Now showing items 1-17 of 17

  • Análisis y desarrollo de la seguridad de una infraestructura RINA 

   Delgado Padilla, Victor Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El Internet que hoy en día conocemos no es todo lo seguro que deseamos, ya que en sus inicios no fue diseñado con las necesidades de seguridad que tenemos en la actualidad. Con los ciberataques en constante crecimiento, ...
  • Análisis y Simulación de un Ataque de Phishing 

   Barroso Beltri, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El principal objetivo de esta tesis es el análisis de un ataque de Phishing, explicando en detalle el funcionamiento de estos, los distintos tipos que podemos encontrar, de qué vulnerabilidades se aprovechan, como ha ...
  • Anomaly detection of user behaviour for cybersecurity 

   Rodríguez Formisano, Emer (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-30)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Assessing modern web applications security 

   Moreno Ribot, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta tesi explora i defineix les eines, conceptes i mètodes bàsics per a realitzar una avaluació de la seguretat d'un servei web. També inclou una part pràctica on es duen a terme els mètodes definits.
  • Building a robust network intrusion detection system using graph neural networks 

   Comas Gispert, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In recent years there has been a major increase in malicious activities on the Internet, which caused major disruptions and sever economic and privacy implications. For this reason, the research group with which this Thesis ...
  • Consciència Digital: aplicacions i xarxes socials 

   Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels; Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat (2022-02-01)
   Audiovisual
   Open Access
   Vídeo divulgatiu creat per Click and Safe UPC pel projecte "Introducció de la competència de consciència digital en la titulació de Grau en Enginyeria Telemàtica" de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial ...
  • Consciència Digital: identitat digital i ciberseguretat 

   Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels; Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat (2022-05-31)
   Audiovisual
   Open Access
   Vídeo divulgatiu creat per Click and Safe UPC pel projecte "Introducció de la competència de consciència digital en la titulació de Grau en Enginyeria Telemàtica" de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial ...
  • Consciència Digital: les xarxes sense fils 

   Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels; Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat (2022-05-23)
   Audiovisual
   Open Access
   Vídeo divulgatiu creat per Click and Safe UPC pel projecte "Introducció de la competència de consciència digital en la titulació de Grau en Enginyeria Telemàtica" de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial ...
  • Consciència Digital: per una societat digital justa, inclusiva i segura 

   Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels; Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat (2022-06-13)
   Audiovisual
   Open Access
   Vídeo divulgatiu creat per Click and Safe UPC pel projecte "Introducció de la competència de consciència digital en la titulació de Grau en Enginyeria Telemàtica" de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial ...
  • Detección y explotación de vulnerabilidades del top 10 de OWASP y protección contra éstas 

   Rio Hernández, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El número de ciberataques crece año tras año y constituye un peligro cada vez mayor para las empresas y usuarios de Internet. OWASP es una organización que publica cada cuatro años un documento con los diez riesgos de ...
  • Estudi de la ciberseguretat de l'equipament mèdic en un entorn hospitalari 

   Arenas Gómez, Joan Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En l’actualitat hi ha una creixent tendència per part del sector sanitari de dissenyar dispositius mèdics amb connectivitat a xarxa. Aquest tipus d’equipament dóna lloc a una gran millora en la rapidesa i l’eficàcia del ...
  • HUNTDOWN: Desenvolupament d'una infrastructura per realitzar pentesting 

   Pagès Torruella, Adrià; Dumitrasc, Valentina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'increment dels atacs informàtics i el cibercrim provoca que cada cop més organitzacions es plantegin la correctesa dels seus sistemes de seguretat. Existeixen diverses metodologies per avaluar la seguretat informàtica ...
  • Identificació de pàgines web mitjançant captures passives a partir d'enllaços externs a un entorn xifrat 

   Montesino Córdoba, Nicolás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte planteja la creació d'eines per a poder identificar pàgines web a partir de tràfic contingut a una captura en format pcap. Per poder-ho fer, s'ha seguit la hipòtesi que el conjunt d'adreces IP de les quals ...
  • Instanciació de màquines virtuals per l'automatització de tasques en l'àmbit de ciberseguretat 

   Peralta Cantalejo, Alexis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A la societat actual ha sorgit una necessitat de connexió donada la gran dependència que s'ha generat a les noves tecnologies. Aquest fet repercuteix en aspectes dels quals abans no era requerit preocupar-se com ho és la ...
  • Plataforma cloud d'exercicis de ciberseguretat 

   Sangines- Uriarte Muñoz, Ian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest projecte és implementar una plataforma cloud amb OpenNebula per centralitzar les eines i ciberexercicis utilitzats en la part pràctica dels cursos de seguretat informàtica que imparteix l'InLab FIB, i ...
  • Projecte multidisciplinari d'auditoria informàtica per facilitar l'aprenentatge dels alumnes d'un CFGS de Desenvolupament d'aplicacions web i d'un curs d'especialització de Ciberseguretat 

   Segura Benalaque, Dolors (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-14)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest Treball de Fi de Màster es dissenya, es porta a terme i s'analitza un projecte multidisciplinari on l'alumnat d'un curs d'Especialització de Ciberseguretat realitza una auditoria informàtica sobre aplicacions web ...
  • Zero trust: policy decision point as a service 

   Bernal Macías, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement