Algunes informacions relacionades amb la creació i presentació d'un treball acadèmic (terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, etc.) es poden consultar a:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Per altra part, també podeu consultar els projectes finals presentats als programes de mobilitat oferts per l’EPSEB:

Enviaments recents

 • Pràcticum a la Sagrada Família: producció i execució de les 6 torres centrals 

  Azcarate Sánchez, Gregorio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-23)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família
  El meu nom és Gregorio Azcárate, estudiant d’Arquitectura Tècnica i Edificació a EPSEB i he estat fent pràctiques a la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família. L’objectiu d’aquest treball de final ...
 • Execució i seguiment d'onze habitatges unifamiliars de luxe a Gavà Mar. 

  Agaiz Boumahza, Yassin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-19)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Beta Conkret
  Aquest text té com a objecte visualitzar les tasques realitzades com a Ajudant de Cap d’Obra en conveni cooperatiu de pràctiques amb l’empresa constructora BETA CONKRET, S.A. El període del conveni va iniciar el 3 de ...
 • Proyecto de ejecución y proyecto de actividad para la habilitación de dos naves industriales contiguas ubicadas en el polígono Belako, Mungia; Bizkaia 

  Bonifaz Pérez, Kenneth Yazid (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-15)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La presente propuesta consiste en la colaboración práctica dentro de un estudio de arquitectura para la redacción de un Proyecto de Ejecución y una Memora de Comunicación Previa de Actividad para la habilitación de dos ...
 • Pràcticum: treball en un despatx d'Arquitectura Tècnica. 

  Sánchez Ruiz, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest Treball de Fi de Grau respon a la modalitat de Pràcticum i exposa les tasques realitzades durant el període de pràctiques a un despatx d'Arquitectura Tècnica. Aquestes tasques han servit per a entendre el funcionament ...
 • Estudi, diagnosi i proposta de rehabilitació de la masia "El Montpar" 

  Vergés Alibés, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-15)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Per realitzar aquest projecte final de grau s'han aplicat els coneixements adquirits durant els anys d'estudi s l'EPSEB. La tria de fer el PFG basat en l'àmbit de la diagnosi i la rehabilitació d'una masia antiga i ...
 • Pràcticum a Ca l'Alier 

  Veciana Coronado, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-09)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present Projecte Final de Grau presenta el seguiment de l’execució de les obres de rehabilitació de l’Antiga Fàbrica de Ca l’Alier, situada a la ciutat de Barcelona. Aquest seguiment, contempla les diferents fases d’obra ...
 • El Coeficiente de deconstrucción 

  Vázquez López, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El siguiente Trabajo de Final de Grado es un “practicum” realizado en empresa. Se corresponde con el período de prácticas curriculares realizado en la institución ITeC durante el último año lectivo en el departamento de ...
 • Aixecament i anàlisis gràfica de l'edifici Conservatori de música de Barcelona, adaptat per hotel-residència. 

  Valls Rius, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-11-22)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L'objectiu d'aquest projecte és transformar l'interior d'un edifici emblemàtic de Barcelona. El resultat serà un edifici obert al públic com a hotel i restaurant. El Conservatori Municipal de Barcelona és una institució ...
 • Rehabilitación de envolventes 

  Seoane Lucena, Bladimiro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En este proyecto sobre REHABILITACIÓN DE ENVOLVENTES, encontraremos un resumen de los trabajos que he desarrollado durante este tiempo en la empresa TRAC Rehabilitació d’Edificis S.L. Trac es una empresa especializada en ...
 • Proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada 

  Segarra Oliveras, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-31)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este trabajo tiene como objetivo realizar la simulación de un proyecto básico con el fin de exponer los aspectos fundamentales del diseño propuesto, tales como funcionales, formales y constructivos; procurando orientarlos ...
 • Memorandum de l'activitat professional a l'empresa IPLAN al largo del 2016 

  Santamaría Travé, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-15)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  IPLAN Gestión integral
  El presente TFG es un memorandum acerca de la actividad profesional en la empresa IPLAN GESTION INTEGRAL a lo largo del año 2016. El tema surge después de adquirir la experiencia laboral suficiente como para poder ...
 • Simulación energética en centros educativos 

  Sánchez Forns, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El objetivo del siguiente trabajo es la obtención de un modelo informático de un centro de enseñanza público, lo más semejante y fiable a la realidad, para que posteriormente se puedan realizar en él, cualquier tipo de ...

Mostra'n més