Now showing items 1-20 of 38

  • Acció del vent sobre edificis complexes: dels assajos en túnels de vent a la creació de càrregues a aplicar a un model d'elements finits 

   Huguet Aguilera, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11-26)
   Minor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’estudi de l’acció del vent sobre edificis complexes (estadis, torres de gran altura...) requereix sovint una precisió superior a l'obtinguda mitjançant l’aplicació directa de les normatives (Eurocodi 1-4) i avui dia ...
  • Desenvolupament de túnel de vent a escala mitjançant eines electròniques de baix cost 

   Collell Carbonell, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Design and qualification of a supersonic wind tunnel for induced boundary layer transition research 

   Bottini, Henny; Paniagua, Guillermo; Schreivogel, Peter; Sonda, Alberto; Heras Jiménez, Salvador Augusto de las (2015-03-01)
   Article
   Open Access
   This paper presents the design and the results of the qualification test campaign of a multiple Mach number supersonic wind tunnel designed for induced boundary layer transition. Its characteristics, function, and ...
  • Development of software for the study of fluid dynamics. Aerodynamical applications 

   Bassa Parpal, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Català: El present projecte te com a objectiu la creació d’un software propi, utilitzant el llenguatge de programació C++, que permeti resoldre les Equacions de Navier-Stokes de forma numèrica mitjançant la resolució per ...
  • Diseño de un túnel de viento para modelos a escala reducida 

   Guzmán Eixarch, José Miguel; Homma Pajarón, Mina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CASTELLÀ] En este proyecto se pretende diseñar un túnel de viento de bajas velocidades para el testeo de modelos a escala reducida en aplicación educativa bajo el concepto low-cost. Se aspira conseguir un diseño funcionalmente ...
  • Disseny d'un túnel de vent per aplicacions en arquitectura 

   Ayats López, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Actualment a Catalunya existeixen pocs túnels de vent operatius que puguin ser emprats amb regularitat. Tanmateix, cap d’ells és adient per l’anàlisi de les càrregues aerodinàmiques sobre un edifici en una escala adient ...
  • Disseny de túnel de vent per laboratori 

   Arnaiz Noguera, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Per realitzar aquest treball ha estat necessari aprendre alguns coneixements sobre túnels de vent i fer servir els apresos durant la carrera sobre aerodinàmica. Seguint els requeriments imposats per la universitat, ...
  • Disseny d’un túnel virtual de vent per a la prova de perfils aerodinàmics 

   Pujol Castellà, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present document es dissenya un model virtual d’un túnel de vent i el seu ús està pensat per estudiar els perfils aerodinàmics que es creguin convenients per tal d’obtenir dades i resultats molt similars als models ...
  • Estudi aerodinàmic en un túnel de vent 

   Giner Rabasco, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte constarà de dues parts que s’explicaran a continuació: Part 1 La primera part del projecte és purament teòrica. Es recercarà informació sobre el tema per tal de tenir tots els coneixements necessaris sobre ...
  • Estudi d'un retrovisor lateral amb simulació numèrica i amb l'experimentació en un túnel de vent 

   Lloret Roca, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és analitzar l’eficiència aerodinàmica del retrovisor d’un turisme a partir de l’experimentació amb el túnel de vent i simulacions numèriques. També es vol comparar les diferències entre aquests ...
  • Estudi de les característiques bàsiques d’un túnel de vent “low-cost” mitjançant l’estudi aerodinàmic de “l’aeroscreen” protector de monoplaces de competició. 

   Río Llordella, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest projecte és l’avaluació del les dades experimentals obtingudes en un túnel de vent “low-cost”. Per dur a terme aquesta avaluació, s’estudiarà quin és el comportament aerodinàmic de l’aeroscreen en ...
  • Estudi i disseny d'un túnel de vent orientat a la docència per la realització d'assaigs en perfils aerodinàmics 

   Inglés Molina, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha dissenyat un túnel de vent de mides reduïdes enfocat a la docència. Aquest túnel permet realitzar experiments aerodinàmics de mesura de forces amb models a escala impresos amb impressores 3D. Per ...
  • Estudi numèric-experimental de la interacció fluid-estructura d'un cilindre sota un flux d'aire 

   Canals Campoy, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’estudi de la interacció fluid-estructura (FSI) d’un cilindre circular recte i elàstic disposat en vertical i en voladís sotmès a flux d’aire creuat constant i uniforme s’ha realitzat tant experimentalment com numèricament ...
  • Estudi teòric i experimental d’un retrovisor i les possibles millores aerodinàmiques 

   Álvarez Pérez, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El següent projecte tracta la correlació de dades entre l’experimentació a un túnel del vent i la simulació numèrica sobre un retrovisor de moto, així com la posterior actuació sobre el cos per poder millorar la seva ...
  • Estudio Aerodinámico de un Perfil NACA 

   López Moles, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte de fi de grau tracte sobre l’estudi aerodinàmic del perfil NACA 4412, el qual el seu objectiu consisteix en realitzar un anàlisis de les actuacions aerodinàmiques sobre el perfil amb diverses condicions ...
  • Estudio de fuerzas aerodinámicas sobre cuerpos 

   Pradillo Caimari, Juan Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo del proyecto es la realización de un estudio aerodinámico sobre 3 geometrías, propuestas por el departamento de Mecánica de Fluidos. Se estudiará el perfil de velocidades y las fuerzas de la geometría. Por ...
  • Estudio de la sección de un kite-surf en el túnel de viento 

   Pablos Ruiz, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Estudio sobre emplazamiento de edificio túnel de viento en el Aeródromo de Empuriabrava 

   Rojas Gregorio, José Ignacio (2008)
   Research report
   Open Access
   Estudio sobre emplazamiento de edificio túnel de viento en el Aeródromo de Empuriabrava
  • Flexible rod design for educational wind balance 

   Raush Alviach, Gustavo Adolfo; Castilla López, Roberto; Gámez Montero, Pedro Javier; Wojciechowski, Jakub; Codina Macià, Esteban (2016-03-07)
   Article
   Open Access
   This article provides a technical description of a flexible hinge for wind tunnel rigs. For academic purposes, the device was integrated into several rod flexures to build a home-made external wind balance system. The ...
  • Novel airplane roll mechanism implementation in a wind tunnel 

   Ventura Siches, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of California, Irvine
   According to recent research conducted by professor Haithem E. Taha and Ahmed M. Hasan, there is a loss in the control capabilities of the ailerons when flying at stall regime. Not only the sensitivity of this control ...