Now showing items 1-1 of 1

  • Composite endpoints for stent cardiovascular clinical trials 

    Gómez Mateu, Moisés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
    Master thesis
    Open Access
    Quan es comparen dos tractaments A i B en base a un anàlisi de supervivència sovint s'utilitza com punt final (endpoint) d'interès l'esdeveniment E* format per la unió de dos o més esdeveniments. Per exemple, en estudis ...