Now showing items 1-20 of 63

 • Anàlisi de l'activitat dels desenvolupadors en plataformes de suport al desenvolupament col·laboratiu 

  Xamaní Moreno, Miquel (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de final de grau es centra en el disseny i desenvolupament d'un plugin per una de les plataformes de suport al desenvolupament col·laboratiu (p. ex. Slack, Trello, JIRA, etc.). El propòsit del plugin és ...
 • Anàlisi i integració a una base de dades relacional dels registres de baptismes d'una població catalana 

  Bafundi Angueira, Nicola (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project has the purpose of creating a database and a web application that will facilitate the genealogical analysis and studies. To create them, is used a set of Excel files with the records of baptisms of a Catalan town.
 • Análisis de cambios pendientes de ejecutar en la configuración de servidores 

  Clavé Díaz, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  The project described in this document offers to ITNOW a solution for a need that many big companies have: The regularization in the massive configuration of servers. For this, it has been developed an application named ...
 • Análisis y Desarrollo de Competencias "soft" en los perfiles de Ingeniería TIC 

  Palazzese Rodriguez, Katherine (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Nowadays applying the concept of laboral competency has promoted changes in the development of human resources in companies and academic education offered by universities, in order to train integral professionals who meet ...
 • Analysis and evaluation of high performance web servers 

  Hidalgo Barea, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-13)
  Master thesis
  Open Access
  Web servers are a very important tool when providing users with requested content on the Internet. Usage of the Internet is growing day-by-day, making those software applications essential. In the first part of the thesis, ...
 • Aplicación Web de Gestión de Proyectos 

  Fernández Garrido, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The aim of the project was to develop useful tools for project management, during the development ogf the project it was developed an API REST an also one WebSocket API with their own associated example apps.
 • A reusable web hosting control panel with billing system 

  Aymerich Gubern, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-18)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  A reusable web hosting control panel with billing system based on Django applications.
 • Audioteca de RAC1 

  Goñalons Aguiló, Sinuhé (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  Grup Godó de Comunicació
  És una aplicació que dona suport a la nova web de RAC 1, gestionant les parts que el CMS web no pot fer o li és complicat. Gestiona els fitxers àudio en format MP3, permet la seva cerca, la gestió de programes i graelles, ...
 • Avaluació de les prestacions de tècniques MIMO a l’enllaç descendent de 3GPP Long Term Evolution 

  Arcas Serrate, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest treball de fi de carrera es basa en el disseny d’un simulador per tal d’avaluar les tècniques que ofereix el processat MIMO a l’enllaç descendent de 3GPP LTE, a nivell físic. L’enllaç descendent del 3GPP LTE utilitza ...
 • Building microservices 

  Borges Roig, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Cliente Android para LAMS 

  Sampedro Valdelvira, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-23)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El objetivo principal del proyecto es llevar a las tabletas Android las lecciones de un servidor LAMS (Learning Activity Management System) por ser ésta una desafortunada carencia de uno de los mejores sistemas para la ...
 • Code layout optimizations for transaction processing workloads 

  Ramírez Bellido, Alejandro; Barroso, Luiz A; Gharachorloo, Kourosh; Cohn, Robert; Larriba Pey, Josep; Lowney, P. Geoffrey; Valero Cortés, Mateo (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2001)
  Conference report
  Open Access
  Commercial applications such as databases and Web servers constitute the most important market segment for high-performance servers. Among these applications, on-line transaction processing (OLTP) workloads provide a ...
 • Control remot de servidors via web 

  Criado Clua, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Copyright protection platform 

  Pau Monné, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-24)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  English: development of a multimedia platform that allows the users to obtain videos containing a mark introduced by a watermarking technique.
 • Desarrollo de un laboratorio remoto para la práctica a distancia en las maquetas alecop MV-541 del laboratorio L110 de l'EPSEVG a través d'internet 

  Veganzones Alonso-Cortés, José María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Desenvolupament de la web d'un estudi d'arquitectura 

  Sanchís Sánchez, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Desenvolupament d'intranet per centralitzar la gestió del Departament de Sistemes 

  Puig Guillén, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Desenvolupament d'un framework de validació per a aplicacions web amb dependències d'interacció humana amb caixers automàtics 

  Cervelló Nogués, Claudi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Everis
  L’E2E-framework que presentem en aquesta Treball de final de grau és un framework per donar resposta al repte de realitzar testing funcional de la futura aplicació que s’està desenvolupant per als caixers automàtics de ...
 • Desenvolupament i distribució àgil d'un sistema de gestió de tasques amb arquitectura MVC 

  Vilà Cuñat, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Design and development of audiovisual teleducation services over the internet 

  Carné Vilà, Ana Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [ANGLÈS] The present work arises from the need of a company, in this case the student's family business, to provide services over the Internet. The company is a Yoga school, where currently a number of courses on different ...