Now showing items 1-20 of 39

 • Cambios en los parámetros de calidad óptica ocular proporcionados por OQAS entre población sana y adulta 

  Aguirre Polo, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01)
  Master thesis
  Open Access
  El desarrollo del instrumento de medida objetiva de calidad óptica OQAS (Optical Quality Analisys System)para el uso clínico, comercializado por VISIOMETRICS S.L., permite medir parámetros de calidad óptica (OQAS Values ...
 • Clinical assessment of chromatic aberration in phakic and pseudophakic eyes 

  Millán Garcia-Varela, M. Sagrario; Vega Lerín, Fidel; Garzon, Nuria (Red Iberoamericana de Óptica (RIAO), 2019)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  We present a psychophysical method and a simple setup for the clinical assessment of the longitudinal chromatic aberration (LCA) in phakic and pseudophakic eyes. A proof of concept built from inexpensive and non-sophisticated ...
 • Compiler automatic discovery of OmpSs task dependencies 

  Royuela, Sara; Duran González, Alejandro; Martorell Bofill, Xavier (Springer, 2013)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  Dependence analysis is an essential step for many compiler optimizations, from simple loop transformations to automatic parallelization. Parallel programming models require specific dependence analyses that take into account ...
 • Complicacions oculars i visuals associades a la síndrome visual informàtica 

  Asensio Jurado, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Master thesis
  Open Access
  En els últims anys, la implantació de les TIC en tots els entorns ha estat abrupta. El sistema educatiu, també ha hagut d’adaptar-se a la nova realitat i ha incorporat iniciatives per tal que tots els alumnes disposin ...
 • CORTEX 

  Pereira Cruz, Tiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project presents the photographic illustration of a quotation referred by the portuguese film director Ricardo Costa. The development of this memory aims at the theoretical interpretation of the themes addressed in ...
 • Deteriorament de l'atenció visual en relació a l'esforç acomodatiu o de vergències: canvis en la sensibilitat 

  Marti Algaba, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La visió estereoscòpica és l’habilitat que ens permet diferenciar les distàncies relatives dels objectes respecte el punt de vista del observador i entre altes objectes mitjançant la visió binocular. En els darrers anys ...
 • Deteriorament de l'atenció visual en relació a l'esforç acomodatiu o de vergències: canvis en l'especifitat 

  Heras Belmonte, Carla de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La visió estereoscòpica és la capacitat de jutjar la distància relativa entre els objectes i l’observador, fent servir la visió binocular i les disparitats binoculars existents entre els dos ulls. Des del seu descobriment ...
 • Disseny d'una web sobre promoció de la salut visual a les escoles 

  Bayo Lerma, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Sempre s’ha cregut que el paper de l’optometrista és aquell que “gradua i fa ulleres”. No obstant, és molt més que això. En aquests últims anys s’ha vist que l’Optometria juga un paper molt important en l’aprenentatge ...
 • Disseny d'un remolc per a tractor 

  Piqué Sellés, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Eat and inhabit, a story of rhythms. Materialization of the technological process as an instrument of modernity and change 

  Piña Guardia, Clàudia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Reflection on architectural practice as a window into the future. Starting from the collection of various trades, architect, cook and artist (Álvaro Siza, Ferran Adrià and Oscar Tusquets) who establish a physical and open ...
 • Efecte de la contaminació acústica en les habilitats visuals 

  Videla Ristol, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  INTRODUCCIÓ El soroll pot tenir efectes nocius sobre l’ésser humà, ja sigui per excés de pressió acústica com per la seva distribució de freqüències sonores. Alguns d’aquests efectes no desitjats estan relacionats amb la ...
 • Efectes d'un entrenament visuocognitiu amb plataforma BrainVT en el desenvolupament de les habilitats visuals i perceptuals i la seva possible transferència al rendiment acadèmic 

  Fernández Román, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Master thesis
  Open Access
  La visió és un procés neurològic complex on hem de tenir en compte la funció visual, l’eficàcia visual, la percepció visual i la integració sensorial. Si alguna de les habilitats visuals està poc desenvolupada pot minvar ...
 • Estudi de l'afectació de canvis en la percepció espacial mitjançant prismes bessons en la postura 

  Sunyer Grau, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
  Master thesis
  Open Access
  El control de la postura y el movimiento es una de las funciones principales, si no la más importante, que realiza el sistema nervioso. Para llevar a cabo esta tarea el cerebro utiliza información sensorial procedente ...
 • Estudi de la quantitat i qualitat de llàgrima en joves estudiants en el temps 

  Llorà i Valls, Sílvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-24)
  Master thesis
  Open Access
  OBJECTIU: Observar si la llàgrima es veu afectada per la demanda en visió propera en joves estudiants de 1r i 4t del grau de la facultat d’Òptica i Optometria. MATERIAL I MÈTODES: 63 participants, d’edats compreses entre ...
 • Estudi de les habilitats visuals dels jugadors de voleibol 

  Santasusana Berch, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest estudi s'ha realitzat per conèixer quines són les habilitats visuals que més intervenen en el voleibol. Gràcies a aquesta recerca bibliogràfica, s'ha pogut comprovar que l'esport està molt lligat a la visió. Per una ...
 • Estudio comparativo de la atención visual dinámica en dos grupos de población de diferente edad: adolescentes y adultos de más de 55 años 

  Plaza Peña, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La atención visual dinámica (ATV) es un concepto muy presente en nuestro día a día. Procesamos estímulos visuales en movimiento mientras conducimos o en el ámbito deportivo. Sin embargo, al tratarse de un constructo novedoso, ...
 • Estudio de la función visual de una población de deportistas de élite 

  Quevedo Junyent, Luisa Jesús; Castañé Farran, Marina; Solé1 Fortó, Joan; Cardona Torradeflot, Genís (2014-04)
  Article
  Open Access
  En el contexto de la optometría deportiva encontramos una cierta controversia sobre si las prestaciones visuales de los deportistas son superiores a las de la población sedentaria. La mayor parte de los estudios en este ...
 • Estudio del estado de la visión de una muestra de conductores 

  Pitarch Ruiz, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de final de grau segueix la línia de l’estudi “Estudio de la visión de los conductores y conductoras que visitaron el salón del RACC del automóvil 2015” realitzat en la Facultat d’Òptica i Optometria de la ...
 • Evaluación de la calidad de vida relacionada con la visión 

  Pérez Jménez, David; Lupón Bas, Marta (2017-01)
  Article
  Open Access
  La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud se ha convertido en un objetivo de interés creciente en el ámbito clínico y científico en las últimas décadas. En el área de la salud visual y ocular el interés ...
 • ICT4S 2029: What will be the systems supporting sustainability in 15 Years? 

  Penzenstadler, Birgit; Tomlinson, Bill; Baumer, Eric; Pufal, Marcel; Raturi, Ankita; Richardson, Debra J.; Cakici, Baki; Chitchyan, Ruzanna; Dombrowski, Lynn; Da Costa, Georges; Picha Edwardsson, Malin; Eriksson, Elina; Franch Gutiérrez, Javier (Atlantis Press, 2013)
  Conference report
  Open Access
  Research is often inspired by visions of the future. These visions can take on various narrative forms, and can fall anywhere along the spectrum from utopian to dystopian. Even though we recognize the ...