Now showing items 1-14 of 14

  • Applications of deep learning in radiomics and survival prediction 

   Zhu, Dean (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   University of Toronto
   En aquest treball investiguem el potencial de la radiómica com a eina per la predicció de superviv\`encia. Donat les limitacions dels models actuals apliquem xarxes neuronals profundes per millora els resultats comparats ...
  • Exploring and visualizing referring expression comprehension 

   Álvarez Rosa, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   La interacció humà-màquina és un dels objectius principals actualment en l’àmbit de la Intel.ligència Artifcial. En aquest treball es contribuirà a facilitar aquesta interacció explorant la nova tasca de Comprensió de ...
  • Graphical models for mixed data with categorical latent variables 

   Sierra Muntané, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   Aquesta tesi pretén proporcionar una visió general dels models gràfics probabilístics en el context d'altres mètodes d'aprenentatge automàtic àmpliament utilitzats, i com aquests mètodes es poden formalitzar utilitzant ...
  • Information Sharing and Filtering in Communities of Social Networks 

   Pérez Delgado, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   Està comprovat que totes les xarxes socials, per diferents que poguin semblar, tenen certes propietats en comú. Això ens fa pensar que existeixen uns principis basics que segueixen totes les xarxes socials i que poden ...
  • Interactive cloning of 3D Objects 

   Gonzalvo i Gelabert, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   There are a lot of cases in real world where new technologies use a device (such as a camera or a sensor) to scan a point cloud from a real surface, in order to extract information of the geometry and make a processing of ...
  • Joint object boundary and skeleton detection using convolutional neural networks 

   Balsells Rodas, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   While the duality between boundary and medial representations has been exploited in the context of pre-segmented shapes, it has not been studied in the context of natural scenes. The goal of this project is to use a ...
  • Learning to analyze Basketball Games: neural action recognition with visual attention 

   Casas Romero, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   University of Toronto
  • Med-ImageNet: A framework for radiomics research 

   Pomar Pallarès, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   La radiòmica és un camp emergent en la recerca contra el càncer, però la necessitat de grans quantitats de dades juntament amb la falta de datasets complets i etiquetats en complica els estudis. A més, no hi ha mètodes ...
  • Object instance segmentation using recurrent models 

   Morales Vega, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   This work intends to expand the Polygon-RNN model for object segmentation, able to create a polygon outlining an object using a CNN and a RNN, by trying several modifications. Several models and approaches have been explored. ...
  • Segmentation of lung nodules using convolutional neural networks 

   López Guitart, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   La segmentació de nòduls pulmonars en imatges de TC té un paper important en l'anàlisi radiòmica de càncers de pulmó. Tanmateix, llur perfilat manual és un procés lent que requereix la participació d'experts, i només hi ...
  • Singular contact geometry and celestial mechanics 

   Fontana McNally, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   En aquest treball de fi de grau, investiguem la teoria de formes simplèctiques i de contacte singulars introduïdes per Guillemin-Miranda-Pires [GMP14] i Nest-Tsygan [NT96], a més de les connexions entre la geometria de ...
  • Study of microscopical properties of information communities, and how to identify communities 

   Surrell Rafart, Pau (Universitat Politécnica de Catalunya / Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   En aquest projecte analitzo les comunitats de persones, buscant-ne propietats microscòpiques, i intento dissenyar un algorisme capaç de trobar una comunitat sencera en una xarxa social a partir d'un membre.
  • The N-vortex problem on the projective plane 

   Simó Vilàs, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   La dinàmica d'un fluid ideal en un espai 2-dimensional pot ser aproximat mitjançant la evolució de N vortexs singulars a mesura que fem tendir N cap a infinit. Al llarg d'aquest treball estudiem la dinàmica de vortexs ...
  • Use of radiomic data to improve imputation of HPV (p16) status in oropharyngeal cancer 

   Lascorz Guiu, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   The incidence of oropharyngeal cancer has been steadily increasing during the past decades. This increase is linked with human papillomavirus, one of the most common sexually transmitted diseases in Canada and worldwide. ...