Now showing items 1-20 of 71

  • A reusable web hosting control panel with billing system 

   Aymerich Gubern, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   A reusable web hosting control panel with billing system based on Django applications.
  • Analysis and evaluation of high performance web servers 

   Hidalgo Barea, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-13)
   Master thesis
   Open Access
   Web servers are a very important tool when providing users with requested content on the Internet. Usage of the Internet is growing day-by-day, making those software applications essential. In the first part of the thesis, ...
  • Analysis of Web and API Security 

   Hernández Plaza, Nicolás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-21)
   Bachelor thesis
   12 months embargo
   Teaching material about: Cookies Protocolo OAuth 2.0 ExpressJS y PassportJS Insomnia REST Client PSD2
  • Anàlisi de l'activitat dels desenvolupadors en plataformes de suport al desenvolupament col·laboratiu 

   Xamaní Moreno, Miquel (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de final de grau es centra en el disseny i desenvolupament d'un plugin per una de les plataformes de suport al desenvolupament col·laboratiu (p. ex. Slack, Trello, JIRA, etc.). El propòsit del plugin és ...
  • Anàlisi i disseny d’una infraestructura de correu SMTP 

   Espona Puig, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The main objective of this thesis is the design and implementation of a mail infrastructure based on the SMTP protocol by a technology company that receives a large number of daily emails which must be filtered without ...
  • Anàlisi i integració a una base de dades relacional dels registres de baptismes d'una població catalana 

   Bafundi Angueira, Nicola (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project has the purpose of creating a database and a web application that will facilitate the genealogical analysis and studies. To create them, is used a set of Excel files with the records of baptisms of a Catalan town.
  • Análisis de cambios pendientes de ejecutar en la configuración de servidores 

   Clavé Díaz, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   The project described in this document offers to ITNOW a solution for a need that many big companies have: The regularization in the massive configuration of servers. For this, it has been developed an application named ...
  • Análisis y Desarrollo de Competencias "soft" en los perfiles de Ingeniería TIC 

   Palazzese Rodriguez, Katherine (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Nowadays applying the concept of laboral competency has promoted changes in the development of human resources in companies and academic education offered by universities, in order to train integral professionals who meet ...
  • Aplicación Web de Gestión de Proyectos 

   Fernández Garrido, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The aim of the project was to develop useful tools for project management, during the development ogf the project it was developed an API REST an also one WebSocket API with their own associated example apps.
  • Audioteca de RAC1 

   Goñalons Aguiló, Sinuhé (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Grup Godó de Comunicació
   És una aplicació que dona suport a la nova web de RAC 1, gestionant les parts que el CMS web no pot fer o li és complicat. Gestiona els fitxers àudio en format MP3, permet la seva cerca, la gestió de programes i graelles, ...
  • Avaluació de les prestacions de tècniques MIMO a l’enllaç descendent de 3GPP Long Term Evolution 

   Arcas Serrate, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest treball de fi de carrera es basa en el disseny d’un simulador per tal d’avaluar les tècniques que ofereix el processat MIMO a l’enllaç descendent de 3GPP LTE, a nivell físic. L’enllaç descendent del 3GPP LTE utilitza ...
  • Building microservices 

   Borges Roig, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Cliente Android para LAMS 

   Sampedro Valdelvira, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-23)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo principal del proyecto es llevar a las tabletas Android las lecciones de un servidor LAMS (Learning Activity Management System) por ser ésta una desafortunada carencia de uno de los mejores sistemas para la ...
  • Code layout optimizations for transaction processing workloads 

   Ramírez Bellido, Alejandro; Barroso, Luiz A; Gharachorloo, Kourosh; Cohn, Robert; Larriba Pey, Josep; Lowney, P. Geoffrey; Valero Cortés, Mateo (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2001)
   Conference report
   Open Access
   Commercial applications such as databases and Web servers constitute the most important market segment for high-performance servers. Among these applications, on-line transaction processing (OLTP) workloads provide a ...
  • Components Reutilizables amb AEM (Adobe Experience Manager) Integració d’una tecnologia a AEM 

   Costa Recto, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en la integració i la implementació de components web reutilitzables (web components) amb un framework per a front end web sobre la infraestructura d'AEM (Adobe Experience Manager). AEM es un CMS ...
  • Control remot de servidors via web 

   Criado Clua, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Copyright protection platform 

   Pau Monné, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-24)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   English: development of a multimedia platform that allows the users to obtain videos containing a mark introduced by a watermarking technique.
  • Desarrollo de un laboratorio remoto para la práctica a distancia en las maquetas alecop MV-541 del laboratorio L110 de l'EPSEVG a través d'internet 

   Veganzones Alonso-Cortés, José María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desenvolupament d'intranet per centralitzar la gestió del Departament de Sistemes 

   Puig Guillén, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desenvolupament d'un framework de validació per a aplicacions web amb dependències d'interacció humana amb caixers automàtics 

   Cervelló Nogués, Claudi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Everis
   L’E2E-framework que presentem en aquesta Treball de final de grau és un framework per donar resposta al repte de realitzar testing funcional de la futura aplicació que s’està desenvolupant per als caixers automàtics de ...