Now showing items 1-5 of 5

  • Improving the experience of exploring a virtual museum - Lund after 1658 

   Ramos Rodriguez, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-14)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Lunds universitet
  • Museoa Metabertsorantz? = ¿El museo hacia el Metaverso? 

   Sora Domenjó, Carles (K6 Gestión Cultural, 2022)
   Part of book or chapter of book
   Open Access
  • PFG-205MOB-augmented reality: visit a museum or monument such as church, palace, castle… 

   Crepain, Jasper (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Odisee VZW
   The aim of this project is to investigate and compare the difference between AR technologies such as PTC’s Vuforia and Unity Mars. These technologies can be tested and analysed with Unity, a platform designed to develop ...
  • Plataforma de museus virtuals 3D 

   Viladrosa Riera, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte hem dissenyat i implementat una plataforma de gestió i virtualització de museus. D'una banda tenim un backoffice per gestionar i dissenyar el museu, i per l'altra una aplicació 3D per a la seva visualització ...
  • Redisseny d’una instal·lació museogràfica interactiva 

   Farré Tarrés, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de fi de grau es planteja el redisseny d’una instal·lació museogràfica ja existent al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, on s’hi troba un imponent diapir salí. L’espai divulgatiu posa en valor ...