Now showing items 1-12 of 12

  • Advanced analysis of in-service movements of vehicle closures 

   Fernández Osete, Ismael; Montané, Francesc Xavier; García, Juan Jesús; Maureso, Miquel (2004)
   Conference lecture
   Open Access
   Closures (doors, hood, tailgate, etc.) are attached to the vehicle body by means of articulated elements that allow a high level of mobility. This may cause the poor vibration performance of the closure when exposed to ...
  • Aerodynamic analysis of different wheel configurations 

   Royo Bareng, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Zanini Auto Grup
  • Aerodynamics of Cronuz with Kratos multiphysics 

   Call Piñol, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-19)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Electric vehicles are becoming an increasing need since the traditional and pollutant combustion engines are about to be extinguished. The future, in the present moment, is the design of better, more efficient and less ...
  • Análisis del comportamiento del chasis y la carrocería de un coche de Fórmula 1 frente a un fluido 

   Urrios Rodríguez, Mario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto trata sobre la realización y análisis del comportamiento aerodinámico de un coche de Fórmula 1. Está compuesto por una parte teórica y un apartado práctico. El enfoque que se le da es el de reunir toda la ...
  • Disseny del suport per a l’aleró posterior del CAT13e 

   Molina Perea, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta memòria documenta el procés de disseny del suport de l’aleró posterior del CAT13e, 9é monoplaça elèctric de l’equip ETSEIB Motorsport, durant la temporada 2019- 2020. La motivació sorgeix de l’actitud de millora ...
  • Efecto del ángulo de ataque del aire en los coeficientes aerodinámicos de un alerón 

   Pino Estañol, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo principal de este trabajo es evaluar las fuerzas aerodinámicas generadas en el perfil de ala en función del ángulo de ataque y contrastar los resultados mediante experimentación y simulación. El contenido de ...
  • Estudi i validació de modificacions de l'aerodinàmica d'un Volkswagen Golf mk6 

   Antonell Rebellón, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte es basa en realitzar millores aerodinàmiques mitjançant canvis en el disseny d’un Volkswagen Golf Mk6. En aquest treball es realitzaran estudis mitjançant la extensió Flow Simulation de SolidWorks, aquesta ...
  • Flow over a realistic car model: wall modeled large eddy simulations assessment and unsteady effects 

   Aljure Osorio, David E.; Calafell Sandiumenge, Joan; Baez Vidal, Aleix; Oliva Llena, Asensio (2018-03-01)
   Article
   Open Access
   Numerical simulations are carried out on the flow over a realistic generic car geometry, the DrivAer-fastback car model. Pure large eddy simulations (LES) and wall-modeled large eddy simulations (WMLES) are used and compared ...
  • Mejora aerodinámica de un turismo 

   Martin Morillo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar l’aerodinàmica d’un Volkswagen Golf MK1, aportant, a través de l’anàlisi realitzada y mitjançant canvis a la carrosseria del vehicle en qüestió, una millora aerodinàmica ...
  • Projecte comparatiu de l'aerodinàmica de dues versions d'un vehicle comercial 

   Bernadas Méndez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es vol estudiar l’aerodinàmica d’un cotxe de carrer per veure quins són el principals elements que afecten al seu comportament i així poder comparar amb la versió més esportiva del mateix model per ...
  • Proposta de millora aerodinámica aerodinámica per a vehicle autònom 

   Freixas Arnedo, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es tractarà el disseny d’un vehicle autònom a partir d’un model ja existent i aplicant diverses modificacions o eliminant elements que es considerin innecessaris per tal de millorar l’aerodinàmica d’aquest. ...
  • Rotating wheels as active components in the enhancing of air handling in road vehicles 

   Pérez Márquez, Florencio (Universitat Politècnica de Catalunya / Chalmers Tekniska Högskola, 2008)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement