Alguns recursos relacionats en l'àmbit d'aquestes titulacions són:

Normativa i metodologia:

Treballs de fi de màster oficial:

Treballs de fi de dobles màsters oficials:

Treballs finals de programes de mobilitat:

Recent Submissions

 • Variante de Gandesa N-420 (de Córdoba a Tarragona por Cuenca) PK 799,0 al 803,0 

  Gallart Cañís, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La carretera N-420, funciona como vía de comunicación principal entre las poblaciones de las comarcas prelitorales de la provincia de Tarragona, así como también es vía de penetración en la provincia de Teruel desde ...
 • Projecte constructiu de l'artèria DN 200m de Sant Joan d'Espí al dipòsit de Montjuïc en el tram corresponent al terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat 

  Comajoan Pujol, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El nucli productiu format per les instal·lacions de la planta de tractament d’aigua potable de Sant Joan Despí i les centrals de Cornellà i Relleu, és el que permet l’aprofitament de l’aigua superficial i de la major ...
 • Construcción del campo de fútbol C.D. Baztán 

  Caracuel del Cacho, Gonzalo E. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-31)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El objeto de este proyecto es la construcción de un graderío frente al actual campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de Elizondo, que a su vez sea capaz de albergar un programa pensado para potenciar el normal desarrollo ...
 • Projecte bàsic del desviament d'un col·lector d'aigües pluvials i residuals al Torrent dels Garrofers a l'Av. Estatut de Catalunya 

  Extraviz Sánchez, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-30)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present treball té la finalitat de respondre a les necessitats que planteja el Pla de millora urbana per a l’ajust de la localització dels habitatges de l’Av. de l’Estatut i Can Marcet (Can Cortada) és la peça de sòl ...
 • Projecte constructiu d'impermeabilització i reparació estructural de l'estació de Verneda 

  Font Pujula, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05-30)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Tot i que actualment potser no és tan manifest degut al règim pluviomètric, la zona del delta del Besòs ha experimentat al llarg dels darrers anys un augment progressiu del nivell freàtic que genera problemes d’infiltracions ...
 • Projecte d'implantació d'una rotonda a la C14 i Av. Mediterrani i urbanització del sector de Mercaders a Reus 

  Guardia Carrasco, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-10-30)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu d'aquest projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per a dur a terme la urbanització del Sector G, més concretament la zona de Mercaders, situada al municipi de Reus (comarca del Baix Camp), ...
 • Urbanització adjacent a l'accés sud del port de Badalona 

  Álvarez Herrera, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11-30)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte està ubicat al front marítim de la ciutat de Badalona. Des de fa uns anys els terrenys d’aquesta situació han deixat de ser industrials per donar lloc a edificacions de vivendes. A més, una de les ...
 • Projecte de la depuradora del municipi de Copons 

  Martínez Trepat, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-10-23)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte de depuració de les aigües residuals del municipi de Copons mitjançant tractaments naturals, és una de les actuacions necessàries per tal de sanejar la conca de l’Anoia, segons el Pla de Sanejament d’Aigües ...
 • Estudi d'ordenació al Pla d'Urgell: Mollerussa i la seva conurbació 

  Vilalta i Cots, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte és una anàlisis del comportament i les dinàmiques de Mollerussa i el que ja es comença a anomenar la seva conurbació, o popularment les rodalies. L’àrea d’estudi la formen, per tant, Mollerussa i els ...
 • Condicionament, eixamplament i millora del camí local que uneix la NIIa a l'altura de Golmés amb Vilanova de Bellpuig 

  Giribet i Argilès, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objecte d’aquest projecte és donar solució al problema que comporta el mal estat i, sobretot, el traçat deficient de la via dunió del municipi de Vilanova de Bellpuig ( Pla d’Urgell, 1100 habitants) amb la carretera ...
 • Proyecto constructivo de la EDAR de Ullastrell, Vallés Occidental 

  García Alcaraz, María del Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-31)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Es objeto de este proyecto la redacción del Proyecto Constructivo de la Estación Depuradora de Aguas residuales de Ullastrell. Este proyecto comprende tanto en las obras que forman la Estación Depuradora de Aguas Residuales ...
 • Nova carretera d'Almacelles a Alguaire. Tram II - T.M. Alguaire 

  Font Torra, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present Projecte Final de Carrera té per objecte justificar la necessitat de la construcció de la carretera que ha d’enllaçar les poblacions d’Almacelles i Alguaire, (comarca del Segrià, província de Lleida), realitzar ...

View more