Recent Submissions

 • Pràcticum a l’empresa constructora BIGAS GRUP 

  Llobet Catafal, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Bigas Grup
  El present document, corresponent al Treball Final d’Estudis en modalitat Pràcticum, compren els treballs realitzats durant un període de 12 mesos a l’empresa BIGAS GRUP S.L.U., una constructora amb 25 anys d’experiènc ...
 • Projecte de rehabilitació de la masia de Can Rigat 

  Lucas Muñoz, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte estudia la masia anomenada “masia de Can Rigat” o de “Ca l’Isidret”, construïda al segle XVII l’any 1629 i situada a la localitat de la Pobla de Claramunt (Anoia). Per tal de descriure la masia, es realitza ...
 • Proposta de reforma d'una masia situada en un entorn càlid i humit tenint en compte criteris mediambientals 

  Mauri Pons, Joana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball consisteix en el plantejament d’una reforma d’una masia familiar situada al poble d’Aldover, Baix Ebre. Els motius pels quals s’escull dur a terme la realització d’aquest projecte són varis: en primer lloc, ...
 • Estudi de l'evolució de preus i coeficients de les fórmules polinòmiques 

  Mihailescu, Lucian Marian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
  Les fórmules de revisió de preus són fórmules polinòmiques destinades a ser aplicades en els contractes d'obra de les administracions públiques. Aquestes fórmules es troben citades per la Orden HAP/1292/2013 del Boletin ...
 • Proceso de intervención y seguimiento de obra de una cubierta colapsada 

  Jarque Anton, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Línea Arquitectura Marball
  El presente proyecto de fin de grado, tiene como objetivo valorar y desarrollar aquellos aspectos que intervienen y que se deben considerar en el seguimiento de obra, teniendo en cuenta el estudio de un proyecto de ...
 • Creació d'una S.L. per activitats immobiliàries amb valor afegit. 

  Meya Vidal, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball presenta la proposta d’inici d'una immobiliària amb oficina tècnica, la qual ofereix un servei integral sota el nom de Niu House. Aquest projecte neix per abordar les necessitats en disseny, arquitectura ...
 • Sistema steel framing aplicat a un habitatge unifamiliar aïllat 

  Gispert Amat, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de grau està dividit en 2 parts principals. La primera part, es una memòria teòrica del sistema constructiu Steel Framing on s’hi descriuen totes les parts que conformen el sistema, les seves aplicacions ...
 • El Criterio de la creación de espacios lúdicos en las ciudades 

  Filippis, Valerio, de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El propósito del Proyecto Final de Grado que se presenta a continuación es compartir los conocimientos adquiridos durante mi período en el departamento técnico de JUEGOS KOMPAN S.A. Durante este período, he estado ...
 • Dimensionat de xarxes de recuperació d'aigües pluvials: Metodologia i eines de càlcul. 

  Fontanet Casanova, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present document proposa una metodologia de dimensionat i disseny de xarxes de reaprofitament d’aigües pluvials, adaptant la literatura existent a la climatologia catalana, considerant diferents sistemes de ...
 • Análisis del confort, seguridad y accesibilidad en los parques infantiles de Sant Joan Despí 

  Alcántara Sevillano, Lídia Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Los parques infantiles forman parte del espacio público, el cual está destinado a los niños/as para que puedan jugar y divertirse. La idea se origina en Alemania en el S.XIX donde de a poco se fue extendiendo hasta llegar ...
 • Estudio de ponderación multicriterio de los requisitos en viviendas para personas con necesidades especiales. 

  Serrano Cazorla, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este trabajo se estudian los distinto tipos de discapacidades que existen actualmente en el mundo, se investiga qué requisitos necesitan estas personas para poder desarrollar su vida con autonomía dentro de su vivienda, ...
 • Representació arquitectònica digital d'alta precisió de la finca històrica Sansalvador, d'en Josep Maria Jujol 

  Paulo Castellà, César (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Després de superar alguns obstacles inicials en la creació d’una primera proposta que no va tenir èxit, vaig tenir la sort de descobrir aquesta oportunitat per dur a terme un aixecament patrimonial d’una finca històrica. ...

View more