Now showing items 1-20 of 41

 • Adaptación de un segway para personas con movilidad limitada 

  Santos Espada, Domingo; Estrada Marzo, Jose A. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu del present projecte es trobar una solució mecànica a la problemàtica de conduir un SEGWAY en posició asseguda, y el present disseny esta enfocat a persones paralítiques. Resumin un SEGWAY consisteix en una ...
 • Adaptació vehicle per a persones amb mobilitat reduïda 

  Verneda Rabell, Rosa Mª (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Análisis y diseño de la implementación de una séptima relación de cambio para una motocicleta de media cilindrada 

  Comajuan Gutiérrez, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte té com a objectiu estudiar analíticament la implementació d’una setena relació de canvi de marxes en una motocicleta de mitja cilindrada. Per a això s’analitzaran una sèrie de dades sobre la motocicleta, ...
 • Automatización de prueba de hermeticidad de vehículos 

  Camacho Cabello, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El següent programa exposa memòria del projecte realitzada a l’empresa automobilística SEAT. El desenvolupament del treball ha estat en continu i constant seguiment per part d’aquesta. L’objectiu és la millora d’una ...
 • Càlcul i optimització d'un xassis d'alumini d'una moto GP 

  Perejuan Romeu, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Amb aquest projecte, es preten realitzar un disseny en 3D del xassis d’una motocicleta de Gran Premi i realitzar l’anàlisis del seu comportament. El disseny i l’anàlisis es durà a terme amb el programa Solidworks i ...
 • Cálculo y diseño de un chasis tubular para un vehículo de competición 

  González Guerra, Adrián; Pons Gallego, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Concepció i disseny d'un mòdul omnidireccional 

  Canuto Gil, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Desarrollo y diseño de un apoyabrazos delantero de bajo coste 

  Martínez García, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Grammer Automotive Española
 • Development of an Environment Framework for a Modular Vehicle Simulation System 

  Bas Ferrer, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya / Technische Universität Graz, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Recent vehicle developments are forced by continuously decreasing development times. To reach this aim virtual methods are necessary. Concerning the research area of vehicle dynamics, virtual analyses play an important ...
 • Diseño del chasis de una motocicleta 

  Espiell Beyme, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Amb aquest projecte es pretén poder construir un primer prototip de xassís i basculant per una motocicleta. Per tal de dur-ho a terme s’ha dissenyat una estructura en SolidWorks 2010 Premium Edition tenint en compte els ...
 • Diseño de un banco de pruebas para cambios automáticos 

  Castro Sánchez, Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte es basa en l’estudi i disseny mecànic d’un banc de proves per caixes de canvi automàtiques. Per assegurar un estudi òptim, el projecte es centra en un determinat model de canvis automàtics,el 722.6,incorporat ...
 • Diseño de un kart a medida en Catia V5 

  Guerrero Martínez, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este TFG trata sobre el diseño de un Kart a medida con el software de CAD de CATIA V5. A la hora de diseñar todas las piezas que confinan un Kart, se han tenido que simplificar algunos diseños de piezas por CAD’s ya ...
 • Diseño de un kart de pista 

  Anadón Ochavo, Raúl; Pabón Mansilla, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte tracta sobre el disseny d'un kart de pista d'ús amateur. Dins del mateix es detallaran els components principals del kart i posteriorment es realitzaran els càlculs cinemàtics, dinàmics i hidràulics, com ...
 • Diseño de un mecanismo de aparcamiento 

  Campos Hull, Oliver (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Amb aquest projecte s’ha desenvolupat, en la part mecànica, el disseny d’un mecanisme d’aparcament, on es porta a terme el desenvolupament de tots els elements necesaris dissenyats i seleccionats. Les parts principals de ...
 • Diseño de un Trike Drift 

  Saumell Mestre, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Treball de Fi de Grau té per objecte el disseny d’un Trike Drift, es a dir, un tricicle per derrapar. Aquest tricicle serà compatible amb components normalitzats del món del ciclisme com són les bieles, la ...
 • Diseño de un vehículo de transporte personal multipropósito 

  Portela Ortega, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este PFG muestra el diseño de la estructura principal de un vehículo multipropósito que tendrá una doble función: la de vehículo (para el transporte del usuario) que en este caso será una bicicleta y la función de carro ...
 • Diseño y cálculo de un vehículo anfibio 

  Sedano Carrillo, Jefrey (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El desenvolupament del present projecte té com a objecte el disseny i càlcul d'un vehicle amfibi capaç de circular per carretera i navegar al mar, destinat a operacions de rescat i salvament marítim, per tal de agilitzar ...
 • Diseño y estudio por elementos finitos del chasis de una motocicleta 

  Garcia Petrus, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En este proyecto se presenta el diseño del conjunto del chasis y el basculante, así como el sistema de bieletas de suspensión de una motocicleta de 250cc 2T de pista. El diseño del proyecto se ha realizado con Catia V5, ...
 • Disseny, anàlisi, optimització i fabricació d'un volant de CFRP per a la Formula Student. 

  Ricart Planella, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-03)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquesta memòria pretén deixar documentat tot el procés seguit des del disseny fins a la fabricació d’un volant de competició. Concretament el volant dels monoplaces CAT12e i CAT13e corresponents a l’equip de Formula Student ...
 • Disseny del prototip d'un tricicle acuàtic 

  Calzada Lorente, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest Projecte Final de Carrera d’Enginyeria Mecànica s’ha tractat de projectar una idea nova i creada totalment de zero. En ell s’ha dissenyat el prototip d’un tricicle aquàtic, i s’ha arribat a un nivell de ...