Now showing items 1-20 of 45

  • Adaptació vehicle per a persones amb mobilitat reduïda 

   Verneda Rabell, Rosa Mª (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Adaptación de un segway para personas con movilidad limitada 

   Santos Espada, Domingo; Estrada Marzo, Jose A. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu del present projecte es trobar una solució mecànica a la problemàtica de conduir un SEGWAY en posició asseguda, y el present disseny esta enfocat a persones paralítiques. Resumin un SEGWAY consisteix en una ...
  • Análisis y diseño de la implementación de una séptima relación de cambio para una motocicleta de media cilindrada 

   Comajuan Gutiérrez, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té com a objectiu estudiar analíticament la implementació d’una setena relació de canvi de marxes en una motocicleta de mitja cilindrada. Per a això s’analitzaran una sèrie de dades sobre la motocicleta, ...
  • Automatización de prueba de hermeticidad de vehículos 

   Camacho Cabello, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El següent programa exposa memòria del projecte realitzada a l’empresa automobilística SEAT. El desenvolupament del treball ha estat en continu i constant seguiment per part d’aquesta. L’objectiu és la millora d’una ...
  • Càlcul i optimització d'un xassis d'alumini d'una moto GP 

   Perejuan Romeu, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amb aquest projecte, es preten realitzar un disseny en 3D del xassis d’una motocicleta de Gran Premi i realitzar l’anàlisis del seu comportament. El disseny i l’anàlisis es durà a terme amb el programa Solidworks i ...
  • Cálculo y diseño de un chasis tubular para un vehículo de competición 

   González Guerra, Adrián; Pons Gallego, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Concepció i disseny d'un mòdul omnidireccional 

   Canuto Gil, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desarrollo y diseño de un apoyabrazos delantero de bajo coste 

   Martínez García, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Grammer Automotive Española
  • Development of an Environment Framework for a Modular Vehicle Simulation System 

   Bas Ferrer, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya / Technische Universität Graz, 2010)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Recent vehicle developments are forced by continuously decreasing development times. To reach this aim virtual methods are necessary. Concerning the research area of vehicle dynamics, virtual analyses play an important ...
  • Diseño de un banco de pruebas para cambios automáticos 

   Castro Sánchez, Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte es basa en l’estudi i disseny mecànic d’un banc de proves per caixes de canvi automàtiques. Per assegurar un estudi òptim, el projecte es centra en un determinat model de canvis automàtics,el 722.6,incorporat ...
  • Diseño de un kart a medida en Catia V5 

   Guerrero Martínez, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este TFG trata sobre el diseño de un Kart a medida con el software de CAD de CATIA V5. A la hora de diseñar todas las piezas que confinan un Kart, se han tenido que simplificar algunos diseños de piezas por CAD’s ya ...
  • Diseño de un kart de pista 

   Anadón Ochavo, Raúl; Pabón Mansilla, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte tracta sobre el disseny d'un kart de pista d'ús amateur. Dins del mateix es detallaran els components principals del kart i posteriorment es realitzaran els càlculs cinemàtics, dinàmics i hidràulics, com ...
  • Diseño de un mecanismo de aparcamiento 

   Campos Hull, Oliver (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Amb aquest projecte s’ha desenvolupat, en la part mecànica, el disseny d’un mecanisme d’aparcament, on es porta a terme el desenvolupament de tots els elements necesaris dissenyats i seleccionats. Les parts principals de ...
  • Diseño de un Trike Drift 

   Saumell Mestre, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present Treball de Fi de Grau té per objecte el disseny d’un Trike Drift, es a dir, un tricicle per derrapar. Aquest tricicle serà compatible amb components normalitzats del món del ciclisme com són les bieles, la ...
  • Diseño de un vehículo de transporte personal multipropósito 

   Portela Ortega, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este PFG muestra el diseño de la estructura principal de un vehículo multipropósito que tendrá una doble función: la de vehículo (para el transporte del usuario) que en este caso será una bicicleta y la función de carro ...
  • Diseño del chasis de una motocicleta 

   Espiell Beyme, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amb aquest projecte es pretén poder construir un primer prototip de xassís i basculant per una motocicleta. Per tal de dur-ho a terme s’ha dissenyat una estructura en SolidWorks 2010 Premium Edition tenint en compte els ...
  • Diseño y cálculo de un vehículo anfibio 

   Sedano Carrillo, Jefrey (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El desenvolupament del present projecte té com a objecte el disseny i càlcul d'un vehicle amfibi capaç de circular per carretera i navegar al mar, destinat a operacions de rescat i salvament marítim, per tal de agilitzar ...
  • Diseño y estudio por elementos finitos del chasis de una motocicleta 

   Garcia Petrus, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En este proyecto se presenta el diseño del conjunto del chasis y el basculante, así como el sistema de bieletas de suspensión de una motocicleta de 250cc 2T de pista. El diseño del proyecto se ha realizado con Catia V5, ...
  • Disseny d'un car-cross de competició 

   López Vilalta, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es pretén dissenyar un car-cross apte per a competicions oficials. Inicialment, s’intenta situar el lector en l’àmbit del car-cross comentant algunes de les seves característiques més rellevants ...
  • Disseny d'un mecanisme per millorar l'accessibilitat als vehicles per persones amb mobilitat reduïda 

   Musté Romero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CATALÀ] En aquest projecte s’ha dut a terme la recerca d’un mecanisme que millori l’accessibilitat als vehicles per a les persones amb mobilitat reduïda. Per arribar a un mecanisme final, s’ha fet un estudi de mercat per ...