Now showing items 1-20 of 27

  • Characterization of conducted emission at high frequency under different temperature 

   Berbel Artal, Néstor; Fernández García, Raúl; Gil Galí, Ignacio (2013)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   Download Citation Email Print Request Permissions Save to Project In this paper, the characterization of the EMC conducted emissions of integrated circuits under different temperature stress condition, ...
  • Determinació del diagrama Pressió-Temperatura de materials moleculars 

   Huguet Escuer, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és l’estudi del fenomen de polimorfisme, és a dir, la capacitat d’una substància d’existir en més d’una forma sòlida, així com de les relacions d’estabilitat de les fases existents. En el cas ...
  • Diagrames Pressió-Temperatura de compostos moleculars amb activitat terapèutica 

   Florit Vidal, Iria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és la determinació de diagrames d’equilibri Pressió-Temperatura de compostos que presenten activitat terapèutica utilitzats en la indústria farmacèutica. També s’inclou en el projecte l’estudi ...
  • Diseño de sistema de refrigeración autosostenible para un edificio de boxes 

   Barrantes Coloma, Luís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto se va a estudiar la implementación del sistema de refrigeración del edificio de boxes del circuito de velocidad Parcmotor Castellolí durante los meses más calurosos del verano (junio-setiembre). En este ...
  • Disseny d’un enregistrador de temperatures multicanal amb emmagatzematge en targeta SD utilitzant la placa de desenvolupament Open18F4520 

   Alvarez Centrich, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte descriu el disseny d’una aplicació de recollida de dades utilitzant un microcontrolador PIC18F4520 de la marca Microchip, que té com a objectiu llegir la temperatura en format multicanal utilitzant diversos ...
  • Estudi d’alternatives de millores tèrmiques en una llar en risc de vulnerabilitat energètica 

   Pàmies Milian, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte és una col·laboració amb Oasiurbà, una entitat sense ànim de lucre. L’objectiu del treball és estudiar el comportament de diferents actuacions en un habitatge del barri del Raval, a Barcelona. El programari ...
  • Field study on thermal comfort in nursing homes in heated environments 

   Forcada Matheu, Núria; Gangolells Solanellas, Marta; Casals Casanova, Miquel; Tejedor Herrán, Blanca; Macarulla Martí, Marcel; Gaspar Fàbregas, Kàtia (2021-08)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Considering the progressive population aging, the fact that old people spend around 90% of their time indoors and the high energy expenditure of heating systems, thermal comfort in nursing homes should be analysed. The aim ...
  • Human comfort modelling for elderly people by infrared thermography: Evaluating the thermoregulation system responses in an indoor environment during winter 

   Tejedor Herrán, Blanca; Casals Casanova, Miquel; Gangolells Solanellas, Marta; Macarulla Martí, Marcel; Forcada Matheu, Núria (2020-12)
   Article
   Open Access
   Elderly people are vulnerable to cold environments, due to aging’s impact on the density of nerve fibers. Nevertheless, automatic controls of HVAC systems do not consider the user’s real-time thermal sensation and most of ...
  • Implementation of automated systems to measure the breathability of different fabrics 

   Valverde Forcadell, Salustiano; Martínez García, Herminio (2018)
   Conference report
   Open Access
   In this paper the design of an automated measuring system to study and characterize different fabrics in terms of breathability is presented. This system came as a solution to the actual problem in the fabric industry ...
  • Instrumentation et validation thermique du banc de caractérisation des détecteurs infrarouges du spectromètre NISP de la mission spatiale Euclid 

   Subirana Fàbrega, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya / École Centrale Marseille, 2013)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Centre de physique des particules de Marseille / École Centrale de Marseille
   Après quatre années d’études à l’université « UPC » de Barcelone et une année à l’École Centrale Marseille dans le parcours « Conception des Systèmes Automatisés », j’ai eu l’opportunité de faire ma première expérience en ...
  • Laboratori de control de temperatura per a aplicacions docents 

   Piñol Navarro, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és la realització d’un laboratori de control de temperatura per a aplicacions docents. El projecte consisteix en el disseny d’una placa de circuit imprès (PCB) que, conjuntament amb un Arduino ...
  • Novel and low-cost temperature compensation technique for piezoresistive pressure sensors 

   Reverter Cubarsí, Ferran; Horak, Goran; Bilas, Vedran; Gasulla Forner, Manuel (2009)
   Conference lecture
   Open Access
   This paper proposes a low-cost technique to compensate for the temperature dependence of piezoresistive pressure sensors configured in a Wheatstone bridge. The sensor is treated as a resistive circuit and three equivalent ...
  • Numerical simulation of spacecraft electronics cooling (study) : using SYRTHES 

   Cortes Amador, Jacob (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-20)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   The objectives of this project are to understand the phenomena involved in the thermal behavior of electronics systems on board of spacecraft; to study the relevancy of the thermal contact resistance in the control thermal ...
  • Quantitative internal infrared thermography for determining in-situ thermal behaviour of façades 

   Tejedor Herrán, Blanca; Casals Casanova, Miquel; Gangolells Solanellas, Marta; Roca Ramon, Xavier (2017-09-15)
   Article
   Open Access
   The thermal behaviour of a building is often underestimated or neglected during its construction and operation stages. In recent years, the heat flux meter (HFM) method has been commonly used to determine the U-value, a ...
  • Red distribuida de sensores de temperatura con visualización centralizada y conexión mediante radiofrecuencia 

   Perdrix García de Mardones, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto se basa en la programación y diseño de un sistema que monitorice la temperatura de diversos puntos que pueden estar alejados entre sí y se visualicen dichas temperaturas en un punto central con conexión ...
  • Sensor autónomo para la medición de parámetros ambientales 

   Tárrega López, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En este proyecto se ha concebido e implementado un sensor autónomo de bajo coste con comunicación bluetooth para la medida de temperatura y nivel de agua. Consiste en un sensor capacitivo de nivel de diseño propio, un ...
  • Sistema de supervisió de temperatures amb indicació de l'estat en un telèfon mòbil 

   González Quevedo, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'una aplicació basada en un microcontrolador que supervisa la temperatura de diferents punts captada amb uns sensors adients i lliura la informació sobre el seu estat a un ...
  • Study of battery thermal management implementing heat pipes and PCM 

   Geli Alegria, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   The current technologies in battery packs when designing an efficient thermal system that dissipates heat in an homogeneous way through out the pack enabling a similar degradation of all the cells and similar working ...
  • Study of thermal disturbances at low frequency in high precision optical metrology 

   Torrents Rufas, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Current research aiming at test of fundamental physics, like mea-suring gravitational waves, require environments being highly stable over long times in order to achieve high precision in the low frequency band, i.e. the ...
  • Study: CubeSat thermal control system design and analysis 

   Matabosch Montobbio, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Thermal control is one of the most critical parts in the design of a satellite. Indeed, the Thermal Control System(TCS) provides the spacecraft with the necessary means to survive in the extreme space environment conditions. ...