Now showing items 1-13 of 13

  • About assessing the learning of students with dyscalculia 

   García Planas, María Isabel; García-Camba Vives, María Victoria (2019)
   Conference report
   Open Access
   Dyscalculia is a neurodevelopmental disorder that affects to the capacity for calculation, interfering with the academic performance, the level of social inclusion, the access to the working world, and especially in the ...
  • Anàlisi de les habilitats d'eficàcia visual en la velocitat lectora dels estudiants de primària i secundària 

   Pérez Puigvert, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Applyng test in class as a first step for the detection of dyscalculia 

   García Planas, María Isabel; García-Camba Vives, María Victoria (International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2021)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   Dyscalculia is a learning difficulty whose diagnosis often occurs when entering high school and sometimes it is not even diagnosed or in an inconsistently manner. This makes these children know in their own skin what is ...
  • Auditory brainstem response in wave VI for the detection of learning disabilities 

   García Planas, María Isabel; García-Camba Vives, María Victoria (World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), 2021)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   The auditory brainstem response is an evoked potential (BAEP) commonly used to study auditory function in either normal or pathological conditions. These responses are recorded from the scalp and are composed of five to ...
  • Avaluació de l'oculomotricitat i de la percepció visual en estudiants amb dificultats específiques de l'aprenentatge 

   Mestre Casanovas, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Master thesis
   Open Access
   La percepció visual i l’oculomotricitat fina són habilitats visuals molt importants en la lectoescriptura i a vegades poc avaluades. A vegades, aquestes habilitats poden causar o repercutir negativament en l’aprenentatge ...
  • Control theory tools for best understanding brain learning disorders 

   García Planas, María Isabel; García-Camba Vives, María Victoria (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2022)
   Conference report
   Open Access
   Recent developments in cognitive neuroscience have made it possible to take a step forward in understanding the processes involved in the development of learning. Sometimes there are alterations in learning processes that ...
  • Dificultats d'aprenentatge en infants amb dislèxia 

   Sastre Jiménez, Carmen (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   INTRODUCCIÓ: Durant l'etapa escolar trobem el desenvolupament cognitiu, imprescindible per a l'adquisició de bones habilitats, com la percepció, l'atenció, la memòria, el pensament i el llenguatge. Durant aquest desenvolupament ...
  • Discalculia: superando barreras 

   García Planas, María Isabel; García-Camba Vives, María Victoria (Maria Isabel Garcia Planas, 2021-07)
   Book
   Open Access
   Entre las dificultades de aprendizaje se encuentra la discalculia bastante desconocida entre los docentes que tampoco disponen de ejercicios necesarios para ayudar a compensar la dificultad. Este problema se agrava ...
  • Evaluación del aprendizaje en los alumnos con discalculia 

   García Planas, María Isabel; García-Camba Vives, María Victoria (2019)
   Article
   Open Access
   La discalculia es un trastorno del neurodesarrollo que afecta,a quien lo padece,a sucapacidad para el cálculo, interfiriendo ensurendimiento académico,su nivel de inclusión social, su acceso al mundo laboral, y en especial ...
  • Evaluación objectiva de la oculomotricidad en niños con trastornos específícos del aprendizaje 

   Candelario Roca, Ana María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05)
   Master thesis
   Open Access
   L'avaluació objectiva de l'oculomotricitat en nens amb problemes específics d'aprenentatge és un tema de gran importància en la recerca científica actual, tant a nivell de l'educació com de la salut. Els trastorns específics ...
  • Proposta d'adaptació didàctica, específica per a alumnes amb dislèxia, de la unitat didàctica de tecnologia de 2n d'ESO “La indústria alimentària” 

   Carreras Ruiz, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball té com a propòsit facilitar el procés d'aprenentatge a l'alumnat dislèctic, per aconseguir aquesta determinació s'han fixat tres objectius; primerament fer una cerca intensiva sobre el trastorn d'aprenentatge ...
  • The latency-amplitude binomial of waves resulting from the application of evoked potentials for the diagnosis of dyscalculia 

   García Planas, María Isabel; García-Camba Vives, María Victoria (World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), 2021)
   Conference report
   Open Access
   Recent advances in cognitive neuroscience have allowed a step forward in perceiving the processes involved in learning from the point of view of acquiring new information or the modification of existing mental content. The ...
  • Visió del color en els transtorns d'aprenentatge 

   Onieva Gómez, Claudia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La percepció visual esta molt relacionada amb l'aprenentatge, ja que com a estudiants molta de la informació ens arriba a través del sistema visual. Els trastorns d'aprenentatge com el TDAH o la dislèxia, poden presentar ...