Now showing items 1-20 of 25

  • Adaptació de la xarxa elèctrica de l'EUETIB per a la instal·lació d'un cable superconductor 

   Benet Verge, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Aproximació al dimensionament òptim de sistemes energètics aplicat a una microxarxa 

   Alabert Aldana, Aniol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest Treball de Fi de Grau consisteix en la presentació d’una eina general per fer front al dimensionament òptim de sistemes energètics. La viabilitat i potencialitat de l’eina desenvolupada s’il·lustra a través del ...
  • Control de inversores trifásicos mediante el método droop apra microredes eléctricas 

   Carrera Lumbiarres, L. Eloy (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto consiste en la simulación y control de una microrred eléctrica trifásica mediante el método de control droop. La microrred eléctrica, que contará con diversos inversores trifásicos, cargas locales e impedancias ...
  • Current harmonics cancellation in three-phase four-wire systems by using a four-branch star filtering topology 

   Rodríguez Cortés, Pedro; Candela García, José Ignacio; Luna Alloza, Álvaro; Asiminoaei, Lucian; Teodorescu, R.; Blaabjerg, F. (2009-08)
   Article
   Open Access
   This paper presents a new solution for filtering current harmonics in three-phase four-wire networks. The original four-branch star (FBS) filter topology presented in this paper is characterized by a particular layout ...
  • El concepto de Smart Metering en el nuevo escenario de distribución eléctrica 

   Casellas Beneyto, Francisco; Piqué López, Robert; Velasco Quesada, Guillermo; Guinjoan Gispert, Francisco (2013-11)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
  • Estudi i implementació de la paral·lelització d’inversors treballant com a font de tensió en una microxarxa 

   Chillon Antón, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present document es pretén donar una visió global de les diferents estratègies de control local de convertidors per al seu ús en microxarxes. Una microxarxa és una porció de la xarxa en la qual es podem afegir fonts ...
  • Estudio de los sistemas domóticos y diseño de una aplicación 

   Morales Pallarés, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Tal i com diu el títol del projecte, aquest s’ha centrat en els sistemes domòtics o, en termes més generals, en les xarxes d’automatització d’àmbit reduït. El treball realitzat ha consistit, per una part, en l’estudi ...
  • Impacto de un cable superconductor sobre la eficiencia energética de la red eléctrica 

   Romedenne Lagrange, Olivier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo de este proyecto es el de realizar una evaluación de la eficiencia del sistema eléctrico, centrándose en los conjuntos de cables, y estudiar el impacto que el uso de la emergente tecnología superconductora ...
  • Implementació d'una microxarxa monofàsica basada en convertidors de tipologia VSC 

   Cheah Mañé, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Implementació d'una microxarxa monofàsica basada en convertidors de tipologia VSC 1 Resum En aquest projecte es presenta la construcció i validació d'una microxarxa que forma part del sistema elèctric monofàsic dels ...
  • Influència de les descàrregues atmosfèriques a les Smart Grids 

   Brunet Pladevall, Mònica (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2012-01)
   Master thesis
   Open Access
   Les descàrregues atmosfèriques, són un fenomen complex i han calgut molts anys d’estudiar-lo per arribar a modelitzar-lo. S’ha observat que el llamp té un efecte molt important sobre les línies elèctriques, especialment ...
  • Intelligent control agent for transient to an island grid 

   Rocabert Delgado, Joan; Azevedo, Gustavo; Vázquez Guzmán, Gerardo; Candela García, José Ignacio; Rodríguez Cortés, Pedro; Guerrero Zapata, Josep Maria (2010)
   Conference report
   Open Access
   The increasing penetration of generation power plants based on renewable energies in the electrical networks has boosted the number of systems connected to the grid. In this scenario the microgrid, providing advanced ...
  • Métodos de inyección de potencia reactiva en redes de baja tensión 

   Melero Millán, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo principal de este estudio, de inyección de potencia en redes de baja tensión a través de inversores solares distribuidos en la red, con control de potencia reactiva, será plantea ...
  • Modelització de la xarxa elèctrica catalana d'alta tensió amb programari lliure 

   Serrano Salamanca, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es modelitza la xarxa catalana d’alta tensió a partir de dades públiques disponibles al web de Red Eléctrica de España, que explota i gestiona la xarxa de transport espanyola. El fonament és disposar ...
  • Modelització dinàmica d'un cable superconductor 

   Gelabert Serra, Miquel Jeroni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest Projecte Fi de Carrera es desenvolupa el model din amic d'un cable superconductor per el transport i distribució d'energia el ectrica. De la necessitat de realitzar estudis dinàmics del comportament de la xarxa ...
  • Monitoring system for solar power plant 

   Albo Plana, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Lappeenrannan teknillinen yliopisto
   Anglès: The use of the renewable energies in Finland supplied 46% of the electrical needs of the country on 2012, but solar energy has a negligible role in this notable percentage. On 2013, Lappeenranta University of ...
  • New mathematical model of an inverter-based generator for stability studies of microgrid Systems 

   Andrade Rengifo, Fabio; Romeral Martínez, José Luis; Kampouropoulos, Konstantinos; Cusidó Roura, Jordi (2013)
   Conference report
   Open Access
   A new mathematical model of a renewable generator, with a DC-AC interface, based on the concept of electrostatic machine is presented. This new model has a direct relationship between the DC and AC side. Moreover, it can ...
  • Noncooperative day-ahead bidding strategies for demand-side expected cost minimization with real-time adjustments: a GNEP approach 

   Atzeni, Italo; García Ordoñez, Luis; Scutari, Gesualdo; Palomar, Daniel P.; Rodríguez Fonollosa, Javier (2014-05-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   The envisioned smart grid aims at improving the interaction between the supply-and the demand-side of the electricity network, creating unprecedented possibilities for optimizing the energy usage at different levels of the ...
  • Novel design methodology of matching networks based on the use of simmetry operators 

   Grau, Alfred; Romeu Robert, Jordi; Jofre Roca, Lluís; Flaviis, Franco de (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009-06)
   Conference report
   Open Access
  • Object oriented backward/forward algorithm for unbalanced and harmonic polluted distribution systems 

   Tomoiaga, Bogdan; Chindris, Mircea; Sudrià Andreu, Antoni; Sumper, Andreas (2011)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   The optimization in the operation of distribution electric systems has become an acute problem. In order to evaluate some essential criteria (e.g., active power losses) the computation of power flow is absolutely ...
  • Optimal location of distributed generators in electrical grids 

   García Domínguez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02-25)
   Minor thesis
   Open Access
   Esta tesina esta basada en la implementación de métodos numéricos en el cálculo de pérdidas de potencia en redes eléctricas y la introducción de la tecnología de Generación Distribuida, apoyada por las Smart Grids (redes ...