Now showing items 1-20 of 26

 • Adaptación de un segway para personas con movilidad limitada 

  Santos Espada, Domingo; Estrada Marzo, Jose A. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu del present projecte es trobar una solució mecànica a la problemàtica de conduir un SEGWAY en posició asseguda, y el present disseny esta enfocat a persones paralítiques. Resumin un SEGWAY consisteix en una ...
 • Análisis y diseño de la implementación de una séptima relación de cambio para una motocicleta de media cilindrada 

  Comajuan Gutiérrez, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte té com a objectiu estudiar analíticament la implementació d’una setena relació de canvi de marxes en una motocicleta de mitja cilindrada. Per a això s’analitzaran una sèrie de dades sobre la motocicleta, ...
 • Analysis and Improvement of Security Concerning Light Commercial Vehicles 

  Garcia Orte, Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Statistics confirm that there is a need to study the safety of vans with a permissible maximum laden mass between 2000 and 3500 kg. as well as develop strategies for improvement. The number of fatalities in accidents ...
 • Automatización de prueba de hermeticidad de vehículos 

  Camacho Cabello, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El següent programa exposa memòria del projecte realitzada a l’empresa automobilística SEAT. El desenvolupament del treball ha estat en continu i constant seguiment per part d’aquesta. L’objectiu és la millora d’una ...
 • Càlcul i optimització d'un xassis d'alumini d'una moto GP 

  Perejuan Romeu, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Amb aquest projecte, es preten realitzar un disseny en 3D del xassis d’una motocicleta de Gran Premi i realitzar l’anàlisis del seu comportament. El disseny i l’anàlisis es durà a terme amb el programa Solidworks i ...
 • Cálculo y diseño de un chasis tubular para un vehículo de competición 

  González Guerra, Adrián; Pons Gallego, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Concepció i disseny d'un mòdul omnidireccional 

  Canuto Gil, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Desarrollo y diseño de un apoyabrazos delantero de bajo coste 

  Martínez García, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Grammer Automotive Española
 • Diseño del chasis de una motocicleta 

  Espiell Beyme, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Amb aquest projecte es pretén poder construir un primer prototip de xassís i basculant per una motocicleta. Per tal de dur-ho a terme s’ha dissenyat una estructura en SolidWorks 2010 Premium Edition tenint en compte els ...
 • Diseño de un kart de pista 

  Anadón Ochavo, Raúl; Pabón Mansilla, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte tracta sobre el disseny d'un kart de pista d'ús amateur. Dins del mateix es detallaran els components principals del kart i posteriorment es realitzaran els càlculs cinemàtics, dinàmics i hidràulics, com ...
 • Diseño de un mecanismo de aparcamiento 

  Campos Hull, Oliver (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Amb aquest projecte s’ha desenvolupat, en la part mecànica, el disseny d’un mecanisme d’aparcament, on es porta a terme el desenvolupament de tots els elements necesaris dissenyats i seleccionats. Les parts principals de ...
 • Diseño de un Trike Drift 

  Saumell Mestre, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Treball de Fi de Grau té per objecte el disseny d’un Trike Drift, es a dir, un tricicle per derrapar. Aquest tricicle serà compatible amb components normalitzats del món del ciclisme com són les bieles, la ...
 • Diseño y cálculo de un vehículo anfibio 

  Sedano Carrillo, Jefrey (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El desenvolupament del present projecte té com a objecte el disseny i càlcul d'un vehicle amfibi capaç de circular per carretera i navegar al mar, destinat a operacions de rescat i salvament marítim, per tal de agilitzar ...
 • Diseño y estudio por elementos finitos del chasis de una motocicleta 

  Garcia Petrus, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En este proyecto se presenta el diseño del conjunto del chasis y el basculante, así como el sistema de bieletas de suspensión de una motocicleta de 250cc 2T de pista. El diseño del proyecto se ha realizado con Catia V5, ...
 • Disseny del prototip d'un tricicle acuàtic 

  Calzada Lorente, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest Projecte Final de Carrera d’Enginyeria Mecànica s’ha tractat de projectar una idea nova i creada totalment de zero. En ell s’ha dissenyat el prototip d’un tricicle aquàtic, i s’ha arribat a un nivell de ...
 • Disseny d'un car-cross de competició 

  López Vilalta, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte es pretén dissenyar un car-cross apte per a competicions oficials. Inicialment, s’intenta situar el lector en l’àmbit del car-cross comentant algunes de les seves característiques més rellevants ...
 • Disseny d'un mecanisme per millorar l'accessibilitat als vehicles per persones amb mobilitat reduïda 

  Musté Romero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CATALÀ] En aquest projecte s’ha dut a terme la recerca d’un mecanisme que millori l’accessibilitat als vehicles per a les persones amb mobilitat reduïda. Per arribar a un mecanisme final, s’ha fet un estudi de mercat per ...
 • Disseny d'un vehicle tipus CM per a la copa d'Espanya de muntanya 

  Bayarri Mauri, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte es basa en el disseny i estudi d’un xassís tubular per a vehicles tipus CM, així com la seva estructura de seguretat i la geometria de les suspensions. De manera secundària, es realitza un estudi dels frens, ...
 • Disseny i desenvolupament d'un vehicle de competició C.M. 

  Anguís Guillén, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest avantprojecte es centra en el disseny d’un vehicle de competició de tipus C.M. que podrà competir al campionat d’Espanya de C.M. Aquest projecte està format per tres parts principals: • La primera es fa un estudi ...
 • Disseny i fabricació d'un tricicle de muntanya motoritzat 

  Roig Lozano, Jordi; Arroyo Feixas, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es presenta el disseny del xassís per a un tricicle de muntanya i el seu basculant en la part posterior. La funció del qual serà transmetre les forces dels impactes de les rodes posteriors mitjançant un ...