• Manual per la realització d'un estudi comparatiu de sistemes de fre en vehicles d'automoció 

    Vilà Musolas, Medir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-04-21)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Realitzat a/amb:  IDIADA
    El present projecte es una referència per a la comparativa de frens de vehicles. En la introducció del projecte es fa una explicació del sistema per tal que el lector d’aquest entengui tots els termes després esmentats. ...