• Captura de moviments a partir d'un núvol de punts RGBD 

    Jubert Hermoso, Miquel (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-19)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    Aquest treball de fi de grau ha estat orientat com un projecte d’investigació. Per tant, l’interès no es troba únicament en el resultat final, part de la gràcia es troba en el procés de presa de decisions. L’estructura ...