Now showing items 1-20 of 28

  • Adaptación de un segway para personas con movilidad limitada 

   Santos Espada, Domingo; Estrada Marzo, Jose A. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu del present projecte es trobar una solució mecànica a la problemàtica de conduir un SEGWAY en posició asseguda, y el present disseny esta enfocat a persones paralítiques. Resumin un SEGWAY consisteix en una ...
  • Analysis and Improvement of Security Concerning Light Commercial Vehicles 

   Garcia Orte, Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Statistics confirm that there is a need to study the safety of vans with a permissible maximum laden mass between 2000 and 3500 kg. as well as develop strategies for improvement. The number of fatalities in accidents ...
  • Análisis y diseño de la implementación de una séptima relación de cambio para una motocicleta de media cilindrada 

   Comajuan Gutiérrez, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té com a objectiu estudiar analíticament la implementació d’una setena relació de canvi de marxes en una motocicleta de mitja cilindrada. Per a això s’analitzaran una sèrie de dades sobre la motocicleta, ...
  • Automatización de prueba de hermeticidad de vehículos 

   Camacho Cabello, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El següent programa exposa memòria del projecte realitzada a l’empresa automobilística SEAT. El desenvolupament del treball ha estat en continu i constant seguiment per part d’aquesta. L’objectiu és la millora d’una ...
  • Càlcul i optimització d'un xassis d'alumini d'una moto GP 

   Perejuan Romeu, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amb aquest projecte, es preten realitzar un disseny en 3D del xassis d’una motocicleta de Gran Premi i realitzar l’anàlisis del seu comportament. El disseny i l’anàlisis es durà a terme amb el programa Solidworks i ...
  • Cálculo y diseño de un chasis tubular para un vehículo de competición 

   González Guerra, Adrián; Pons Gallego, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Concepció i disseny d'un mòdul omnidireccional 

   Canuto Gil, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desarrollo y diseño de un apoyabrazos delantero de bajo coste 

   Martínez García, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Grammer Automotive Española
  • Diseño de un kart de pista 

   Anadón Ochavo, Raúl; Pabón Mansilla, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte tracta sobre el disseny d'un kart de pista d'ús amateur. Dins del mateix es detallaran els components principals del kart i posteriorment es realitzaran els càlculs cinemàtics, dinàmics i hidràulics, com ...
  • Diseño de un mecanismo de aparcamiento 

   Campos Hull, Oliver (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Amb aquest projecte s’ha desenvolupat, en la part mecànica, el disseny d’un mecanisme d’aparcament, on es porta a terme el desenvolupament de tots els elements necesaris dissenyats i seleccionats. Les parts principals de ...
  • Diseño de un Trike Drift 

   Saumell Mestre, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present Treball de Fi de Grau té per objecte el disseny d’un Trike Drift, es a dir, un tricicle per derrapar. Aquest tricicle serà compatible amb components normalitzats del món del ciclisme com són les bieles, la ...
  • Diseño del chasis de una motocicleta 

   Espiell Beyme, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amb aquest projecte es pretén poder construir un primer prototip de xassís i basculant per una motocicleta. Per tal de dur-ho a terme s’ha dissenyat una estructura en SolidWorks 2010 Premium Edition tenint en compte els ...
  • Diseño y cálculo de un vehículo anfibio 

   Sedano Carrillo, Jefrey (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El desenvolupament del present projecte té com a objecte el disseny i càlcul d'un vehicle amfibi capaç de circular per carretera i navegar al mar, destinat a operacions de rescat i salvament marítim, per tal de agilitzar ...
  • Diseño y estudio por elementos finitos del chasis de una motocicleta 

   Garcia Petrus, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En este proyecto se presenta el diseño del conjunto del chasis y el basculante, así como el sistema de bieletas de suspensión de una motocicleta de 250cc 2T de pista. El diseño del proyecto se ha realizado con Catia V5, ...
  • Disseny d'un car-cross de competició 

   López Vilalta, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es pretén dissenyar un car-cross apte per a competicions oficials. Inicialment, s’intenta situar el lector en l’àmbit del car-cross comentant algunes de les seves característiques més rellevants ...
  • Disseny d'un mecanisme per millorar l'accessibilitat als vehicles per persones amb mobilitat reduïda 

   Musté Romero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CATALÀ] En aquest projecte s’ha dut a terme la recerca d’un mecanisme que millori l’accessibilitat als vehicles per a les persones amb mobilitat reduïda. Per arribar a un mecanisme final, s’ha fet un estudi de mercat per ...
  • Disseny d'un vehicle tipus CM per a la copa d'Espanya de muntanya 

   Bayarri Mauri, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte es basa en el disseny i estudi d’un xassís tubular per a vehicles tipus CM, així com la seva estructura de seguretat i la geometria de les suspensions. De manera secundària, es realitza un estudi dels frens, ...
  • Disseny del prototip d'un tricicle acuàtic 

   Calzada Lorente, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest Projecte Final de Carrera d’Enginyeria Mecànica s’ha tractat de projectar una idea nova i creada totalment de zero. En ell s’ha dissenyat el prototip d’un tricicle aquàtic, i s’ha arribat a un nivell de ...
  • Disseny i desenvolupament d'un vehicle de competició C.M. 

   Anguís Guillén, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest avantprojecte es centra en el disseny d’un vehicle de competició de tipus C.M. que podrà competir al campionat d’Espanya de C.M. Aquest projecte està format per tres parts principals: • La primera es fa un estudi ...
  • Disseny i fabricació d'un tricicle de muntanya motoritzat 

   Roig Lozano, Jordi; Arroyo Feixas, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es presenta el disseny del xassís per a un tricicle de muntanya i el seu basculant en la part posterior. La funció del qual serà transmetre les forces dels impactes de les rodes posteriors mitjançant un ...