Now showing items 1-9 of 9

  • 3D Visualization using virtual view generation for stereoscopic hardware 

   Torre Lara, Jordi de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   To summarize, the final purpose is to create a compact tool that generates virtual stereo views at a desired position, being able to move and rotate it, from the information of several cameras spread in the area. These ...
  • Calibratge d'estereotests mitjançant correlació d'imatges digitals 

   Collell Cortacans, Àuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectiu: Realitzar el càlcul del valor de disparitat binocular dels quatre tests d’estereoagudesa clàssics, mitjançant tècniques de processament d’imatges digitals. Contrastar els resultats d’aquest estudi amb els valors ...
  • Estudi sobre la concordança de resultats entre diferents mètodes clínics de mesura per la determinació de la estereoagudesa en dos grups d’edat 

   Sánchez Flix, Yasmina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectiu: L’objectiu d’aquest estudi ha sigut estudiar la concordança que existeix entre quatre tests d’estereopsis realitzats en visió propera, per comprovar si són intercanviables en la pràctica clínica. Metodologia: ...
  • Estudio de la estereopsis en deportistas de elite del CAR de Sant Cugat del Vallés 

   Ramírez Rodríguez, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectiu: Realitzar una anàlisi de la estereopsis en diferents modalitats esportives per a la posterior comparació de dits valors entre els esportistes d'elit i amb la població sedentària. Mètode: L'estudi s'ha realitzat ...
  • Generació d'imatges estereoscòpiques a partir d'una posició qualsevol de les càmeres 

   García Larrosa, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Una imatge estereoscòpica és en realitat una parella d'imatges d'una mateixa escena que, mostrades i visualitzades adequadament, donen informació sobre la profunditat dels objectes representats. Actualment aquest ...
  • Marker-less motion capture for biomechanical analysis using the Kinect sensor 

   An Shen, Ting Ting (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Motion capture systems are gaining more and more importance in different fields of research. In the field of biomechanics, marker-based systems have always been used as an accurate and precise method to capture motion. ...
  • Simulació i estudi de percepció estereoscòpica 

   Miró Espinosa, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-30)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu del projecte és aprofundir en l’estudi de la percepció estereoscòpica, centrantse principalment en com varia aquesta percepció en funció de quina és la posició, dins de l’entorn estereoscòpic, des de la que ...
  • Sistemas de visualización 3D: estereoscopios y sistemas volumétricos 

   Rodríguez Iglesias, Alfredo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Los seres humanos tenemos la consciencia de experimentar una única imagen en nuestra visión con la utilización de nuestros ojos y gracias a dos imágenes planas proyectadas en nuestras retinas podemos obtener una única con ...
  • Towards embodied perspective: exploring first-person, stereoscopic, 4K, wall-sized rendering of embodied sculpting 

   Bertomeu Castells, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Kungliga Tekniska högskolan
   Development of a technology which allowed an unobtrusive, practical and effective embodied perspective to be experienced by users by the single use of a Kinect sensor and a stereoscopic screen. Applied to virtual sculpting.