Now showing items 1-18 of 18

  • A novel computer software for the evaluation of dynamic visual acuity 

   Quevedo Junyent, Luisa Jesús; Aznar Casanova, José Antonio; Merindano Encina, M. Dolores; Cardona Torradeflot, Genís; Solé Fortó, Joan (Elsevier, 2012)
   Article
   Open Access
  • Amb el cap sota l'aigua 

   Herrera Amate, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La natació i el busseig són esports en els quals s’utilitzen ulleres i màscares per protegir el sistema visual, a part d’altre tipus de material, com els tubs de snorkel, per fer que aquests esports es puguin practicar de ...
  • Efectivitat de l'entrenament amb Neuro-tracker 3d-MOT en la millora del rendiment en diverses disciplines esportives 

   Padrós Blázquez, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Master thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest estudi ha estat l’anàlisi de l’eficàcia en el rendiment esportiu d’un nou programa d’entrenament realitzat amb el Neurotracker 3D-MOT. Aquest és un aparell amb tecnologia tridimensional on es treballen ...
  • Entrenament perceptivocognitiu amb el Neurotracker 3D-MOT per potenciar el rendimient en tres modalitats esportives 

   Quevedo Junyent, Luisa Jesús; Padrós, Anna; Solé Fortó, Joan; Cardona Torradeflot, Genís (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, 2015-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   El objetivo de este estudio ha sido el análisis de la eficacia de un nuevo programa de entrenamiento hecho con el Neurotracker 3D-MOT, un aparato de tecnología tridimensional donde se trabajan varias habilidades ...
  • Estudi comparatiu de l'agudesa visual dinàmica en diverses disciplines esportives 

   Gimeno Parés, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En l’àmbit esportiu és essencial que l’organisme humà actuï correctament i d’aquesta manera pugui respondre amb eficàcia a les accions requerides en cada modalitat. Diversos estudis afirmen que l’esport i la visió estan ...
  • Estudi comparatiu de les fòries i reserves fusionals d'una població d'esportistes d'elit versus estudiants sedentaris 

   Redón Moldón, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectiu: L’objectiu principal d’aquest estudi és comparar els resultats de la mesura de fòries i reserves fusionals en visió llunyana (VLL) i visió propera (VP) entre una mostra d’esportistes d’elit joves i d’estudiants ...
  • Estudi de la dominancia oculo manual en esportistes de diverses disciplines vs sedentaris 

   Baró i Rius, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Diversos estudis defensen que la lateralitat influeix en el rendiment escolar dels infants. De manera similar, també pot ser que tingui relació amb el rendiment esportiu. Amb el que no hi ha acord entre autors és en la ...
  • Estudi de la flexibilitat acomodativa en esportistes de diverses disciplines vs sedentaris 

   Ferron Diaz, Nordine-Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es pot definir flexibilitat acomodativa com la capacitat per alternar la visió entre objectes llunyans i propers. Relacionant aquesta habilitat i d’altres amb l’esport, apareix l’entrenament visual específic, amb l’objectiu ...
  • Estudi de la funció visual d'una població d'esportistes d'elit 

   Castañé Farran, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Master thesis
   Open Access
   En el context de l’optometria esportiva, en l’actualitat, trobem una certa controvèrsia sobre si les prestacions visuals dels esportistes són superiors a les de la població sedentària. La major part dels estudis en aquest ...
  • Estudi de la quantitat i qualitat d'estereopsi en esportistes d'èlit de diferents disciplines esportives i sedentaris 

   Barrouhou Barrouhou, Youssef (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La visió en l’esport s’està convertint en una eina cada cop més important per tal d’obtenir els objectius proposats pels esportistes. Diversos estudis s’han ocupat d’avaluar les habilitats visuals relacionades amb cada ...
  • Estudi de les habilitats visuals dels jugadors de voleibol 

   Santasusana Berch, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest estudi s'ha realitzat per conèixer quines són les habilitats visuals que més intervenen en el voleibol. Gràcies a aquesta recerca bibliogràfica, s'ha pogut comprovar que l'esport està molt lligat a la visió. Per una ...
  • Estudio de la función visual de una población de deportistas de élite 

   Quevedo Junyent, Luisa Jesús; Castañé Farran, Marina; Solé1 Fortó, Joan; Cardona Torradeflot, Genís (2014-04)
   Article
   Open Access
   En el contexto de la optometría deportiva encontramos una cierta controversia sobre si las prestaciones visuales de los deportistas son superiores a las de la población sedentaria. La mayor parte de los estudios en este ...
  • Propuesta de entrenamiento visual integrado en jugadores de fútbol 

   Sanchez Escudero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’entrenament esportiu, com en qualsevol altre camp, ha anat evolucionant al llarg dels anys. L’entrenament visual va començar a aparèixer en l’entrenament esportiu en les últimes dècades, i això ha suposat un ventall de ...
  • Relación entre tests de atención visual dinámica y estática 

   Fontáns Álvarez, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En la vida diaria gran parte de las situaciones que presenciamos implican el control de estímulos en movimiento. Sin embargo, no existen estudios ni tests que evalúen una habilidad tan importante como la atención visual ...
  • Tècniques d'avaluació de les habilitats visuals en optometria esportiva 

   Palma Alcántara, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En l’actualitat l’esport es considera cada vegada més relacionat amb la visió. La importància de millorar i saber les limitacions de cada esport és una base per poder obtenir resultats òptims. En aquest treball s’analitza ...
  • Técnicas de entrenamiento visual aplicadas al contexto deportivo 

   Carchena Llorente, Edurne (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La visión deportiva es una especialidad relativamente joven, pero que está teniendo un considerable desarrollo. Se están observando los beneficios que pueden tener en un atleta una buena neutralización óptica y unas óptimas ...
  • Técnicas de entrenamiento visual en optometría deportiva 

   Perez Godoy, Paola (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En ocasiones, la pasión por el deporte es tan grande que muchas personas se dedican a él profesionalmente. Por ese motivo, incluir programas de entrenamiento visual en las rutinas de entrenamiento habituales, puede ser ...
  • Visión y deporte: aspectos que influyen en la salud ocular 

   Sánchez Carretero, Luis Aníbal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La pràctica esportiva moderada o la realització de determinats ​exercicis físics comporten l'aparició d'una sèrie de beneficis sobre la salut visual de l'esportista, tot i que també solen portar aparellat una sèrie de ...