Now showing items 1-15 of 15

  • Análisis de patrones topográficos 

   García Rivada, Verónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo principal del estudio es determinar la distribución de los patrones topográficos y el astigmatismo corneal en la población de Vigo. En este estudio transversal, se han utilizado ...
  • Clinical evaluation of an automated subjective refraction method implemented in a computer-controlled motorized phoropter 

   Otero, Carlos; Aldaba Arévalo, Mikel; Pujol Ramo, Jaume (Elsevier, 2018-10-01)
   Article
   Open Access
   Purpose To investigate a new algorithm to perform an automated non-cycloplegic refraction in adults. Methods Fifty healthy subjects were measured twice (test–retest) with the new automated subjective refraction method ...
  • Effect of Experimental Conditions in the Accommodation Response in Myopia 

   Otero Molins, Carles; Aldaba Arévalo, Mikel; Vera Diaz, Fuensanta; Pujol Ramo, Jaume (2017-10-19)
   Article
   Open Access
   SIGNIFICANCE The accommodative response is more affected by the type of refractive error than the method of stimulation, field of view (FOV), or stimulus depth. PURPOSE This study aims to analyze the effect of stimulation ...
  • Estat refractiu en una mostra de població d'edat inferior a 40 anys 

   Benages Lucena, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   OBJECTIU: Estudiar l’estat refractiu en una mostra de població d’edat inferior a 40 anys. MÈTODE: Es van estudiar 172 pacients d’edat inferior a 40 anys, els quals 87 eren homes i 85 dones. Els diferents pacients han estat ...
  • Estudi de la prevalença dels defectes refractius en una població de joves universitaris a Catalunya 

   Puig Gruart, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   OBJECTIU: Estudiar la prevalença dels defectes refractius en una població de joves universitaris a Catalunya. MÈTODE: A l'estudi es van avaluar 232 subjectes d'edats compreses entre 18 i 25 anys, els quals 60 són nois i ...
  • Estudi descriptiu de l'error refractiu i de diferents habilitats visuals, en nens de 8-9 anys 

   Davins Soler, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La miopia es revela com l’error refractiu més responsable dels casos en que el sistema visual no es troba en condicions òptimes, associat o no, a disfuncions binoculars i alteracions en els moviments oculars davant la ...
  • Estudi retrospectiu de les variacions topogràfiques i refractives en el tractament d'ortoqueratologia 

   Rosell Oliveras, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’ortoqueratologia és una de les tècniques de les que es disposen avui en dia per corregir les ametropies (miopia, astigmatisme i hipermetropia). En aquest estudi s’ha valorat exclusivament pacients miops. Per poder ...
  • Estudi transversal de l'error refractiu en població infantil 

   García Pastor, Noemí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Per tots és conegut que l'error refractiu pateix variacions al llarg de la nostra vida, però l'etapa més critica és la infància, període en el qual es produeix el procés d'emmetropització, aquest marcarà la tendència del ...
  • Estudi transversal de l'error refractiu perifèric en joves i nens 

   Domingo Sánchez, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Diversos estudis actuals afirmen que la refracció perifèrica juga un paper important en el desenvolupament de la refracció d’un subjecte jove. És diu que la degradació de les imatges retinianes excèntriques respecte a ...
  • Mesura d'ametropies esfèriques mitjançant optòmetres subjectius 

   Garreta Isern, Urgell; Garreta isern (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Avui en dia existeixen autorefractòmetres que permeten mesurar l’ametropia d’un ull de forma automàtica i objectiva, però la història d’aquests aparells ha estat llarga. El primer refractòmetre que va apareixer va ser ...
  • Relación entre el error refractivo y el rendimiento escolar 

   Guillén Cabané, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo pretende analizar si existe una relación entre el rendimiento académico y la presencia de un problema refractivo no compensado. Para llevar a cabo el estudio, en primer lugar , se ha hecho una recopilación de ...
  • Relación entre la refracción periférica y la biometría. Estudio de campo en pacientes jóvenes 

   Quintana González, Cándida (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objetivo: Analizar la refracción periférica y la biometría. Comprobar la relación entre la refracción central con la longitud axial, verificando sí los ojos miopes son más alargados y a su vez sí los hipermétropes son más ...
  • Variacions de la refracció perifèrica en els diferents meridians oculars 

   Fernández Padilla, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest estudi mesura l’error refractiu perifèric i analitza les asimetries refractives en les diferents zones de la retina d’una mostra de subjectes joves.
  • Variacions en l'atenció visual en relació a l'estat refractiu 

   Bermejo Torrecilla, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   S’han realitzat diversos estudis que relacionen l’error refractiu amb paràmetres com la personalitat, la intel·ligència, la genètica, però, en canvi, no s’han fet estudis que relacionin l’error refractiu i l’atenció ...
  • Visual acuity of pseudophakic patients predicted from in-vitro measurements of intraocular lenses with different design 

   Vega Lerín, Fidel; Millán Garcia-Varela, M. Sagrario; Garzon, Nuria; Altemir Gómez, I.; Poyales, Francisco; Larrosa, Jose Manuel (2018-10-01)
   Article
   Open Access