neira, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Estudio del comportamiento higrotérmico de elementos constructuvos y desarrollo de una aplicación informática 

  Catalán Sanahuja, Enrique; Royo Guillem, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Con este proyecto se pretende realizar un estudio sobre el comportamiento higrotérmico de algunos cerramientos verticales mediante la creación de una aplicación informática consistente en una hoja de cálculo Excel. La ...
 • Aplicació de criteris ambientals en edificis de la UPC: edificis Campus de Castelldefels 

  Granés Puig, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest Projecte de Final de Carrera, tracta de l’Aplicació de criteris ambientals en edificis de la UPC. Aquest és un tema que, tot i la seva gran importància, es treballa poc durant els estudis universitaris. Crec que, ...
 • Reforma del mercat vell de Sant Cugat del Vallès 

  Pastor Costa, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Prèviament als enderrocs, s’haurà de tenir en compte el següent. Caldrà fer un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a les vies de circulació, instal·lacions o conduccions alienes a la demolició ...
 • Estudio de la viabilidad de un centro de ocio en Tolosa,Gipuzkoa 

  Arregi Arzuaga, Lander (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Estudi comparatiu d'un projecte segons els diferents materials de les parets de càrrega 

  Cuadros Portella, Eva; Sauleda Serra, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Diagnosi i proposta d’intervenció a Can Boixeres 

  Vall Personat, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball detalla tot el ventall de lesions, anomalies o defectes de tipus estructural, constructiu, d’instal·lacions o falta de manteniment que s’han detectat a l’edifici. L’objectiu final és adequar i rehabilitar ...
 • Reforma de la finca de Can Pedragosa 

  Jordán Maestro, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El objeto de la presente memoria es describir la reforma y cambio de uso de la finca Can Pedragosa, adaptándolo a casal para la tercera edad. Se han realizado diferentes propuestas, respetando en lo posible la volumetría ...

View more