Enviaments recents

 • Estudio geométrico de ejecución del dique sur del puerto de Barcelona: aplicación previa al control constructivo de la banqueta de protección del Dique de Escollera 

  Martín Alonso, Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El desarrollo de este proyecto se ubica en el Puerto de Barcelona, por lo que se hace indispensable hablar de forma preliminar de su marco histórico y fí-sico. Dentro de este recinto, también es necesario situar y ...
 • Disseny i implantació de vials sobre sector urbanizable de Sant Adrià del Besòs 

  Pizarro Gómez, José Martín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-03)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Ce document vise à mettre en évidence le travail de topographie nécessaire à la conception et la mise en oeuvre des différentes voies du secteur de développement de La Catalana, à Sant Adrià del Besòs. Les travaux de ...
 • Delimitació del terme municipal de Barcelona 

  Ferret Buruaga, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-18)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  A Catalunya el municipi és l'entitat bàsica d'organització territorial i el terme municipal és el territori en el qual l'ajuntament exerceix les seves competències. Per tant, la definició precisa dels termes municipals ...
 • Estudi topogràfic i proposta del projecte de condicionament de la carretera Ma-2130 del PK 1+380 al PK 6+350. 

  Sanz Vaquer, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-21)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El propòsit d’aquest treball és la de demostrar la importància de la feina de l’enginyer en geomàtica i topografia tan en l’estudi inicial com en el seguiment de l’obra. En el nostre cas, ens centrarem en l’estudi previ, ...
 • Treballs de control geomètric en una obra d'edificació : descripció dels treballs d'Oficina Tècnica i els treballs de topografia 

  Pérez Ramos, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-21)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  RESUM Aquest projecte final de grau descriu el control geomètric realitzat en una obra d’edificació diferenciant entre els treballs de l’oficina tècnica i la topografia. En primer lloc s’exposa la influència que té el ...
 • Database Engineer tasks to certify a consistent and healthy Data Base 

  Garcia-luengo Lluch, Laia; Ferreyra Soriano, Stella Maris (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-23)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  HERE Technologies
  The goal of this “Trabajo final de Grado” is to highlight part of the responsibilities and daily tasks a Database Engineer is in charge to support the permanent update/expansion of a database with global specifications ...
 • Línea 5 metro de Riyadh: obra civil y túnel 

  Riu Mato, Albert; Toledo Pascual, Eduardo Barbaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-30)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El presente proyecto explica nuestras tareas realizadas como topógrafos en túnel y en obra civil en la Línea 5 del Metro de Riyadh. En él trataremos de explicar que tareas hemos realizado y de qué manera las hemos llevado ...
 • Epipolarització d'un parell fotogramètric fent ús de la matriu fonamental 

  Egea Quijada, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-31)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball de fi de grau consisteix en la creació d’un programa escrit en C++ fent ús de les llibreries OpenCV que ens permeti trobar la geometria epipolar d’un parell fotogramètric sense conèixer els paràmetres ...
 • Resolución de una pericial judicial entre dos propietarios en el término municipal de Cadaqués 

  Carnicero Pol, Belen; Díaz Marín, Alexandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-31)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  The project consists of the resolution of a topographic judicial expert, in the municipality of Cadaqués, Girona. It is to determine the boundaries between lands, which are in dispute, a polygon formed by three parcels ...
 • Creació i publicació d'un catàleg de documentació cartogràfica històrica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

  Artigal Julien, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-31)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Àrea Metropolitana de Barcelona
  El present projecte s’emmarca dins d’un conveni de col·laboració acadèmica amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Es basa en la descripció d’algunes tasques i feines realitzades durant el transcurs del mateix. E ...
 • Monitorización y análisis comparativo de glaciares mediante imágenes Landsat 

  Polonio García, Agustín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto tiene como objetivo la realización y análisis de un estudio sobre la evolución de dos glaciares a lo largo de un periodo de tiempo concreto a partir del análisis de diversas imágenes Landsat. Los glaciares ...
 • Desarrollo de una aplicación móvil con información sismológica 

  Fernández Andrade, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El presente trabajo explica los pasos seguidos para la realización de una aplicación móvil con información sismológica. Con ese fin, ha sido realizado un estudio para valorar qué sistema Operativo (más adelante SO) era el ...

Mostra'n més