Now showing items 1-20 of 22

 • Acquiring information extraction patterns from unannotated corpora 

  Catala Roig, Neus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-07-14)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Information Extraction (IE) can be defined as the task of automatically extracting preespecified kind of information from a text document. The extracted information is encoded in the required format and then can be used, ...
 • Agent-based management of clinical guidelines 

  Isern Alarcón, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-02-05)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Les guies de pràctica clínica (GPC) contenen un conjunt d'accions i dades que ajuden a un metge a prendre decisions sobre el diagnòstic, tractament o qualsevol altre procediment a un pacient i sobre una determinada malaltia. ...
 • A mixed qualitative quantitative self-learning classification technique applied to situation assessment in industrial process control 

  Aguado Chao, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 1998-12-22)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Aquesta memòria s'ha escrit amb l'ànim d'exposar els punts de vista i els resultats nous que l'autor ha pogut obtenir. No s'hi troba, per tant, una descripció detallada de tots els temes que conformen la teoria dels operadors ...
 • A multi-agent approach to qualitative navigation in robotics 

  Busquets, Dídac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-07-28)
  Doctoral thesis
  Open Access
  La navegació en entorns desconeguts no estructurats és encara un problema obert en el camp de la robòtica. En aquesta tesi presentem una aproximació per a la navegació de robots basada en la combinació de navegació basada ...
 • Análisis de datos para la detección de anomalías en procesos de soldadura 

  Di Giovanni Núñez, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  JBC Soldering
 • Aprendizaje por refuerzo aplicado a personajes no controlables en Minetest 

  Romero Reviriego, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este proyecto se ha utilizado la rama de la IA llamada aprendizaje por refuerzo y intenta desarrollar agentes para el videojuego Minetest que actúen como aliados del jugador.
 • Autonomous energy management system in next generation homes 

  Charro Laiño, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya / Technische Universität Wien, 2012-10-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  Technische Universität Wien
  [ANGLÈS] The energy management system in next generation home has been developed in web semantic technology. This technology is used in smart homes. And for the monitoring of the power level and consumption of appliances, ...
 • CLUSDM: a multiple criteria decision making method for heterogeneous data sets 

  Valls, Aïda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-12-13)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Aquesta tesi presenta una nova metodologia per resoldre problemes de presa de decisions. Hem<br/>estudiat els casos en què cal considerar més d'un criteri. Aquests tipus de mètodes de decisió es<br/>coneixen com MCDM ...
 • Desenvolupament d'un agent autònom competitiu per a la TAC-SCM 

  Costa Falgàs, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-22)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte hem desenvolupat una metodologia per a avaluar agents que vulguin competir en la TACSCM. També realitzem un estudi sobre multi-agents en la competició i programem diversos agents per fer-ne comparacions ...
 • Desenvolupament d'un chatbot per a l'atenció al client automatitzada 

  Baqué Vilamala, Marc (Universitat Politécnica de Catalunya, 2018-01-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Desenvolupament d'un llenguatge i llibreria per crear intel·ligències artificials per jocs de taula 

  Mingorance López, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CATALÀ] Desenvolupament d'una llibreria genèrica que proveeix mètodes per obtenir la (presumiblement) millor jugada en un joc de taula en qualsevol punt de la partida, i el disseny d'un llenguatge de programació i ...
 • Design and development of a cognitive assistant for the architecting of earth observing satellites 

  Virós Martin, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Cornell University
  The aim of this thesis is to develop a cognitive assistant for architecting earth observation satellite systems. The motivation for such a system comes from both the recent commercial success of different cognitive ...
 • Detecció de cares i del centre dels ulls en imatges estàtiques i reforç de la creença mitjançant l'anàlisi de seqüències 

  Oliu Simón, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Diseño de un sistema con movimiento autónomo a partir de la información obtenida vía comunicación con el entorno 

  Caballero Diaz, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09-10)
  Master thesis
  Open Access
  [ANGLÈS] This project is based on the introduction and development of a modular platform to experiment with autonomous movement applications. Thus, the platform has a great adaptability for different applications in a ...
 • Domain ontology learning from the web 

  Sánchez Ruenes, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12-14)
  Doctoral thesis
  Open Access
  El Aprendizaje de Ontologías se define como el conjunto de métodos utilizados para construir, enriquecer o adaptar una ontología existente de forma semiautomática, utilizando fuentes de información heterogéneas. En este ...
 • IA Battle for Wesnoth 

  Dans Cervero, Martín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball ha estat plantejat com un treball d’exploració personal on s’exploren tècniques d’intel·ligència artificial per a videojocs. Concretament es desenvolupa una intel·ligència artificial capaç de jugar al joc ...
 • Learning with nearest neighbour classifiers 

  Bermejo Sánchez, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2000-03-29)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Premi extraordinari ex-aequo en l'àmbit d'Electrònica i Telecomunicacions. Convocatoria 1999 - 2000
 • Machine learning applied to Pac-Man 

  Bigas Ortega, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CATALÀ] Mitjançant tècniques d'aprenentatge automàtic desenvoluparem un model d'aprenentatge per als ghosts del videojoc Pac-Man, ajustant la seva dificultat d'acord amb el nivell del Pac-Man i omitint les dificultats ...
 • Meta-alignment of biological sequences 

  Blanco García, Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-07-21)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Les seqüències són una de les estructures de dades més versàtils que existeixen. De forma relativament senzilla, en una seqüència de símbols es pot emmagatzemar informació de qualsevol tipus. L'anàlisi sistemàtic de ...
 • Neural Machine Translation and Linked Data 

  Armengol Estapé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La traducció automàtica és la tasca de traduir automàticament d'un idioma a un altre. Per dades enllaçades entenem aquelles produïdes de manera estructurada i entrellaçada. Actualment, la traducció automàtica es porta a ...