E-prints UPC cobreix dues finalitats: per una banda, és el dipòsit institucional de la UPC que recull els articles de revista, les comunicacions de congrés i els reports de recerca generats en les activitats de recerca del personal docent i investigador de la universitat; per l'altra, és una eina que permet accelerar la producció científica, allotjant versions de documents prèvies a la publicació en una revista o a les actes d’un congrés.

L'objectiu d'E-Prints UPC és augmentar la visibilitat i l'accessibilitat d'aquests documents, així com garantir la seva preservació. Els membres de la UPC interessats a dipositar documents en accés obert, si us plau contacteu amb Info.Biblioteques@upc.edu

E-prints UPC cubre dos finalidades: por un lado, es el depósito institucional de la UPC que recoge los artículos de revista, las comunicaciones de congresos y los reportes de investigación generados en las actividades de investigación del personal docente e investigador de la Universidad; por otro, es una herramienta que permite acelerar la producción científica, alojando versiones de documentos previos a la publicación en una revista o en las actas de un congreso.

El objetivo de E-Prints UPC es aumentar la visibilidad y la accesibilidad de estos documentos, así como garantizar su preservación. Los miembros de la UPC interesados en depositar documentos en acceso abierto, por favor contacten con: Info.Biblioteques@upc.edu

E-prints has two aims: it is the UPC's institutional repository, collecting journal articles, conference papers and research reports generated in the research activities of the University's teaching and research staff; and it is a tool for accelerating scientific output by hosting pre-print versions of journal articles and conference papers.

The aim of UPC E-prints is to increase the visibility and accessibility of these documents and ensure their preservation. Members of the UPC who are interested in depositing documents in open-access form should contact Info.Biblioteques@upc.edu

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more