Ara es mostren els items 1-20 de 117

  • A novel computer software for the evaluation of dynamic visual acuity 

   Quevedo Junyent, Luisa Jesús; Aznar Casanova, José Antonio; Merindano Encina, M. Dolores; Cardona Torradeflot, Genís; Solé Fortó, Joan (Elsevier, 2012)
   Article
   Accés obert
  • Accions per a la sensibilització vers la baixa visió 

   Muñoz Corral, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-21)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   El treball tracta sobre explicar diferents accions per a la sensibilització vers la baixa visió. En la part més teòrica del treball, s'expliquen que ha de complir una persona per a tenir baixa visó, quins factors poden ...
  • Actualització en el disseny de lents intraoculars mutifocals 

   Aldama Prunes, Kun (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-10)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Al llarg de la vida el sistema visual experimenta canvis tant funcionals com estructurals. Els principals canvis dels que podem parlar són: pèrdua de la capacitat acomodativa (presbícia) i pèrdua de transparència del ...
  • Actualización en ambliopía 

   Zhao, Fan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   L'ambliopia és una condició produït per un desenvolupament visual anòmal que provoca una pèrdua de l'agudesa visual i d'altres habilitats visuals binoculars. Apareix principalment en les primeres etapes de la vida i ocasiona ...
  • Agudeza visual y fenómenos fóticos postoperatorios en pacientes implantados con 5 tipos de lentes intraoculares multifocales 

   Noguero Royo, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-03)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   PROPÓSITO: El Objetivo de este trabajo es comparar la AV logMAR de lejos (4,3m), a la distancia intermedia (60cm), y en visión próxima (40cm) para 5 tipos de lentes intraoculares distintos; así como evaluar la percepción ...
  • Ambliopia: oclusión o penalización: nuevas perspectivas de tratamiento basadas en la evidencia 

   Molina Oliveras, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   La ambliopia es la causa principal de la disminució de la visió en nens. Aquesta condició pot deixar un cert nivell de discapacitat visual e inclús afectar a l’aprenentatge si no es tracta el més aviat possible. A més a ...
  • Anàlisi de la pèrdua d'habilitats i reflexes durant la conducció associades a l'envelliment 

   Gombau Montserrat, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   La conducció és una tasca altament visual que requereix concentració i habilitats visuals per proporcionar una conducció segura. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) intenta regular les aptituds psicofísiques requerides ...
  • Anàlisi estadístic de les habilitats relacionades amb la funció i l'eficacia visual a estudiants de segon de primaria 

   Martínez Bueno, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   En la societat actual, la incorporació de les noves tecnologies i els dispositius amb pantalla (mòbil, tauletes i ordinadors) està transformant les vies tradicionals de comunicació i d’aprenentatge. Com a conseqüència, han ...
  • Aplicación móvil como herramienta para seguimiento del paciente con maculopatía 

   Puigbertran Farrés, Iban (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-27)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   L'actual prevalença de les patologies maculars, com ara la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) i l'Edema Macular Diabètic (EMD), suposen un increment del volum assistencial a qualsevol hospital. L'objectiu ...
  • Atenció visual dinàmica: estudi comparatiu entre dos poblacions de diferent edat 

   Pol Costa, Josep Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-21)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   A la nostra vida diària, gran part de les situacions impliquen el processament d’estímuls en moviment. Tot i així, ens trobem una escassa evidència científica al voltant de l’atenció visual dinàmica (AVD). Tenint en compte ...
  • Atención visual dinámica y envejecimiento 

   González Campos, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-10)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Introducció: Un funcionament eficient de les capacitats sensorials i cognitives sol ser considerat com a indicador rellevant de maduresa saludable de la població. Això és així perquè l'envelliment, generalment, s'associa ...
  • AV en las ópticas: ¿se realiza la medida correcta? 

   Ziyat Zeiat, Houda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   L’ agudesa visual és la capacitat del sistema visual per detectar detalls dels objectes en unes condicions donades, com la distància entre el optotip-observador, la il·luminació ambiental, contrast, etc. La seva mesura, ...
  • Avaluació de la funció i l'eficacia visual en l'etapa d'aprendre a llegir 

   Rubio Pérez, Aurora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-27)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Les habilitats visuals han d’estar ben desenvolupades durant l’etapa d’aprendre a llegir per poder aconseguir arribar a “llegir per aprendre” sense cap interferència. Gran part de la informació que reben els escolars ...
  • Avaluació de les habilitats de percepció visual en l'etapa d'aprendre a llegir 

   Mestre Casanovas, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-27)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   La percepció visual és un aspecte de la visió molt important i a vegades poc avaluat. Aquest, en ocasions, pot causar l’aparició i presència de problemes d’aprenentatge. No presenta una prevalença molt elevada en la ...
  • Avaluació de les habilitats oculomotores i visomotores en l'etapa d'aprendre a llegir 

   Fernández Roman, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-27)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   En la societat actual, s’ha tornat imprescindible el domini de la llengua tant de forma oral com escrita. En l’etapa d’aprendre a llegir i escriure, les habilitats oculomotores i visomotores han d’estar en un estat òptim ...
  • Calidad óptica y visual como criterio para valorar capsulotomía en pacientes con opacificación capsular posterior 

   López Ferrer, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-23)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Objetivo: Determinar la mejora objetiva y subjetiva de la calidad visual tras la realización de la capsulotomía en pacientes con opacidad capsular posterior (OCP) utilizando el sistema de imágenes de retina de doble paso, ...
  • Calidad visual en pacientes con implante bilateral y simétrico de lentes intraoculares multifocales 

   Varón Puentes, Maria Consuelo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-12-15)
   Tesi
   Accés obert
   PURPOSE: This thesis presents the results of a prospective, double-blind and randomized clinical trial conducted at the Hospital de Sant Pau i la Santa Creu ofBarcelona.lts main objective was to assess and compare visual ...
  • Caracterització espectral i fotomètrica d'una tauleta. Mesura de l'agudesa visual sota diferents temperatures de color de la pantalla 

   Fernàndez Fernàndez, Àngela (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-21)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Objectius: En aquest estudi es realitza el calibratge fotomètric així com el calibratge espectral i cromàtic de la pantalla d’una tauleta Samsung Galaxy Tab A7 SM-T500. A més, s’analitza si la temperatura de color ...
  • Caracterización de las microfluctuaciones de la respuesta acomodativa en miopes 

   Martín Prieto, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Se ha especulado que el sistema acomodativo juega un papel importante, entre otros factores, en el desarrollo de la miopía. Dentro de este sistema, la disminución en la sensibilidad a la borrosidad de los miopes hace que ...
  • COHORT INFANTIL II: Estudi de la correcció òptica segons nivell socioeconòmic 

   Bonilla Cervilla, Natalia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Actualment, a Espanya, les ulleres i lents de contacte no queden cobertes per la sanitat pública espanyola, sinó que la seva adquisició i actualització, depèn de les capacitats econòmiques de cada individu. No obstant ...