• Assaig d’engreix de vedells amb dos tipus d'ensitjats 

  Pujolriu Masoliver, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El ensayo de engorde de terneros con dos tipos de alimentación se ha llevado a cabo en la explotación Carrera d’en Bas, S.L. Esta finca está situada en el término municipal de la Vall d’en Bas y se dedica básicamente a la ...
 • Incorporació de l'etapa d'engreix en una explotació de vaques de cria. 

  Casals Ferrer, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02-04)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The aim of this project is to analyse a breeding cows farm, considering aspects such as herd's nutritive necessities, food availability and the herd's productive datas. From this information you can detect problems and ...
 • Optimització del compostatge de fems de vedell 

  Ferrer, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  La contaminació de pous i aqüífers de Catalunya degut a la filtració de nitrats s’ha convertit en un problema de complicada solució. L’agricultura moderna ja no depèn de la ramaderia, els fertilitzants han substituït l’adob ...
 • Small-scale livestock farming and the world agri-food system : the particular case of organic livestock farming in Catalonia 

  López Gelats, Feliu (2012-06-06)
  Audiovisual
  Accés obert
  This presentation will be split in two parts. At first, a general overview will be made about the present situation and main roles of small-scale livestock farming in the world. Secondly, the specific case of organic ...