Now showing items 1-20 of 26

  • Adaptació curricular a 4rt ESO en l’àrea de Tecnologia 

   Barbeito Andrade, Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Català: Es proposa una adaptació curricular per a la matèria de Tecnologia de quart de la ESO per a un grup reduït d’alumnes amb ritme d’aprenentatge lent. Es programa en la unitat didàctica Electrònica Digital, que dura ...
  • Adaptació curricular de la unitat didàctica “La representació dels objecte” a l'aula de tecnologia, per alumnes nouvinguts 

   Sumalla Benito, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-08)
   Master thesis
   Open Access
   La present memòria recull una proposta d’adaptació curricular de la unitat didàctica “La representació dels objectes”, per a la matèria de Tecnologia de 1r Curs d’ESO. Aquesta adaptació curricular és pensada per a dos ...
  • Aprenentatge basat en projectes a l’aula de tecnologia utilitzant les tecnologies de la informació i de la comunicació 

   Ramos i Casanovas, Frederic (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   Català: Aquest treball vol servir de reflexió i ajut als docents en l’aplicació de l’aprenentatge basant en projectes, incorporant l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, TIC. També vol ser una eina ...
  • Ciencia ficción en materiales educativos para la enseñanza de las ciencias y la tecnología 

   Hernández Fernández, Antonio (Talaiots, 2016-11)
   Part of book or chapter of book
   Restricted access - publisher's policy
   En el presente artículo se revisan sucintamente las posibilidades y capacidades educativas de la ciencia ficción en los libros de texto, y se presentan ejemplos de cómo plantear la ciencia ficción en actividades introductorias ...
  • Dissemination of the research towards youth: two activities of Exploratori 

   Grau Vilalta, Maria Dolors; Torra Bitlloch, Immaculada; Badia Padilla, Ester; Prieto Márquez, Kelly (International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   It is well known that universities and researchers have a duty towards the society: the dissemination and exploitation of their research. The EXPLORATORI of natural resources (EXPLORATORI), a project of the Universitat ...
  • Disseny i desenvolupament d’un projecte que vehiculi tot el currículum del tercer curs de Tecnologies de l’Educació Secundària Obligatòria. 

   Colomer Ruiz, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-26)
   Master thesis
   Open Access
   Català: Molt sovint, fins que no fas una cosa no l’aprens a fer; fins que no t’hi poses no te n’adones que estaves equivocat; fins que no comences a construir no te n’adones que hi ha molta feina per fer. Aquesta, és, ...
  • Does like seek like? The formation of working groups in a programming project 

   Sanou Gozalo, Eduard; Hernández Fernández, Antonio; Arias Vicente, Marta; Ferrer Cancho, Ramon (Omnia Publisher SL (OmniaScience), 2017-02)
   Article
   Open Access
   In a course of the degree of computer science, the programming project has changed from individual to teamed work, tentatively in couples (pair programming). Students have full freedom to team up with minimum intervention ...
  • Experiència docent sobre l’aprenentatge de la tecnologia en anglès. 

   Besé Prats, Ana Pilar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
   Master thesis
   Open Access
   Català: Avui en dia, una de les mancances més importants de la societat d’aquest país dins del món globalitzat en el que es viu, és la manca de coneixement d’una tercera llengua i en concret, de l’anglès. Així, l’alumnat ...
  • Gestió i Organització de l’Aula de Tecnologia 

   Peña Hernández, Isidre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Master thesis
   Open Access
   Català: El professor especialitzat en l’assignatura de tecnologia ha de ser el màxim coneixedor de tots els aspectes vinculats a la seva àrea d’estudi i, especialment, del funcionament i organització de l’aula de treball. ...
  • La difusión de la investigación: una experiencia de acercamiento entre la universidad y la secundaria 

   Font Soldevila, Josep; Grau Vilalta, Maria Dolors; Torras Melenchon, Nuria (Octaedro, 2012)
   Conference report
   Open Access
   En este trabajo se presenta la experiencia de la Feria del Conocimiento (dos ediciones), organizada por Barcelona Knowledge Campus (BKC: Universitat de Barcelona y Universitat Politècnica de ...
  • La química a l'abast dels estudiants de secundària 

   Grau Vilalta, Maria Dolors; Torra Bitlloch, Immaculada (2017)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   El present treball mostra un conjunt d’activitats que des de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) s’han anat fent amb la finalitat de despertar l’interès dels estudiants de secundària per la ciència ...
  • La tria d'estudis tecnològics i el gènere 

   Prat Padró, Elna (2021-03-25)
   Conference report
   Open Access
   La presència de la dona en el món de la tecnologia no està normalitzat: hi ha menys dones que l’estudien i que hi treballen. El perquè d'aquest biaix és parcialment desconegut, ja que hi ha un debat mil·lenari sobre el ...
  • L’aula i l’accés a Internet 

   Domingo Alonso, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   Català: La revolució tecnològica ha influït de manera significativa en la nostra societat. Les noves generacions han crescut immerses en les tecnologies de la informació, el que ha dut als centres educatius a haver de ...
  • Materials didàctics per a la unitat d’Energies de 2n d’ESO 

   Sans Pujol, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball final de màster es presenten una sèrie de materials didàctics per treballar la unitat d’Energies de 2n d’ESO. Es pretén renovar el material docent de la unitat didàctica aprofundint en les energies ...
  • Millora de la implementació de la programació i avaluació competencial del centre a partir del disseny d'una programació didàctica. 

   Galceran Almirón, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-16)
   Master thesis
   Open Access
   From the observations during the internship at the center, some shortcomings were detected and a proposal for improvements will be presented. Although the faculty possess all the necessary theoretical knowledge, it was ...
  • Open Science Schooling: one experience of EXPLORATORI 

   Grau Vilalta, Maria Dolors; Torra Bitlloch, Immaculada (2018)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   In this work it is presented the experience of the research group: EXPLORATORI natural resources from near 25 years. The use of Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics (STEAM), and Open Science Schooling (OSS) ...
  • Organització del taller de tecnologia i les pràctiques des de 1er a 4rt d’ESO: coordinació de grups i compliment del currículum 

   Rodríguez Casado, Noemi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   Català: El treball fi de màster que es presenta pretén dissenyar una sèrie d’activitats per realitzar a l’aula taller pels cursos des de primer d’ESO fins a quart d’ESO. Aquestes activitats tenen un denominador comú que ...
  • Planificació didàctica: “La seguretat a Internet” 

   Sáez Garcia, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   Català: Proposta de planificació didàctica per a treballar la “Seguretat a Internet” a Secundària. La planificació curricular proposada parteix d’un anàlisi previ del tractament del contingut sobre la seguretat a la xarxa ...
  • Potenciació del treball cooperatiu i ús de les noves tecnologies 

   Martín Estape, Dídac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   El present Treball Final de Màster pretén contribuir possibles millores a la metodologia del treball cooperatiu que de forma progressiva s’està implantant en l’ensenyament secundari, tot incorporant l’ús de les noves ...
  • Programació didàctica. Tecnologia de 3r d’ESO 

   Anuera de Sojo Palerm, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
   Master thesis
   Open Access
   Català: En aquest treball es presenta una programació didàctica per l’àrea de tecnologia a 3er d’ESO que té, com a objectiu principal, treballar en el desenvolupament integral de les competències bàsiques (competències ...