Recent Submissions

 • Diseño, cálculo y proyecto de estructuras de edificación: edificio plurifamiliar en Vilablareix 

  Zaballos Garcés, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente trabajo final de grado corresponde al Diseño, cálculo y proyecto de estructuras de edificación, correspondiente a la propuesta facilitada por el departamento de Tecnología de la Arquitectura de la Escuela ...
 • Pràcticum en la empresa SBS Enginyers S.L 

  Reategui Aliaga, Jorge Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   SBS Enginyers
  La documentación aquí presente pertenece al TFG (Trabajo Final de Grado) en Arquitectura técnica y Edificación, concretamente corresponde a la modalidad de Prácticum, siendo esta, un convenio de colaboración entre la ...
 • Prácticum en despacho de arquitectura TAC Arquitectos 

  Cuadrado Mateo, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Taller de Arquitectos Colaboradores
  El presente documento es el Trabajo de Fin de Grado, en adelante TFG, del grado en Arquitectura Técnica y Edificación, realizado en modalidad Prácticum. En el TFG redactado se hablará sobre todos aquellos trabajos ...
 • Pràcticum en empresa industrial: Pidemunt 

  Pié Roca, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Pidemunt
  En el següent projecte de fi de grau d’Arquitectura Tècnica realitzat en modalitat pràcticum, s’exposen les tasques dutes a terme a l’empresa industrial Pidemunt la qual es dedica al subministrament i muntatge en obres ...
 • Prácticum en l'empresa TRT Arquitectura Técnica, SLP 

  Blanquer Miret, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   TRT Arquitectura Tècnica
  El presente Trabajo de Fin de Grado se centra en los proyectos y actividades desempeñadas durante mi estancia en la empresa TRT ARQUITECTURA TECNICA, SLP. Con 8 años en el sector, la actividad principal en la empresa son ...
 • Optimitzación de espacios de áreas comunes y de carácter asistencial en el Hospital Clínic de Barcelona desde el punto de vista de un auxiliar sanitario 

  Benítez Martínez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este trabajo de fin de grado se centra en el estudio de la historia e infraestructura del Hospital Clínic de Barcelona, con el fin de poder realizar propuestas de mejora de los espacios en los que actúan los Auxiliares ...
 • Aplicaciones actuales de los drons a l'edificació 

  Blanco Fernández, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El proyecto tiene como objetivo el análisis i estudio de las principales aplicaciones actuales y potenciales del dron en el sector de la edificación. A lo largo de este trabajo se ha analiza si las aplicaciones descritas pueden ...
 • Smart Cities - Gestió de càrrega de vehicles electrics en edificis existents 

  Cuende Montiel, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu d’aquest projecte és l’elaboració de la gestió de càrrega per proveir d’electricitat als vehicles elèctrics en els edificis, els quals estarien formant part del concepte Smart City. El treball es desenvolupa ...
 • Habilitats directives necessàries per a un coordinador de seguretat en execució d'obra 

  Berrio Retamero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente trabajo estará dividido en 5 partes. En primer lugar, se hará un planteamiento de los objetivos a conseguir en este trabajo, las motivaciones para realizarlo y sus limitaciones. A continuación, realizaremos ...
 • Habitatge domòtic accessible 

  Ramos Camacho, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La llibertat de moviment dins del nostre habitatge es dóna per suposat; però, les persones que tenen dificultats de moviment o sensorials no tenen aquesta mateixa sensació; una acció tan senzilla com obrir una porta, per ...
 • Diagnòsis i intervenció vivenda unifamiliar al Pont d'Armentera 

  Miquel Brescó, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte té com a objectiu la diagnosi, el diagnòstic i una proposta de rehabilitació d'un habitatge unifamiliar de l'any 1903 situat a la comarca de l'Alt Camp, Tarragona. Per la realització del projecte seran ...
 • Sistema platform frame: introducció al disseny, càlcul i execució 

  Palacios González, Juan Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Es coneix com a Platform Frame el mètode de construcció amb fusta que sorgeix als Estats Units d'Amèrica durant la primera part del segle XX, concretament cap al final de la dècada de 1920, i que ha esdevingut un ...

View more